Regionale subsidies

Heb jij een project met een positieve impact op de economische structuur van West-Brabant? Of ben je een West-Brabantse mkb'er of startup die gericht met innovatie bezig is? Kijk dan naar het Onderzoek & Ontwikkelfonds, of de subsidieregeling Economie, Kennis en Talentontwikkeling.

Onderzoek & Ontwikkelfonds

Van 29 augustus tot 9 oktober 2022 kun je een subsidieaanvraag indienen voor unieke projecten met een onderzoekend of experimenteel karakter. Dit fonds is aanjager én verdubbelaar voor innovatieve of experimentele projecten die de West-Brabantse economie en het mkb van nieuwe impulsen voorzien.

Subsidie is mogelijk voor het uitvoeren van een studie, verkenning, het voorbereiden of uitvoeren van een proef of pilot. Kijk op Regio West-Brabant voor meer informatie over deze regeling en het indienen van een aanvraag.  


Subsidieregeling Economie, Kennis en Talentontwikkeling 

Deze subsidieregeling van de  Provincie Noord-Brabant wil een impuls geven aan het innovatieve vermogen van bestaande midden- en kleinbedrijven (mkb) en innovatieve startups. Provincie Noord-Brabant stimuleert ondernemers bij het ontwikkelen van innovatieve producten, diensten en productieprocessen die leiden tot oplossingen voor maatschappelijke problemen zoals klimaatverandering en mobiliteit. 

Het subsidiepercentage is 40 % voor bestaande ondernemingen met een maximum van € 50.000. Voor innovatieve startups is dat 50% met een maximum van € 15.000. 

De subsidieregeling is opengesteld tot en met 1 oktober en geldt op volgorde van binnenkomst met een subsidieplafond per regio. De regeling is ook bekend onder de naam Stimulering Innovatie in de Regio (SIR).

Voor mkb’ondernemers geldt de volgende aanmeldlink met meer informatie over deze regeling. Voor Startups geldt deze aanmeldlink met aanvullende informatie.  

Heb je belangstelling maar heb je nog wat vragen? Neem dan contact op met  Mathijs van Campenhout van REWIN West-Brabant, m.vancampenhout@rewin.nl, tel. 06-51 99 76 75. Mathijs is  de contactpersoon voor de regio West-Brabant die je kan helpen met het indienen van de aanvraag.

Bekijk ook het nieuwsbericht op deze site. 

Startups krijgen kosteloze ondersteuning  vanuit B’WISE, het startup programma van REWIN. Daarbij werken we nauw samen met Braventure (www.braventure.nl).

 

Neem contact op
Mathijs van Campenhout

Strategisch adviseur

m.vancampenhout@rewin.nl
06-51 99 76 75

Aanmelden nieuwsbrief

REWIN West-Brabant

Initieert, stimuleert, verbindt