Let op: het kan zijn dat deze pagina verouderde informatie bevat
De pagina staat in het archief

Fieldlab composieten Onderhoud en Reparatie

Op Aviolanda Woensdrecht is het Development Center for Maintenance of Composites (DCMC) officieel gestart. Vijftien, voornamelijk luchtvaartgerelateerde partijen hebben het voortouw genomen om de benodigde kennis rond composiet reparatie-, inspectie- en verbindingstechnieken bijeen te brengen en waar nodig te ontwikkelen.

Fieldlab
Om de ontwikkeling van DCMC te versnellen, hebben 15 partners op 29 februari onder de projecttitel ‘Fieldlab Composieten Onderhoud en Reparatie’ een  OP-Zuid aanvraag ingediend. In het project zullen bedrijven en kennisinstellingen in zeven innovatietrajecten samenwerken aan o.a. reparatie van composieten met robots of met behulp van lijmtechnieken. Ook voorziet het project in het opzetten van een test-,  ontwikkel- en trainingscentrum.

Open innovatie
Het centrum is open voor deelname van andere partners. Hierdoor ontstaat een vorm van open innovatie waarbij de deelnemende industriële partijen zelf businesscases ontwikkelen en bedrijvigheid genereren in de regio West-Brabant maar ook daarbuiten. Vanuit de F35-gerelateerde activiteiten  is vruchtbare spin-off mogelijk naar maintenance deelsectoren als de automotive industrie, procesindustrie, de maritieme -, infra- en rail sector.

Werkgelegenheid
DCMC en het Fieldlab Composieten Onderhoud en Reparatie project geven zo een impuls aan de werkgelegenheid in de regio en de versterking van Woensdrecht als internationaal maintenance centrum voor de luchtvaart in Europa. Bovendien: als de sector zich goed weet te positioneren kan het composietencluster in Woensdrecht een aanzuigende werking hebben op bedrijven van buiten West-Brabant, simpelweg omdat andere regio’s de kennis voor het onderhouden van composiet constructies nog missen. Ook de in het DCMC te ontwikkelen kunde om schades aan composieten te repareren, kan de regio duidelijk een competitief voordeel geven.

Het project ‘Fieldlab Composieten Onderhoud en Reparatie’ rondom Woensdrecht is goed voor een projectvolume van circa 10 mln euro.

Deelnemers:
Partners in het Fieldlab zijn:  Fokker Services, NLR, Airborne Service, TiaTEurope, Acrats, Lijmacademie, DCMC, TU Delft, Damen Shipbuilding, BOM, Specto, Avans Hogeschool, AM&TS, Dutch Terahertz Inspection Service en REWIN.

Freek van den Heuvel
Freek van den Heuvel

Teammanager Business Development


06 51 994 119