Let op: het kan zijn dat deze pagina verouderde informatie bevat
De pagina staat in het archief

MIT: innovatiesubsidie MKB topsectoren

Dit voorjaar is de populaire subsidie MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) weer van start gegaan. Doel is om het bedrijfsleven in  regio’s concurrerend te laten blijven en zo duurzame economisch groei mogelijk te maken.  Ook West-Brabantse bedrijven, samenwerkingsverbanden en projecten kunnen een beroep op doen op deze innovatiesubsidie.

De stimulering vindt plaats vanuit de landelijke insteek van de topsectoren, de branches waarmee we in Nederland tot de wereldwijde top willen behoren. De MIT moedigt innovatie en samenwerking aan, waardoor projecten die anders niet van de grond komen, met MIT wel mogelijk zijn.  De MIT wordt uitgevoerd vanuit de regio’s Noord, Zuid, West en Oost Nederland.

De MIT Is bedoeld voor innovatieve MKB-projecten die passen binnen het topsectorenbeleid en de onderliggende focusthema’s. Voor deze sectoren geldt de ze al een eigen innovatieagenda hebben waarmee MIT-projecten moeten linken, maar er is ook speciale aandacht voor kruisbestuivingen tussen de topsectoren (cross-sectoraal).   

Vanaf 3 juli tot en met 7 september kan men R&D samenwerkingsprojecten indienen, waarbij ranking plaatsvindt voor budgetverdeling.

De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten. De subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject, waarvan maximaal € 100.000 per deelnemer. De deelnemers aan het MIT-R&D-samenwerkingsverband vormen een evenwichtig samenwerkingsverband met betrekking tot de verdeling van de kosten en verdeling van de inbreng van de deelnemers. Dit betekent dat één deelnemer niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening mag nemen. Alleen de kosten, gemaakt door de mkb-ondernemers zijn subsidiabel. De looptijd van een MIT-R&D samenwerkingsproject bedraagt maximaal 2 jaar.

Heeft u belangstelling om te sparren met de deskundigen van REWIN over deze regeling? Neem dan contact met ons op.

Mathijs van Campenhout
Mathijs van Campenhout

Business Developer Groei mkb en Financiering


06 51 997 675