Via REWIN-business game op ENZuid-event naar nieuwe inzichten in circulair bouwen

Wil je ook een keer een workshop met dit instrument organiseren? Laat het ons weten!

Op 18 april verzamelden bouwprofessionals, gemeentevertegenwoordigers en andere betrokkenen zich in Westelbeers voor een dynamische business game. De game – een instrument van REWIN – organiseerden we tijdens de werkveldsessie ‘Circulair Bouwend’ van ENZuid. Deze sessie had als doel om de toekomst van circulair bouwen te verkennen en was een groot succes.

Rol in Circulair Bouwend

In het programma Circulair Bouwend van ENZuid versnellen we in Zuid-Nederland de transitie naar een duurzame en circulaire bouw. Dirk van der Ven, REWINs programmamanager Circulair Ondernemen, trekt een van de programmalijnen binnen Circulair Bouwend: korte ketens biobased bouwmaterialen.

De kracht van kennisbundeling

Tijdens de workshop brachten we allerlei relevante partijen voor zulke korte ketens samen. Bouwbedrijven, kennisinstellingen en gemeenten discussieerden over de via het spel geïdentificeerde kansen, obstakels en oplossingen. De deelnemers deelden hun tips en suggesties en werkten aan praktische ideeën voor een stap naar (meer) circulariteit bij elk van hen.

ENZuid business game

Wat leverde dat op?

Uit de business game kwamen een aantal belangrijke inzichten. Deze nemen we mee in zowel West-Brabantse programma Circulair Ondernemen als Circulair Bouwends ‘korte ketens biobased bouwmaterialen’:

  • Een uniform aanbestedingsbeleid: zo’n instrument zal helpen om circulair bouwen toegankelijker te maken.
  • Kennisdeling: onbekend maakt onbemind. Wanneer we samenwerken in het ontwikkelen van kennis over circulaire bouwmaterialen, en die ook delen met toeleveranciers, zal er meer draagvlak en daarmee markt ontstaan voor deze materialen.
  • Korte keten: hoe concreter, hoe beter. Door samenwerkingen van boer tot bouwer concreet te maken, kunnen we snel tot korte ketens komen.
  • Data: het verzamelen en structureren van data over materialen in de bouw is essentieel om vast te leggen welke we kunnen hergebruiken en hoe deze gedemonteerd en opnieuw ingezet kunnen worden. Die gegevens moeten vervolgens beschikbaar gesteld worden aan alle partijen in de keten, inclusief gemeenten.

Next steps in het programma

In het regionale programma Circulair Ondernemen dat REWIN uitvoert, richten we ons op het bereiken van 50% circulariteit in 2030. Activiteiten en instrumenten zoals deze business game zijn cruciaal om uitdagingen op die route in kaart te brengen en oplossingen te vinden.
Wat gaan we doen met de data en inzichten die we ophaalden tijdens de business game op het ENZuid-event?

  • Ontwikkeling van nieuwe projecten: op basis van onze analyse gaan we concrete projecten initiëren die gericht zijn op het oplossen van de geïdentificeerde obstakels en het benutten van de kansen.
  • Ophalen van meer data: we blijven het instrument ‘business game’ inzetten en 1-op-1 gesprekken voeren met ondernemingen om het bestaande beeld van de kansen, obstakels en oplossingen verder te verscherpen.
  • Samen optrekken: er liggen concrete haakjes om samen met verschillende partijen, bv. bouwbedrijven, gemeenten en kennisinstellingen, zaken op te pakken en de transitie naar circulair bouwen te versnellen.
  • Kennisdeling: we gaan meer van dit soort serious games ontwikkelen om de expertise op het gebied van circulair bouwen te vergroten en te verspreiden.

Meer informatie?

Wil je meer weten over ons instrument ‘business game’, of heb je een passende gelegenheid om het in te zetten? Neem dan contact op met Romy van Mil.

Neem contact op
Romy van Mil

Projectontwikkeling en -uitvoering

r.vanmil@rewin.nl
06-52 85 39 17

Aanmelden nieuwsbrief

Ik stem in met de privacy-voorwaarden en ontvang graag de

REWIN. Vol energie voor hardwerkend, ondernemend en innoverend West-Brabant