Let op: het kan zijn dat deze pagina verouderde informatie bevat
De pagina staat in het archief

Eerste internationale BioLinX ‘Brokerage Event’ groot succes

Op 16 juni jl. organiseerde het project BioLinX  haar allereerste Brokerage Event, als onderdeel van het BioLinX Linking en Support Programma. De deelnemers wisselden met elkaar informatie uit over hun specifieke project(resultaten),vergrootten hun netwerk en ontmoetten nieuwe (potentiële) samenwerkingspartners. Het Event was met 95 aanwezigen uit 6 verschillende Europese landen een aansprekend succes.

Wat is BioLinX
BioLinX is een Horizon2020 project, dat als doel heeft het ondersteunen van MKB’ers die deelnemen aan bepaalde Europese projecten in de biobased/circulaire economie. Via BioLinX vinden bedrijven elkaar als de ‘missing link’ in hun waardeketen, om de Technology Readiness Level (TRL) van hun innovatie te vergroten, en de weg naar de markt te verkorten. Het BioLinX Linking en Support Programma biedt onder andere brokerage en ‘incubation’ events, een online kennisplatform,een partnering platform waar vragers en aanbieders van bepaalde kennis/processen elkaar kunnen vinden,trainingen op het gebied van ondernemersvaardigheden, en bijeenkomsten rond financiële kennis en ondersteuning. Deze events zijn toegankelijk voor West-Brabantse MKB’ers (ook als zij niet verbonden zijn aan een Europees project.)

Voor wie is BioLinX?
BioLinX is speciaal ontwikkeld voor bedrijven die actief zijn met agro en/of bosbouw als feedstock voor biobased/circulaire processen en deelnemen aan Europese projecten rond deze materialen.

Eerste Brokerage Event!
Tijdens een BioLinX Brokerage Event worden bedrijven die actief zijn in biobased EU projecten en zich aangemeld hebben als deelnemer aan BioLinX, bijgepraat over de stand van zaken in de verschillende biobased projecten. Ze krijgen de kans zichzelf en hun innovatie aan elkaar te presenteren, om ontbrekende kennis te verwerven en/of er hun samenwerkingspartner te vinden.
Het Event op 16 juni werd georganiseerd in samenwerking met de drie kennis- en onderzoeksinstellingen ECN, TNO (beide uit Nederland, de laatste eveneens partner in BioLinX) en VITO (uit België). Zij hebben 4 relevante case studies uitgevoerd die ze in West-Brabant willen realiseren, en presenteerden de uitkomsten daarvan in een parallel middagprogramma.

BioLinX Brokerage Event 16-6-16

BioLinX Brokerage Event 16-6-16

BioLinX Brokerage Event 16-6-16

BioLinX Brokerage Event 16-6-16


Resultaat: nieuwe kennis(sen) en combinaties
De deelnemers waren erg enthousiast over de opzet en inhoudelijke diepgang van het eerste BioLinX Brokerage Event. Er waren bedrijven bij elkaar die elkaar onder andere omstandigheden nooit ontmoet zouden hebben. Dit leidde tot verrassende inzichten en intensieve uitwisseling van zowel praktisch toepasbare kennis als contactgegevens. Ter plekke zijn er bovendien zelfs al nieuwe, veelbelovende combinaties van bedrijven tot stand gekomen.

Volgende BioLinX bijeenkomst: 28 en 29 september a.s.
Op 28 en 29 september is BioLinX actief voorafgaand en tijdens de jaarlijkse
Biobased Delta ‘Biobased Business Development Dag’ (op 29-9). Zo is er op woensdag de 28e al een BioLinX Pre-Event: The Finance AcademyGeselecteerde bedrijven krijgen hier toegang tot gratis coaching sessies over Venture Capital-pitching. Bovendien - en ook op de BioBased Business Development Dag zelf - , krijgen deze bedrijven de unieke kans om hun innovatieve projecten te presenteren aan, en te netwerken met, een ter zake kundig publiek bestaande uit experts op het gebied van innovatie, Business Angels, Venture Capitalists, particuliere en institutionele beleggers en andere MKB’ers. 

Alle gepresenteerde projecten worden beoordeeld door een deskundige jury bestaande uit vooraanstaande partijen uit de biobased/circulaire sector. Beoordeling vindt plaats op basis van de volgende criteria: commercieel potentieel, ervaring, product/technologische (toegevoegde) waarde, concurrentiepositie, aantrekkelijkheid voor investering of samenwerking en kwaliteit van de presentatie. 

Voor meer informatie over deze dag of de aanvraag van een plek tijdens de Finance Academy; bezoek de betreffende BioLinX webpagina, onderdeel 'Programme'

Biobased Business Development Dag 2016
Op 29 september, de daadwerkelijke Biobased Business Development Dag 2016 onder de vlag van Biobased Delta, worden de parallelsessies mede ingevuld door en met medewerking van BioLinX. Het definitieve programma is nog in voorbereiding, maar de grote lijnen zijn als volgt:

Parallelsessie 1: De Finance Academy in de praktijk gebracht: MKB’ers verzorgen een openbare pitch over hun bedrijf
Parallelsessie 2: Inzicht in de wereld van de publieke financiering: een overzicht van het gehele subsidie spectrum, van lokaal en regionaal tot internationaal. 
Parallelsessie 3: Brokerage middag:linken van de regionale Biobased Delta clusters aan het internationale netwerk
Parallelsessie 4: Netwerk markt: maak kennis met de verschillende initiatieven, (inter)nationale partners, financieringsmogelijheden en ondernemers. Bedrijven hebben de gelegenheid om een Business-2-Business pitch te doen.

REWIN is de projectleider van BioLinX. Meer weten over dit project of de BioLinX activiteiten en evenementen? Bezoek de BioLinX website en/of neem contact op met de REWIN betrokkenen, Dennis van der Pas en Raimo van der Linden.

vlag EU   Het BioLinX project heeft financiële steun ontvangen van het Horizon 2020 Research en Innovatie Programma van de Europese Unie , onder subsidieovereenkomst nr. 652692
Dennis van der Pas
Dennis van der Pas

Uitvoerend secretaris EBWB


06 51 359 994