MIT: innovatiesubsidie MKB topsectoren

Dit voorjaar is de populaire subsidie MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) weer van start gegaan. Doel is om het bedrijfsleven in  regio’s concurrerend te laten blijven en zo duurzame economisch groei mogelijk te maken.  Ook West-Brabantse bedrijven, samenwerkingsverbanden en projecten kunnen een beroep op doen op deze innovatiesubsidie.

De stimulering vindt plaats vanuit de landelijke insteek van de topsectoren, de branches waarmee we in Nederland tot de wereldwijde top willen behoren. De MIT moedigt innovatie en samenwerking aan, waardoor projecten die anders niet van de grond komen, met MIT wel mogelijk zijn.  De MIT wordt uitgevoerd vanuit de regio’s Noord, Zuid, West en Oost Nederland.

De MIT Is bedoeld voor innovatieve MKB-projecten die passen binnen het topsectorenbeleid en de onderliggende focusthema’s. Voor deze sectoren geldt de ze al een eigen innovatieagenda hebben waarmee MIT-projecten moeten linken, maar er is ook speciale aandacht voor kruisbestuivingen tussen de topsectoren (cross-sectoraal).   

Vanaf 3 juli tot en met 7 september kan men R&D samenwerkingsprojecten indienen, waarbij ranking plaatsvindt voor budgetverdeling.

Het maximale subsidie bedrag voor de MIT bedraagt in 2017 € 25.000,-. De totale projectkosten die in de subsidie kunnen worden opgenomen zijn dit jaar € 62.500,-. Belangrijk is dat de aansluiting met de topsectoren goed uitgewerkt is. Cross-sectorale aanvragen de linken leggen tussen meerdere topsectoren versterken het onderscheidend karakter.

Heeft u belangstelling om te sparren met de deskundigen van REWIN over deze regeling? Neem dan contact met ons op.

Freek van den Heuvel
Freek van den Heuvel

Hoofd Business Development


076 56 46 783