Agrofood/Biobased

De plantaardig-agrarische sector is sterk en innovatief in West-Brabant. Van suikerbieten, aardappelen en groenten tot zacht fruit en boomteelt. Onze regio loopt ook voorop bij het ontwikkelen en gebruiken van groene grondstoffen naar circulaire en biobased toepassingen, zowel in food als non-food. Door samen te werken binnen en over verschillende ketens maken we de sector toekomstbestendig en duurzaam. Doe jij met ons mee?

West-Brabants Agrofood/Biobased Programma

West-Brabant heeft al een toppositie als Plantbased Region. Kernspelers uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid jagen samen de doorontwikkeling van West-Brabant als cruciale schakel in de nieuwe groene plantaardige economie aan. Een schakel die wereldwijd bijdraagt aan de voedselproductie van de toekomst. Hierin gaan we voor een koploperspositie in gezond, veilig en hoogwaardig voedsel en non-food toepassingen van biomassa.

Met het West-Brabantse Agrofood/Biobased Programma zetten we als regio in op onder meer innovatie en het slim benutten en uitbreiden van het human capital. Dat doen we via allerlei innovatie- en samenwerkingsprojecten, kennisnetwerken, consortia, fieldlabs en praktijkproeven.

Hulp nodig bij innoveren?

Je kunt bij ons onder meer terecht voor vraagstukken rondom:

 • Smart Farming; o.a. precisielandbouw, veredeling robuuste rassen, plantgezondheid, robotisering, data en AI
 • Bodem; o.a. regeneratieve landbouw, biodiversiteit en bodemgezondheid
 • Water; bv. klimaatverandering en watermanagement
 • Eiwittransitie; o.a. eiwitvoorziening voor menselijke consumptie uit (nieuwe) plantaardige teelten en procestechnologie zoals fermentatie
 • Circulair; bv. verwaarden van groene grondstoffen met procestechnologie, data en AI naar inhoudsstoffen en verminderen van verspilling
 • Biobased; o.a. met procestechnologie verwaarden van groene grondstoffen naar verpakkingen en applicaties voor bouw en infra. Waarom West-Brabant voor biobased ondernemen ’the base to be’ is? Lees het hier!
 • (Radicale) vernieuwing; o.a. (keten)concepten en businessmodellen in vergroening en verduurzaming met verdiencapaciteit voor West-Brabant.


Doel?
Samen de toppositie in de Plantbased Economy uitbouwen en jouw bedrijf helpen om voorop te (blijven) lopen.

Een goede arbeidsmarkt is cruciaal.

Samen met onderwijs en bedrijfsleven werken we aan:

 • het vergroten van de instroom op het ‘groene’ mbo en hbo
 • meer lectoraten en practoraten op hogescholen en mbo om de verbinding onderwijs-bedrijfsleven te verbeteren
 • opzetten van een netwerk waarin bedrijfsleven en onderwijsinstellingen elkaar goed kunnen vinden, samen met fieldlabs en proefvelden.

 

Doe mee aan één van de projecten in de Plantbased Region

Op dit moment lopen de volgende initiatieven die concrete kansen bieden aan ondernemers in de agrofood of biobased sector:

Innovatie & business booster biedt businesskansen voor mkb en start-up.

Sneller, efficiënter en duurzamer werken in de agrarische sector.

Planting the future! De missie van (DAB), open innovatie- & expertisecentrum in Bergen op Zoom van en voor bedrijfsleven en onderwijs.

Innovatieagenda Voedsel en Landbouw Noord-Brabant

Begin juni ’21 tekende REWIN met de provincie Noord-Brabant, Brainport Development, AgriFood Capital en de Brabantse OntwikkelingsMaatschappij een samenwerkingsovereenkomst over innovatie in de landbouw- en voedselsector: de Innovatieagenda Voedsel en Landbouw.

Doel? Bedrijven helpen om samen aan innovaties te werken, en op andere manier met landbouw en voedsel om te gaan. Circulariteit is daarbij leidend.

Innovatie-thema’s

De Brabantse partners gaan zich richten op innovaties op vijf gebieden:

 1. smart farming plantaardig
 2. smart farming dierlijk
 3. eiwittransitie
 4. tegengaan verspilling en reststroomverwaarding
 5. future food

Hiervoor worden concrete programma’s en projecten opgezet.

 

Wat staat er op stapel?

Op dit moment werkt REWIN een aantal plannen uit, in aanloop naar mogelijke nieuwe agrofood / biobased projecten. We onderzoeken daarbij of en hoe we die via de nieuwe Innovatieagenda ten uitvoer kunnen brengen. Het gaat om: 

 

Autonome onkruidrobot rijp maken voor de praktijk

De leden/boomkwekers in Treeport Zundert zoeken naar manieren om mechanische onkruidbestrijding te robotiseren. Wat op de markt is, is nog niet praktijkrijp voor de boomkwekerij en andere regionale gewassen. Projectpartners zijn bekend.

Doel? Beschikbare robots en hulpwerktuigen technisch aanpassen aan specifieke teelten.

 

Innovatief watermanagement in de vollegrondsteelt

Vervolg op de pilot bij Lodders Boomkwekerijen in Wernhout over plaatsspecifiek bewateren van jonge bomen. Met telers van verschillende gewassen in verschillende gemeenten in West-Brabant, loonkwekers, hightech partijen, het waterschap Brabantse Delta en HAS worden nieuwe technieken verkend en indien nodig (deels) ontwikkeld. Een consortium wordt gevormd.

Doel? Het project moet zorgen voor meetbaar minder verbruik van water, arbeid, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en diesel per kg geoogst product.

 

Voedingswaarde centraal in de keten

Follow-up van een van de opgehaalde actiepunten in het O&O project rond Boerschappen. Maaltijdleveranciers willen uit gezondheidsoogpunt inzicht geven in de voedingswaarde van hun groente- en fruitproducten. Variaties in inhoudsstoffen tussen producten maken nu veel (erg dure) metingen nodig. Er zit ook nog veel tijd tussen bemonsteren en uitslag van de meting, die niet beschikbaar is in de huidige afzetketens. Projectpartners zijn bekend.

Doel? De ontwikkeling van een snelle en goedkope meetmethode voor een aantal belangrijke inhoudsstoffen in groente en fruit, die een goede indicatie geeft van de werkelijke voedingswaarde van het product.

 

Hightech oogsten

Binnen dit project wordt een hightech oogstmachine ontwikkeld om knolgewassen te oogsten. Bij de huidige manier van oogsten worden zware machines gebruikt, wat leidt tot sterke bodemverdichting. Dit is slecht voor de daaropvolgende gewassen. Casus komt van oorsprong uit de dahliateelt, maar is ook van toepassing op suikerbieten en aardappels. Een teler en techleverancier zijn al aangesloten.

Doel? Een lichte oogstmachine ontwikkelen die plant voor plant uit de grond haalt en in een razend tempo met camera’s beoordeeld op sortering en kwaliteit.

 

Voedselbosrobot

Er is steeds meer interesse in voedselbossen en vooral agroforestry, als ecologisch verantwoorde en duurzame manier om voedsel te produceren. Een voedselbos betekent ten opzichte van de huidige monoteelt een grote verbetering in bodemkwaliteit, biodiversiteit en waterhuishouding. Maar de  diversiteit en wijze van aanplanten maken een voedselbos zeer arbeidsintensief om te oogsten en onderhouden. Dat geldt vooral bij het in toom houden van onkruid. Bestaande landbouwmachines zijn te groot en log en kunnen dat niet overnemen. De opkomst van techniek voor wied- en oogstrobots biedt een aanknopingspunt. Een projectgroep is gevormd.

Doel? De ontwikkeling van een robot die zowel kan wieden en als oogsten in een voedselbos/ agroforestry.

WAT KUNNEN WIJ VOOR JOU BETEKENEN?

Wil jij meedoen in de nieuwste ontwikkelingen in de West-Brabantse Plantbased Economy? REWIN brengt partijen bij elkaar om de sterke positie die West-Brabant heeft in de agrosector te behouden en verder uit te bouwen. We richten ons vooral op innovatie en arbeidsmarkt. Neem contact op met Jonica de Bruijn. Zij helpt je graag verder.

REWIN picto agrofood biobased
Neem contact op
Jonica de Bruijn

Programmamanager Agrofood/Biobased

j.debruijn@rewin.nl
06-30987667

VRAGEN?

Neem contact op met Jonica de Bruijn. Zij helpt je graag verder.

Aanmelden nieuwsbrief

REWIN West-Brabant

Initieert, stimuleert, verbindt