Ondernemersvragen over werktijdverkorting & NOW

Werktijdverkortingsregeling voor getroffen ondernemers door Coronavirus

De werktijdverkortingsregeling is ingetrokken en vervangen door de 
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Bestemd voor:
ondernemers met personeel die een omzetverlies van minimaal 20% verwachten

Houdt in:
Een tegemoetkoming via het UWV in de loonkosten voor maximaal drie maanden om personeel te kunnen blijven doorbetalen. In deze periode mag geen personeel worden ontslagen als gevolg van bedrijfseconomische redenen. De tegemoetkoming bedraagt, afhankelijk van het omzetverlies, maximaal 90% van de loonsom.

Wanneer:
Ondernemers kunnen de regeling vanaf 1 maart, dus met terugwerkende kracht, aanvragen.

Meer info over de NOW? klik hier
Deze regeling is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting, waarvoor geen aanvragen meer kunnen worden ingediend. Reeds ingediende aanvragen gaan mee in de nieuwe regeling.

Uitvoering door: UWV

Mathijs van Campenhout
Mathijs van Campenhout

Business Developer Groei MKB en Financiering


06 51 997 675