Plantbased Ondernemen

In het programma Plantbased Ondernemen bouwen we verder op het eerdere regionale agrofood/biobased programma. Ook toen lag onze focus al grotendeels op de plantbased bedrijvigheid. Dit is voor West-Brabant een historisch sterke en zeer kansrijke sector. Kansen om substantieel bij te dragen aan de nieuwe economie. Vooral in het ontwikkelen van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Meer specifiek: die in de transitie van dierlijke naar plantaardige eiwitten en de transitie naar fossielvrije en klimaatneutrale groene grondstoffen (biobased). We hebben in West-Brabant alle troeven in handen om daarin voorop te gaan, in Nederland én Europa.

Uitdaging maar vooral kansen

In de nieuwe, duurzame(re) economie gebruiken we hernieuwbare biomassa – bv. gewasresten – en ontwikkelen/telen we specifieke gewassen voor de productie van voedsel, energie, chemicaliën en materialen. De overgang naar zo’n economie is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Maar de noodzaak van die transitie staat niet meer ter discussie. Want: de klimaatverandering en milieuverontreiniging, de armoede, het door bevolkingsgroei toegenomen verbruik van grondstoffen uit aardolie, en de eindigheid van deze grondstoffen en olievoorraden.

We moeten dus onze grondstoffenbasis voor de productie van voedsel, chemicaliën, energie en materialen zien uit te breiden en aan te passen. Dat kan met de inzet van (nieuwe) plantaardige grondstoffen. Die plantbased economie kan bovendien nieuwe banen en zelfs nieuwe industrieën creëren: nog meer voordelen voor de samenleving en de (wereld)economie.

Waarom hier?

Onze regio beschikt over excellente kennis, kunde én de innovatiekracht om wereldwijd toonaangevend te zijn in de veredeling, teelt en verwerking van gewassen. En te werken aan plantbased food en non-food oplossingen voor de grote maatschappelijke opgaven van nu. West-Brabant kan zich ontwikkelen tot een regio van plantbased gamechangers in de nieuwe economie.

En daar werken we vol energie aan!

Aanpak

Een greep uit onze activiteiten:

  • we versterken de verbanden tussen alle spelers in de regionale plantbased economie. Zo initieerden we Het Plantbased Netwerk.
  • we mobiliseren het al aanwezige (ondernemers)leiderschap
  • we zorgen voor de uitwisseling van nieuwe kennis en kapitaal en verbeteren de toegang tot dat kapitaal
  • we verbinden en ontwikkelen regionale broedplaatsen en fieldlabs
Plantbased Ondernemen Bas en Ed
Afbeelding gemaakt met AI

PROGRAMMA PLANTBASED ONDERNEMEN

Wil jij meedoen in de nieuwste ontwikkelingen rond Plantbased Ondernemen in West-Brabant? Neem contact op met Jonica de Bruijn. Zij helpt je graag verder.

Neem contact op
Jonica de Bruijn

Programmamanagement Plantbased Ondernemen

j.debruijn@rewin.nl
06-30 98 76 67

Aanmelden nieuwsbrief

Ik stem in met de privacy-voorwaarden en ontvang graag de

REWIN. Vol energie voor hardwerkend, ondernemend en innoverend West-Brabant