West-Brabant

West-Brabant, dynamisch en bedrijvig, ligt centraal tussen de wereldhavens Rotterdam en Antwerpen en de kennisclusters Brainport en Randstad. Samenwerkende partijen focussen op innovatiekansen.

Enkele kerngetallen

  • 16 gemeenten
  • 725.000 inwoners
  • 380.000 beroepsbevolking
  • 326.000 banen
  • 61.000 vestigingen
  • 29 miljard € toegevoegde waarde
  • HBO: Avans & BUas, mbo (Curio e.a.), campussen & fieldlabs

 
Een aantrekkelijke woon-, werk- en recreatieregio. Met gemeenten als Breda, Bergen op Zoom, Roosendaal, Moerdijk, Etten-Leur en Oosterhout. 

Bedrijven, kennisinstellingen en overheden werken intensief samen om de innovatiekracht van bedrijven te vergroten.

Met de focus op de sectoren agrofood/biobased, creatieve dienstverlening, hightech maintenance en logistiek. 

West-Brabant liggend 1920-965 uitsnede

Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsbrief

REWIN
Regionale programma's

REWIN West-Brabant

Initieert, stimuleert, verbindt