Geslaagde workshop over vermarkten plantinhoudsstoffen

Op 24 oktober organiseerden LIB, REWIN en laurierteler Gova een workshop over het vermarkten van plantinhoudsstoffen. De bijeenkomst vond plaats in The Embassy of Food van Dutch Design Week in Eindhoven, en was bedoeld om telers te informeren en te inspireren. Ongeveer 20 telers namen deel.

Samen innoveren
Het programma bestond uit presentaties van de organiserende partijen. Marc-Paul van Halderen van REWIN verzorgde de inleiding en gaf aan op welke manieren REWIN en LIB ondernemers kunnen helpen bij innovaties. Ook vertelde hij over het voornemen om gezamenlijk een innovatiecluster rond inhoudsstoffen uit planten op te zetten in West-Brabant. Charl Goossens van Gova heeft daar al de nodige ervaring mee en deelde dit met het publiek. Hij ging ook in op een actief samenwerkingsverband met meerdere telers waar Gova partners in is. Expert Paul Monincx gaf een inhoudelijke presentatie over alle zaken waar een ondernemer tegenaan loopt als hij of zij inhoudsstoffen op de markt wil brengen. Ook verzorgde hij het interactieve deel van de sessie en wisselde hij met de aanwezige telers van gedachten over de mogelijkheden van verschillende gewassen.

Na de presentaties bezocht het gezelschap The Embassy of Food (thema: Agri meets Design) en liet zich inspireren door kunstenaars die hun ideeën over de toekomst van ons voedsel tentoon hadden gesteld. Ook Gova was in The Embassy of Food vertegenwoordigd. Het bedrijf heeft in samenwerking met kunstenares Jalila Essaidi een concept ontwikkeld voor het toepassen van de genezende kracht van laurier in pleisters. Nadien was er een lunch en sloten Charl en Marc-Paul de bijeenkomst af.

Marc-Paul van Halderen vertelt over support bij (agrofood) innovatie


Enthousiast

Er bleek veel enthousiasme onder de aanwezige bedrijven om het thema door te ontwikkelen, meerdere bedrijven hebben zelfs al de nodige stappen gezet. REWIN en LIB zullen de clusterontwikkeling doorzetten en begin volgend jaar een nieuwe bijeenkomst organiseren. Deze zal vooral gaan over het bereiken van de markt. Potentiële afnemers van inhoudsstoffen zullen hierbij zoveel mogelijk betrokken worden.

Meer weten over hoe we in de regio actief zijn met het verwaarden van plantinhoudsstoffen? Neem contact op met Marc-Paul van Halderen.

Marc-Paul van Halderen
Marc-Paul van Halderen

Programmamanager Agrofood


06 30 987 667