Koers West-Brabant

West-Brabant is traditioneel en veerkrachtig. Het is een regio van hardwerkende mensen en aanpakkers. De economie is divers met van oudsher sterke wortels in de agrarische sector. Om toekomstbestendig te zijn, is vernieuwen cruciaal. Omdat vernieuwen steeds complexer wordt, is samenwerken noodzakelijk. Maar wat is de koers en wie zet die uit?

De triple helix samenwerking Economic Board West-Brabant (EBWB) zet de koers van de regio uit. Zij formuleren de ambitie. De aanpak is uitgewerkt in twee vierjaren plannen: Economische Agenda.  

Economic board west-brabant

Vertegenwoordigers van overheid, onderwijs en bedrijfsleven zitten samen in de Economic Board van West-Brabant (EBWB). Zij formuleerden een scherpe ambitie voor het West-Brabant van 2030:

West-Brabant is in Nederland dé voorloper in de transitie naar een ‘nieuwe economie’ en is de plek voor innovatieve ondernemers die daaraan bijdragen. 

De EBWB kiest voor 2 oplossingsrichtingen voor de uitdagingen van de toekomst:  Duurzame Economie en Innovatief Ondernemen.

REWIN neemt het voortouw voor de gerichte triple helix samenwerking en faciliteert deze. De aanpak is aangegeven in de Economische Agenda. Op basis van de nieuwe transitiethema’s voeren we in 2023-2026 4 programma’s uit. Vanuit ‘Duurzame Economie’ zijn dit  Circulair Ondernemen en Plantbased Ondernemen. ‘Innovatief Ondernemen krijgt invulling met de programma’s Startups & Scale-ups en Innovatief Mkb.

Aanmelden nieuwsbrief

Ik stem in met de privacy-voorwaarden en ontvang graag de

REWIN. Vol energie voor hardwerkend, ondernemend en innoverend West-Brabant