Project Slimme Agroketens stap naar duurzamere en efficiëntere productiemethodes

En: mooie 'kruisbestuiving' tussen sectoren

Bron: interview Rob de Groot met RWB

De topsector agrofood/biobased is onmisbaar voor West-Brabant. Maar het is wel zaak dat de sector zich blijft ontwikkelen. Rob de Groot, projectmanager bij REWIN, ging aan de slag met ‘Slimme Agroketens’. Een viertal deelprojecten met als doel om te komen tot duurzamere en efficiëntere productiewijzen. Slimme Agroketens ontving subsidie uit het Onderzoek & Ontwikkelfonds van Regio West-Brabant (RWB).  

Tussen 2020 en 2021 zijn de vier projecten afgerond of bijna afgerond. Rob de Groot kijkt tevreden terug. “De viertal projecten waren erg divers. Van duurzamer bewateren (en bemesten) in de akkerbouw tot het toepassen van smart farming in de boomteelt en doorontwikkeling van streekproducten in de korte keten.” Volgens de Groot is er al een toename van digitalisering in de agrofood-sector zichtbaar, maar is er van een goede koppeling en kennisdeling niet altijd sprake.  

Dat moest anders. De Groot: “Een kwestie van werelden die niet altijd met elkaar communiceren. Wil je vooruitgang en innovatie ook tóe kunnen passen, dan is samenwerken en ervaringen of ontwikkelingen uitwisselen juist de oplossing.” Die oplossingen werden gevat in het viertal projecten waarmee REWIN samen met partners en bedrijven aan de slag ging.  

Verbinden

Een doel van het project was dan ook om beter samen te werken en kennis uit te wisselen tussen de verschillende partijen in de agroketen. “We hebben bedrijven ook verder kunnen laten kijken dan hun eigen ‘eilandje’, aldus De Groot. “Daarmee hoef je het wiel niet opnieuw uit te vinden, maar verbind je de ontwikkelingen uit sector A met de vraag of het probleem uit sector B. Over ketens heen, dus. En ja, je hebt dan echt iemand nodig die die twee sectoren met elkaar in contact brengt. Dat gebeurt niet zomaar.” 

Autonoom Mobiele Robots

Het is volgens De Groot namelijk niet zo dat bijvoorbeeld de boomteeltsector nauw contact onderhoudt met akkerbouwers. “Interessante innovaties voor de ene partij zijn daardoor lang niet altijd bekend bij de andere partij. Ze worden dus ook niet opgepakt en toegepast”, vertelt hij. “We hebben bijvoorbeeld voor het project met boomtelers AMR’s, Autonoom Mobiele Robots, ingezet. Die robots worden al in de akkerbouw gebruikt om op een duurzame manier onkruid te verwijderen. Zonder daarbij chemicaliën toe te passen.” Door het project zagen boomkwekers de waarde van deze technologische toepassing in. En werd de link gelegd tussen boomkwekers en techbedrijven. Met technologie uit de akkerbouw dus.

Zachtfruit Innovatiecluster

Meten en weten

“Een ander mooi voorbeeld is het project om de zaaiafstand en zaaidiepte te optimaliseren in de akkerbouw. Dit voerden we uit bij Van Eijck Agro, Grond & Groen in Alphen-Chaam. Het bedrijf Quadrovision mat hier met behulp van GPS de optimale zaaidiepte voor bonenplantjes. Vervolgens kunnen die efficiënter gezaaid worden, waarbij er zo min mogelijk zaaigoed verloren gaat”, legt De Groot uit. “Niet alleen een kwestie van meten, maar ook weten. Dankzij beschikbare data uit meetapparatuur. Door dit soort kennismakingen tussen ‘tech’ en telers vindt digitalisering, robotisering of het gebruik van data inmiddels verder zijn weg in de agrofood/biobased-sector. 

Crossovers

“De toepassing van hightech in de West-Brabantse agrofood/biobased-sector leidt dus tot mooie crossovers”, legt hij uit. Die crossovers beperken zich niet alleen tot de verschillende soorten teelten, maar helpen ook andere regionale thema’s vooruit. De Groot: “Denk bijvoorbeeld aan de arbeidsmarkt. Daar kan het tekort aan handjes in de toekomst mogelijk opgevangen worden door het inzetten van technische toepassingen zoals AMR’s.”

Inmiddels is het totale project Slimme Agroketens succesvol afgerond. Maar er zijn nog volop kansen en mogelijkheden voor verdere onderzoeken, vertelt De Groot. Als het aan hem ligt blijft het hier dus niet bij. “We hebben als REWIN allerlei mogelijkheden en aanknopingspunten gevonden om weer verder op te bouwen. Zodat we de agrofood/biobased-sector in West-Brabant vooruit kunnen helpen. Zowel in het toepassen van innovatie als in verduurzaming.” 

Kan jouw project of initiatief ook een zetje gebruiken? Bekijk dan de informatie over het O&O-fonds en dien zelf een subsidieaanvraag in.  

Neem contact op
Jonica de Bruijn

Programmamanagement Plantbased Ondernemen

j.debruijn@rewin.nl
06-30 98 76 67

Aanmelden nieuwsbrief

Ik stem in met de privacy-voorwaarden en ontvang graag de

REWIN. Vol energie voor hardwerkend, ondernemend en innoverend West-Brabant