Just Transition Fund (JTF): nieuwe openstelling t/m 30-9

Projectaanvragen op alle drie de 'sporen' mogelijk. Die je voorstel in!

Heb je een midden- of kleinbedrijf, onderwijsinstelling of maatschappelijke organisatie in de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Moerdijk, Drimmelen en Geertruidenberg? En wil jij jouw organisatie verder ontwikkelen? Groeien? En direct de juiste stappen zetten die nodig zijn om de energietransitie op gang te helpen? De subsidie van het Just Transition Fund (JTF) helpt je hierbij. Versnel jouw plannen voor een groene toekomst in West-Brabant!
Hieronder vind je meer informatie over het JTF plus de aanvraaglink.

Voor wie en budget

Het JTF-fonds is bedoeld voor consortia gevormd door het midden- en kleinbedrijf (mkb), non-profit organisaties, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en lokale overheden (in de hierboven genoemde gemeenten). In totaal komt er ±60 miljoen subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen aan het versnellen van de energietransitie, het vernieuwen van de economie en het veerkrachtig maken van de arbeidsmarkt. Dit gebeurt in drie afzonderlijke sporen: Innovatie, Infrastructuur en Arbeidsmarkt.

Alledrie JTF-sporen NU open!

Deze openstellingsperiode (1 april t/m 30 september ’24) betreft alle drie de JTF-sporen. Een korte introductie: 

  1. Innovatie
    De middelen voor het innovatiespoor gaan naar projecten die leiden tot economische diversificatie, modernisering en omschakeling
  2. Investeringen in technologie, systemen en infrastructuur
    De middelen die gereserveerd zijn voor dit spoor gaan naar projecten die de ‘hardware’ ontwikkelen die nodig is voor de transitie.
  3. Arbeidsmarkt en een leven lang ontwikkelen
    De helft van de beschikbare middelen is gereserveerd voor arbeidsmarkt gerelateerde projecten. Het gaat daarbij om het creëren van nieuwe werkgelegenheid, bijscholing en omscholing van werknemers en werkzoekenden, hulp bij het zoeken naar werk voor werkzoekenden en actieve integratie van werkzoekenden. Hierbij ligt extra focus op jongeren.

Factsheet

Alle details over deze JTF-openstelling, met de subsidiabele activiteiten, alle voorwaarden en de beoordelingscriteria vind je in de factsheet die je kunt downloaden via onderstaande knop.

Voorwaarden

Projecten kunnen maximaal 50% subsidie krijgen vanuit het JTF/Ministerie van EZK /Provincie Noord-Brabant. Per project kan maximaal € 5 miljoen JTF worden aangevraagd. De minimale aanvraag is € 500.000.  

JTF logo

Projectselectie

De cofinanciering kan zowel een publieke als private bijdrage zijn, maar geen financiering vanuit andere EU-fondsen. Verder heeft het Rijk als uitgangspunt meegegeven dat er een gelijke verdeling moet zijn tussen projecten die gericht zijn op omscholing, bijscholing en initiatieven die investeren in innovatie in energie- en grondstoffentransitie,

Aanvragen?

Digitaal indienen van een projectaanvraag kan via de webportal van Stimulus Programmamanagement:

Aanvragen?

Ben je benieuwd of je kans maakt, of kan je wat support gebruiken bij je aanvraag? Neem dan contact op met Rom van Oers. Zijn contactgegevens vind je rechtsboven.

Lees meer over het Just Transition Fund (JTF) en de subsidiemogelijkheden op de website van Stimulus Programmamanagement.

Neem contact op
Rom van Oers

Business development

r.vanoers@rewin.nl
06-57 56 76 62

Aanmelden nieuwsbrief

Ik stem in met de privacy-voorwaarden en ontvang graag de

REWIN. Vol energie voor hardwerkend, ondernemend en innoverend West-Brabant