Budelpack komt met E&E groep naar Bergen op Zoom

Dit is een nieuwsitem uit ons archief; afbeeldingen zijn weggelaten.

SAMENVATTING

De directie van Budelpack International heeft besloten haar Europese technische groep genaamd “Budelpack E & E” te verplaatsen vanuit het Zeeuwse Poortvliet naar het industrieterrein Theodorushaven in Bergen op Zoom. Budelpack E & E betrekt een bestaand kantoor met opslag- en distributieruimte aan de Ringersweg.

Budelpack E & E is de jongste loot van Budelpack International die zich in het bijzonder richt op de ontwikkeling, verhuur en verkoop van verpakkingslijnen en machines. Een hoogwaardige loot die in eerste termijn werkgelegenheid biedt aan ca. 30 medewerkers, maar volgens de prognoses van de directie zal kunnen uitgroeien naar ruim 50 medewerkers in de komende jaren.

De geschiedenis van Budelpack International leest als een jongensboek. Ruim dertig jaar geleden door Andre Nieuwkerk opgericht in het Brabantse Budel. Even later wijkt het bedrijf vanwege de groei uit naar een andere locatie, namelijk het Zeeuwse Poortvliet. Met de vestiging in Poortvliet werd de basis gelegd voor een verdere, bijna dramatische groei. Was er in de zeventiger jaren nog sprake van een omzetvolume van ca. 2 miljoen gulden, anno 2001 wordt een omzet voorzien van bijna 500 miljoen gulden. De groei van het personeelsbestand was eveneens spectaculair. Het aantal medewerkers groeide van vijfentwintig in 1978 uit naar ruim 2000. Inmiddels beschikt Budelpack International over 11 fabrieken in Europa, t.w. in Spanje, Engeland, Duitsland, Belgi en Nederland. Budelpack International bedient haar klanten die tot de grote wereldspelers mogen worden gerekend. Te denken valt aan Proctor & Gamble, Nestle, Johnson & Johnson, Unilever, Kimberly Clark, Sara Lee, Kellog enz. enz.

Budelpack International mag zich rekenen als onbetwist marktleider voor contract verpakking in Europa. Elke avond kan er op tv-spotjes en commercials in Europa wel een product worden bewonderd dat door Budelpack in grote volumes is verpakt met het gehele proces als design enz. daaraan gekoppeld.

De ambitie bestaat om de marktpositie verder te verstevigen enerzijds door autonome groei, anderzijds door strategische acquisities. Recent zijn fabrieken overgenomen van Unilever in Spanje en in Nederland, de laatste beter bekend als de Shampoo-producent, Andrelon in Bodegraven.

Onlangs is tevens bekend gemaakt, dat Budelpack International de Duitse Klockner Pentapack Group heeft overgenomen.

De  sterke expansie van Budelpack is mede te danken aan  een nieuwe marktstrategie die de directie ontwikkelde, namelijk gericht op het verzorgen van het complete productie- en verpakkingsproces voor haar clientele. Naast verpakking van het product dus ook de vervaardiging van het product uit handen nemen en als dat bovendien kan plaats vinden voor een aantal bedrijven op een locatie treden er aanzienlijke kostenvoordelen op.

Voorts is Budelpack niet langer meer actief met co-packing in haar eigen fabrieken, maar wordt dit proces ook inhouse bij de klant verricht. Spraakmakend voorbeeld is de verpakking van de Zalm-kit die eind dit jaar aan elke Nederlander wordt uitgereikt en waarin enkele Euro’s zijn verpakt. Budelpack sleepte dit miljoenencontract van de Nederlandse Bank in de wacht en verzorgt dit verpakkingsproces inhouse bij de Nederlandse Bank.

De groei en nieuwe strategie heeft ook geleid tot een andere structuur binnen de Budelpackgroep. Onder andere is een technische groep gevormd die zich uitsluitend bezig houdt met het ontwikkelen, modificeren en exploiteren van de honderden verpakkingslijnen en machines die Budelpack Europa breed inzet. Die divisie Budelpack E & E  vormt feitelijk  de kurk waarop de diverse Budelpackfabrieken drijven. Contractverpakken is niet langer meer handwerk, maar wordt met geavanceerde en veelal geautomatiseerde verpakkingslijnen uitgevoerd. Dit vraagt een hoge mate van design en technische kwaliteit die door Budelpack E & E wordt verricht. Daarnaast krijgt deze divisie ook de totale verantwoordelijkheid over de exploitatie van de verpakkingslijnen in Europa.

Deze sterk groeiende loot van de Budelpackgroep heeft dringend behoefte aan een geschikte test- en opslagruimte en niet te vergeten kantoren om dat gehele technische, logistieke en engineeringsproces adequaat aan te sturen. Daarom is recent besloten in Bergen op Zoom aan de Ringersweg een kantoor te huren met opslagruimte voor het onderbrengen van de gewenste activiteit. De activiteit zal in eerste fase werkgelegenheid bieden aan ca. 30 veelal, technisch hoogwaardige, medewerkers.  De directie voorziet op grond van het hiervoor geschetste beeld dat de activiteiten van Budelpack E & E een sterke groei zal maken op grond waarvan wordt geprognosticeerd dat op termijn een uitbreiding tot ca. 50 medewerkers (direct en indirect) mag worden verwacht.

Onnodig te zeggen dat het gemeentebestuur van Bergen op Zoom verguld is met de toevoeging van deze indrukwekkende bedrijfsactiviteit aan de Bergse economie. Een nieuwe bedrijfactiviteit met een hoog technologisch gehalte, dat aansluit bij de vraag uit de arbeidsmarkt of zoals wethouder Economische Zaken Cees van der Weegen het verwoordt: H et gemeentebestuur moet voorkomen, dat er een brain drain plaats vindt van goed opgeleide Bergse inwoners die bij gebreke van voldoende aanbod elders buiten de regio moeten gaan werken. Reden waarom het gemeentebestuur van Bergen op Zoom de regionale ontwikkelingsmij NV REWIN West-Brabant gevraagd heeft die hoogwaardige werkgelegenheid (met ict-raakpunten) in de acquisitie prioriteit te geven. De NV REWIN West-Brabant heeft de acquisitie van Budelpack E & E  verzorgd.

Europees directeur Andre Nieuwkerk is op zijn beurt blij met de nieuwe vestigingsplaats. Logistiek goed gelegen en voldoende ruimte biedend om de groei van Budelpack E & E  de eerste jaren op te vangen. Hoewel aanvankelijk voorkeur bestond voor een vestiging van de nieuwe E&E groep in de gemeente Tholen is uiteindelijk voor Bergen op Zoom gekozen, omdat de afwikkeling van allerlei planologische procedures in het Thoolse te lang op zich liet wachten. Daar komt bij aldus de heer Andre Nieuwkerk dat de arbeidsmarkt in West-Brabant beter lijkt aan te sluiten op de hooggekwalificeerde medewerkers die wij zoeken. 

Breda,  april 2001.
Voor meer details of info:

Dhr.C. van der Weegen, wethouder economische zaken Bergen op Zoom, 0164-277000.
C. Nuijten, acquisiteur   NV Rewin West-Brabant. 076-5646790.

 

Neem contact op
Carla Scheurink

Marketing en communicatie

c.scheurink@rewin.nl
06-28 35 27 21

Aanmelden nieuwsbrief

Ik stem in met de privacy-voorwaarden en ontvang graag de

REWIN. Vol energie voor hardwerkend, ondernemend en innoverend West-Brabant