Let op: het kan zijn dat deze pagina verouderde informatie bevat
De pagina staat in het archief

Innovatieprogramma Brabantse Agrofood 2020

De provincie Brabant wil in 2020 tot de meest innovatieve, duurzame en slimme agrofoodregio's van Europa behoren. Met een vitale, maatschappelijk gewaardeerde en bedrijfseconomisch gezonde sector die opereert in evenwicht met de omgeving, met maximale aandacht voor gezondheid, dierenwelzijn en milieu. Duurzaamheid staat centraal in alle activiteiten: produceren, bewerken, vermarkten en distribueren. De sector draagt bij aan de maatschappelijke opgaven, van energietransitie tot gezondheid en zorg. Kwaliteit en toegevoegde waarde maken het verschil; Brabant Quality. Alle spelers in de Brabantse agrofood bereiken dit door samen te werken en te innoveren.

Ook REWIN is aangehaakt op het Provinciale innovatieprogramma Brabantse Agrofood 2020. We doen dit met verschillende partners, en rond diverse thema's.
Zo hebben we onlangs een tweetal workshops (mede)georganiseerd en wel rond de programma-onderwerpen 'Voeding & Gezondheid' en 'Voedselverspilling'. Een kort verslag van beide vindt u hieronder:

Meer weten over onze activiteiten ten behoeve van het aanjagen van de agrofoodsector in West-Brabant? Neem contact op met Marc-Paul van Halderen.

Marc-Paul van Halderen
Marc-Paul van Halderen

Programmamanager Agrofood


06 30 987 667