Werkbezoek gedeputeerde Van Gruijthuijsen aan West-Brabant

Dit is een nieuwsitem uit ons archief; afbeeldingen zijn weggelaten.

Op 3 september bracht gedeputeerde van Gruijthuijsen met enkele statenleden een werkbezoek aan West-Brabant en bezochten Breda Robotics en Trayplant in Zundert. Inzichten ophalen voor de Economische Visie.

Donderdag 3 september jl was het werkbezoek van gedeputeerde Van Gruijthuijsen aan de regio West-Brabant. Dit werkbezoek stond in het teken van het ophalen van inzichten voor de nieuwe Economische Visie van de provincie Noord-Brabant. Naast de gedeputeerde hebben ook enkele statenleden kennisgenomen van de West-Brabantse insteek.

Versterken van innovatie, samenwerkings- en agglomeratiekracht 
In de Economische Visie zet de provincie in op ‘brede welvaart’. Daarom stellen ze de maatschappelijke opgaven centraal. Die opgaven krijgen vorm via transities (energietransitie, leefomgeving, klimaat, …) en inhoud via ‘sleuteltechnologieën’ (technologie die gezien wordt als een belangrijke mogelijke oplossing van het probleem). Daarbij legt de provincie de focus op ‘stuwende activiteiten’, activiteiten (producten en diensten) die via export inkomsten van buiten Brabant naar binnen Brabant halen. Op deze manier wil de provincie de innovatie-, samenwerkings- en agglomeratiekracht van Brabant versterken.

Toelichting op de Economische Agenda en programma’s
Vanuit de EBWB (Economic Board West-Brabant) is de Economische Agenda van West-Brabant toegelicht. De manier waarop deze is ontstaan en de gekozen programma’s daarin. De middag begon bij Breda Robotics gevestigd in de voormalige Koepelgevangenis in Breda. Een locatie, geïnitieerd door ondernemers, waar ondernemers en studenten gezamenlijk werken aan actuele vraagstukken. Een prima plek om aan te geven dat de regio het grootste robotica-cluster van Nederland huisvest. Ook is het belang van Creatieve Dienstverlening voor vernieuwing van de industrie aangegeven. Te meer omdat het streven is om sleuteltechnologieën en technologische innovatie begrijpelijk te maken voor burgers. Creatieve dienstverlening is daar bij uitstek toe in staat.  Aangegeven is daarom dat deze sector in het beleid van de provincie meegenomen moet gaan worden. De eerste resultaten van het Startup programma zijn eveneens met de gedeputeerde gedeeld en ook is het belang van startups voor de economie benadrukt.

Groei MKB
Daarna is de middag voorgezet bij Trayplant in Bavel. Eén van de nieuwe MKB parels. Een prachtig bedrijf waar de mens centraal staat en de producten wereldwijd afzet vinden. Een mooie plek om het Agrofood / Biobased Economy programma toe te lichten met een oproep om de innige samenwerking te zoeken tussen de stuurgroep en verantwoordelijke beleidsmakers en bestuurders. Ook het Groei MKB programma, met de financieringstafel, is bij Trayplant met de gedeputeerde besproken. Groei MKB heeft veel contacten die de provincie kan gebruiken mocht zij direct input willen vanuit ondernemers. Ook is het logistieke programma besproken met een oproep om samen te werken in het stimuleren van logistiek ondernemerschap en het realiseren van de randvoorwaarden om de sector vitaal te houden.

Aansporen tot vernieuwing
Centrale oproep was om het ‘loopvermogen’ in de diverse programma’s op peil te houden. Om naast technologische innovatie, ook aandacht te hebben voor de sociale aspecten van innovatie zoals het elkaar ontmoeten, workshops en organisatorische borging daarvan. Zaken die essentieel zijn om de sectoren steeds weer opnieuw aan te spreken op en aan te sporen tot vernieuwing.


Gedeputeerde van GruijthuijsenBreda RoboticsBij Breda Robotics, op 1,5 meter afstandpresentatie Stefan van SetersProgrammamanager Stefan van Seters van LogistiekTrayplant REWIN colllega’s Mathijs en Stefan in de kassen van TrayplantGroei MKBGroei MKB stimuleert West-Brabantse bedrijven
Neem contact op
Stephanie ter Borg

Directeur

s.terborg@rewin.nl
06-52 58 33 68

Aanmelden nieuwsbrief

Ik stem in met de privacy-voorwaarden en ontvang graag de

REWIN. Vol energie voor hardwerkend, ondernemend en innoverend West-Brabant