resultaten REWIN in 2003 op peil

Dit is een nieuwsitem uit ons archief; afbeeldingen zijn weggelaten.

72 nieuwe vestigers in West-Brabant

De regionale ontwikkelingsmaatschappij NV REWIN West-Brabant probeert bedrijven naar West-Brabant te krijgen om zich hier te vestigen. Op deze wijze komen er nieuwe banen voor mensen in West-Brabant. Ondanks de moeilijke economische omstandigheden besloten 72 bedrijven, afkomstig van buiten West-Brabant, met begeleiding van de regionale ontwikkelingsmaatschappij NV REWIN West-Brabant in 2003 tot vestiging in West-Brabant. Deze bedrijven bieden directe werkgelegenheid voor 1.400 personen. In het voorgaande jaar waren er 78 nieuwe vestigers met 2.300 arbeidsplaatsen. Er is sprake van een daling, die vooral tot uiting komt in het aantal arbeidsplaatsen.

Vooral grote bedrijven laten het momenteel afweten. Uitzondering hierop zijn de aansprekende vestigingen van Ricoh/Exel (Bergen op Zoom, ca. 300 arbeidsplaatsen), Iveco (Breda, 100 arbeidsplaatsen), Tibbet & Britten Benelux (Raamsdonksveer, 100 arbeidsplaatsen) en Newell Rubbermaid (Oosterhout, 150 arbeidsplaatsen).

Groeiend aantal buitenlandse bedrijven

Hoopgevend is dat West-Brabant in internationaal perspectief zeker niet in aantrekkelijkheid is afgenomen, maar dat er zelfs sprake is van een stijging van het aantal vestigingen van buitenlandse bedrijven. In 2003 besloten 24 buitenlandse bedrijven tot vestiging in West-Brabant, terwijl dit het voorgaande jaar 19 buitenlandse bedrijven betrof.

Uitbreidingsinvesteringen West-Brabantse bedrijven

De moeilijke economische omstandigheden hebben ook gevolgen voor de activiteiten van REWIN gericht op uitbreidingen van West-Brabantse bedrijven. REWIN heeft 115 bedrijven ondersteund bij hun vraagstukken rond groei en financiering. Dit heeft geleid tot uitbreidingen bij 32 West-Brabantse bedrijven, met een totaal investeringsvolume van 15 miljoen euro. In totaal zijn 230 arbeidsplaatsen in West-Brabant behouden en 70 nieuwe arbeidsplaatsen ontstaan bij deze 32 West-Brabantse bedrijven. Ten opzichte van het voorgaande jaar is hierbij sprake van een daling.

Door deelname aan Stratos hebben MKB (midden- en kleinbedrijf)-ondernemers ideeën op het gebied van nieuwe markten, producten en diensten kunnen toetsen aan de kennis en ervaring van collega-ondernemers. Dit vindt plaats onder begeleiding van mentoren; ervaren managers uit grote West-Brabantse bedrijven.

Economische structuurversterking

In het kader van structuurversterkende projecten heeft REWIN in 2003 € 3,3 miljoen extern subsidie-geld voor West-Brabantse projecten binnengehaald van Provincie, Ministerie Economische Zaken en de Europese Gemeenschap. Het REAP, het regionaal fonds voor concrete acties, vervult hierbij als cofinancier een belangrijke hefboomfunctie voor het genereren van middelen. Er lopen 7 projecten op het gebied van ¡°kansrijk ondernemen"en "ruimte voor ondernemen¡± en er zijn 7 nieuwe projecten in ontwikkeling. In totaal namen in 2003 86 bedrijven deel aan lopende projecten.   REWIN heeft momenteel de volgende projecten in uitvoering: – Starterslift (innovatieve starters),  Marktgericht innoveren door MKB-bedrijven, Kennislift  (training ICT-professionals bij MKB), Revitalisering bedrijventerreinen, Bedrijfs- & kantoorverzamelgebouwen, Toeleveren & Uitbesteden in de procesindustrie en Allochtoon Ondernemersschap.

Maatwerk voor gemeenten

REWIN had tot slot 21 maatwerkactiviteiten in portefeuille in 2003. REWIN levert dit maatwerk aan 12 gemeenten in het landelijk gebied in de vorm van ondersteuning bij specifieke lokaal economische problemen, op terreinen waarop REWIN deskundig is.

Voor meer informatie:

NV REWIN West-Brabant
de heer P.P.H. Nijskens
076 ¨C 56 46 780

of kijk in ons jaarverslag 2003

Neem contact op
Carla Scheurink

Marketing en communicatie

c.scheurink@rewin.nl
06-28 35 27 21

Getagged

Aanmelden nieuwsbrief

Ik stem in met de privacy-voorwaarden en ontvang graag de

REWIN. Vol energie voor hardwerkend, ondernemend en innoverend West-Brabant