Samen vooruitgang boeken: twee ondernemers aan het woord

Twee West-Brabantse mkb’ers vertellen over hun innovatie, het nut van samenwerken en het gemak van financiële steun.

Temperatuurmeter met app
SenseAnywhere ontwikkelt sensoren die communiceren met de cloud. Het idee van het bedrijf uit Oud-Gastel is om een draadloze temperatuurmeter met bluetooth te koppelen aan een app op een smartphone of tablet voor gebruik in horeca en voedingsmiddelenindustrie. De app ontvangt de meetgegevens automatisch en legt deze vast. Het systeem verkleint de kans op fouten en geeft ook signalen wanneer actie van de medewerker vereist is. SenseAnywhere ontwikkelt de software en zorgt voor de hardware.

Tom Heijnen: “Maar de specifieke kennis van de regelgeving en de kennis van de markt hebben we niet. Je hebt daarvoor eigenlijk eenlead customernodig, die kennis inbrengt en die het systeem kan testen in de praktijk.” Heijnen dacht zo’n partner te hebben, maar die viel af. “REWIN vond een nieuwe partner: horeca-opleider Piva uit Antwerpen. Dankzij de bijdrage uit het Interregproject Link2Innovate hebben we het idee versneld kunnen oppakken. REWIN heeft hierin dus een cruciale rol gespeeld, ook bij de juiste administratieve afhandeling van de subsidieregeling. Na de zomer doen we een eerste test en als alles lukt, komt het systeem mogelijk in het lesmateriaal terecht. Daarmee openen we via de studenten ook de weg naar de markt.”
[Tekst loopt verder onder het Interreglogo]

Lucht- en warmtelekken opsporen
“Zonder de 25.000 euro van Link2Innovate had ik de ontwikkeling niet zo snel kunnen oppakken”, zegt Theo d’Achard van Enschut, van Gevelscan. Het Bredase bedrijf ontwikkelt een nieuwe visuele methode om lucht- en warmtelekken in de schil van gebouwen op te sporen. Traditioneel gebeurt dat met thermografie (infrarood) of drukmetingen. “Onze Prescanbouw-methode gaat uit van een combinatie van technieken waaronder ultrasoon. Onhoorbaar geluid dus. Hiermee kun je al vroeg in het bouwproces starten en dus faalkosten vermijden.”

“Wij zijn een klein technologiebedrijf dat organisch groeit. REWIN wees ons erop dat als we zouden samenwerken met een Vlaamse partner, we in aanmerking konden komen voor financiële steun. We hebben iemand gevonden die specifieke kennis inbrengt, helpt met testen en met het betreden van de Belgische markt. Ik ben helemaal niet thuis in die subsidieregelingen, dus ik ben blij dat REWIN dat heeft opgepakt.”  

Link2Innovate
Grensoverschrijdende samenwerking realiseren tussen jonge technologiebedrijven en gevestigde bedrijven, dat is het doel van het Interregproject Link2Innovate. Jonge bedrijven beschikken vaak wel over de ideeën en durven risico’s te nemen, maar het zijn de bestaande bedrijven die ervaring hebben met het in de markt zetten van nieuwe producten en diensten. Link2Innovate brengt deze twee bij elkaar. Vervolgens zorgt het voor financiële steun en een coach die de samenwerking begeleidt. Dit Europese project loopt nog tot maart 2019.

Inhoudelijk en financiële ondersteuning 
Link2Innovate is niet het enige Europese project dat innovatieve ondernemers ondersteunt. Ook CrossRoads2 brengt mkb bedrijven in Nederland en Vlaanderen bij elkaar en ondersteunt hen inhoudelijk en financieel bij het realiseren van hun innovaties. Er zijn nog voldoende fondsen beschikbaar dus neem vooral contact op met Stefan van Seters.

Stefan van Seters
Stefan van Seters

Business Developer Hightech & Maintenance


06 24 267 866