Eiwitproducent Protix opent bedrijf in Bergen op Zoom

Protix breidt haar activiteiten uit en opent een gloednieuw bedrijfsgebouw met kantoren op Theodorushaven/Noordland in Bergen op Zoom. Het bedrijf komt op een perceel grond van 46.000 m2 dat nu nog in handen is van SABIC. Op korte termijn heeft Protix nog niet het hele kavel nodig, maar naar verwachting wordt er snel uitgebreid.

Protix is een uniek bedrijf dat een stevige bijdrage levert aan het verminderen van onze ecologische voetafdruk. Men kweekt en verwerkt op grote schaal en duurzame wijze insecten, als alternatieve eitwitbron voor ondermeer de productie van vis- en veevoer. Het voedzame eiwit van de insecten is een gewilde en betaalbare vervanger van het dierlijke eiwit waarvoor nu nog op grote schaal vissen gevangen moeten worden. Bij de kweek wordt bovendien gebruik gemaakt van overgebleven voedselstromen. Hiermee levert het bedrijf ook aan bijdrage aan de vermindering van afval en voedselverspilling.

De eerste insectenkwekerij van Protix startte in 2015 in Dongen. Al snel bleek vanwege de grote vraag een forse uitbreiding noodzakelijk. Op de huidige plek in Dongen was dat niet mogelijk, waarna men op zoek ging naar een tweede locatie. In die fase kwam opnieuw contact met REWIN tot stand. REWIN heeft toen al, onder andere, de nu gekozen nieuwe plek in Bergen op Zoom aan Protix voorgesteld en daarvoor de contacten met SABIC gelegd om een "zachte landing" van het bedrijf te bewerkstelligen.


Voor meer informatie over deze vestiging in Bergen op Zoom, of over vestigen in het algemeen, kunt u contact opnemen met Guido van Liefland.

Guido van Liefland
Guido van Liefland

Teammanager Vestigen


076 56 46 790