Logistiek

West-Brabant is door zijn geografische ligging van oudsher een sterke logistieke regio. Om een sterke logistieke regio te blijven is echter meer nodig. De regio zet daarom met het Programma Logistiek in op verbinden, verslimmen en verduurzamen van de hele logistieke keten: van producent tot consument. Sluit je aan!

Programma Logistiek

Verbinden gaat over het bij elkaar brengen van supply chains: van leverancier / producent tot winkel / consument. Samen kijken we waar in de supply chain we kunnen verslimmen. Daarvoor verkennen we nieuwe technologie, zoals;

  • robotica
  • blockchain
  • big data
  • augmented reality
  • virtual reality


Om de sector te helpen verduurzamen onderzoeken we onderwerpen als elektrisch transport, het delen van capaciteit om lege kilometers te minimaliseren, hergebruik van kostbare materialen en het inzetten van biobased verpakkingen. Binnen het programma werken we innig samen met Logistics Community Brabant (LCB).

VERBinden, VERSLImmen en Verduurzamen van de HELE logistieke keten

WAT KUNNEN WIJ VOOR JOU BETEKENEN?

Om de thema’s concreet te maken werken uiteenlopende stakeholders samen in diverse projecten. Lees meer over de lopende projecten en samenwerkingsverbanden:


Wil je meedoen in één van de projecten? Wil je meer weten over het verduurzamen of verslimmen van jouw logistieke processen? Zoek je naar verbinding met regionale ketenpartners om samen te verbeteren? Stefan van Seters praat je graag bij.

REWIN picto logistiek
Neem contact op
Stefan van Seters

Programmamanager Logistiek

s.vanseters@rewin.nl
06-24 26 78 66

Aanmelden nieuwsbrief

REWIN West-Brabant

Initieert, stimuleert, verbindt