Circulair Ondernemen

De transitie van lineair ondernemen naar circulair ondernemen is een van de grotere uitdagingen van onze generatie. Met het nieuwe programma Circulair Ondernemen willen we als regio de circulariteit in al onze sectoren bevorderen, startend daar waar de impact het grootst is.

Twee sectoren vormen het startpunt

De maakindustrie en bouwsector zijn sterk vertegenwoordigd in West-Brabant. De transitie naar circulair ondernemen is hier in feite een transitie in grondstofgebruik: van primaire grondstoffen die gemijnd worden naar hernieuwbare grondstoffen en hergebruik ervan. Dit is een belangrijk onderdeel in de overgang naar de nieuwe economie. En: via grondstoffen kunnen we het snelst de meeste impact maken. Daarom zijn deze twee sectoren het startpunt voor onze programma-aanpak.

Noodzaak. Punt.

We staan als samenleving voor een enorme opgave. Onze koers tot nu toe heeft een immense negatieve impact op onze natuurlijke omgeving en het klimaat. Ook leidt de afhankelijkheid van grondstof-grootmachten tot ongewenste geopolitieke dynamiek. We gaan in West-Brabant die koers veranderen: van een lineair economisch systeem naar een circulair economisch systeem. Sterker nog: in deze koerswijziging of ’transitie’ willen we voorloper zijn.

Die opgave vraagt om werken vanuit de kracht van onze regionale triple helix samenwerking. En om een gecoördineerde aanpak om de omgeving waarin ondernemingen opereren (het ondernemers- ecosysteem) te optimaliseren. Uiteraard stemmen we dat nauwkeurig af op andere transities, zoals bijvoorbeeld die naar de plantbased economie en een gedigitaliseerde maatschappij.

En we zijn behoorlijk ambitieus

Onze ambitie om als regio voorloper te zijn, hebben we vertaald naar een significante grondstoftransitie in de maakindustrie en bouw.  Het gebruik van nieuwe fossiele grondstoffen in de West-Brabantse maakindustrie en bouwsector wordt daarin vóór 2030 tot 50% is gereduceerd.

Dat doen we door virgin (= nieuwe fossiele grondstoffen) te vervangen door hergebruik (low) en hoger op de zogenaamde R-ladder (slow), en het toepassen van plantbased alternatieven (bio).

Hoe gaan we dat doen?

  • we ontwikkelen gelijktijdig vraag en aanbod van circulaire materialen en -alternatieven
  • we werken aan het wegnemen van belemmeringen bij ondernemers/bedrijven
  • we helpen ondernemers bij (re)design van producten en businessmodellen, met circulaire principes als vertrekpunt.
  • We voorzien bedrijven en (overheids)instellingen van kennis voor structurele circulaire bedrijfsvoering en inkoopbeleid.
  • samen met creatieve denkers en -doeners faciliteren we individuele bedrijven en ketens bij het inrichten van hun business voor circulair ondernemen
  • we koppelen regionale en (inter)nationale netwerken en creëren podia voor het delen van best practices
  • in ons project Symbiosys4Growth sluiten we kringlopen door reststromen van de ene onderneming aan te laten sluiten op de input van een naburige onderneming.

Circulair ondernemen

WAT KUNNEN WIJ VOOR JOU BETEKENEN?

Dit nieuwe programma is het startschot voor de circulaire transitie in West-Brabant en wordt de komende jaren volop doorontwikkeld. Heb jij een suggestie over hoe we samen impact kunnen maken in het circulair maken van de West-Brabantse maakindustrie en bouwsector? Wij horen graag van je!

Neem contact op
Dirk van der Ven

Programmamanagement Circulair Ondernemen

d.vanderven@rewin.nl
06-19 75 85 30

Aanmelden nieuwsbrief

Ik stem in met de privacy-voorwaarden en ontvang graag de

REWIN. Vol energie voor hardwerkend, ondernemend en innoverend West-Brabant