Koers West-Brabant

West-Brabant is traditioneel en veerkrachtig. Het is een regio van aanpakkers. De economie is divers met handel, landbouw, maakindustrie, logistiek en creatieve nijverheid. Om toekomstbestendig te zijn is blijven vernieuwen cruciaal. Omdat vernieuwen steeds complexer wordt, is samenwerken noodzakelijk. Maar wat is de koers en wie zet die uit?

Door in te zetten op verbinden, verslimmen en verduurzamen kiest de regio voor een handzame strategie die het samenwerken tussen de West-Brabantse sectoren en partijen initieert en stimuleert. Zo werken we samen in de Economic Board van West-Brabant (EBWB).

Economic board west-brabant

Vertegenwoordigers van overheid, onderwijs en bedrijfsleven zitten samen in de Economic Board van West-Brabant (EBWB) en stellen de koers van de regio vast. Die staat in de Economische Agenda van West-Brabant: “Hub voor vernieuwend ondernemerschap”. 

Het motto van de economische agenda van EBWB:

West-Brabant, HUB voor vernieuwend ondernemerschap.

Samen zetten we de schouders eronder!

Zie voor meer info de animatie of kijk op de website: ebwb.nl

Aanmelden nieuwsbrief

REWIN West-Brabant

Initieert, stimuleert, verbindt