Let op: het kan zijn dat deze pagina verouderde informatie bevat
De pagina staat in het archief

De Wroclaw connectie: volop kansen voor goederentreinverbinding met Moerdijk

Breda heeft een stedenband met Wroclaw in Polen, ontstaan uit de bevrijding van de stad Breda door het Poolse leger op 29 oktober 1944. Deze band krijgt steeds meer economische verdieping. In 2015 en 2018 zijn hiertoe al bezoeken geweest met een duidelijk economische agenda. Tijdens de handelsmissie van oktober 2018 bleek eens te meer dat zowel de regio Breda/West-Brabant als de regio Wroclaw sterke logistieke regio’s zijn. De focus van het versterken van de relatie met de regio Wroclaw ligt dan ook op economische raakvlakken in het algemeen en de logistieke potentie in het bijzonder.

Samenwerking in goederenvervoer per spoor
Concreet liggen er aanknopingspunten op het gebied van spoorvervoer. Schavemaker Logistics & Transport (met een vestiging in Breda) heeft een railterminal in Wroclaw. Daarvandaan bestaat sinds april 2019 een directe goederentreinverbinding naar de trimodale Combined Container Terminal (CCT) in Moerdijk. De totale transittijd tussen de beide terminals bedraagt 30 uur en de trein vertrekt twee keer per week. Er worden in Wroclaw in totaal nu 17 treinen per week verwerkt, van/naar verschillende locaties. Er kunnen 2 treinen tegelijk afgehandeld worden.
Deze treinverbinding is in het kader van duurzaamheid en multimodaliteit interessant en biedt kansen voor (bedrijven in) zowel West-Brabant als de regio Wroclaw.

In juni jl. is er door een Bredase delegatie opnieuw een bezoek gebracht aan de zusterstad Wroclaw. REWIN's Hanneke Bruinsma was daar vanuit het West-Brabantse Programma Logistiek bij betrokken en bezocht de terminal van Schavemaker, om met name de mogelijkheden van uitbreiding van de goederentreinverbinding te onderzoeken. Wat deze verbinding immers zo sterk en kansrijk maakt, is dat vanuit Moerdijk de goederen met short sea specialist A2B-online naar de UK verscheept kunnen worden. In het licht van de Brexit is dit voor verladers erg interessant, zij merken dat veel bedrijven bezig zijn met strategie-verandering in de supply chain waar ze op in moeten spelen.

Op woensdag 10 juli formaliseerden CCT, A2B-online, Schavemaker Logistics & Transport en Havenbedrijf Moerdijk de samenwerking met Lean & Green Off-Road, en werd de goederenverbinding Moerdijk-Wroclaw opgenomen in het NewWaysBrabant–programma als Joint Corridor*.

Wroclaw Railterminal Schavemaker

Meeting Wroclaw


Vervolgstappen
In oktober a.s. komt een Wroclaw-delegatie naar Breda, voor de viering van 75-jaar bevrijding  van de stad. Er zullen dan ook gesprekken plaatsvinden tussen Breda University of Applied Sciences/Logistics Community Brabant en IULT (De Wroclawse Universiteit voor Logistiek en Transport).  Aan de Nederlandse zijde van de corridor doen de Off-Road Runners van BUas (zie *Joint Corridor) onderzoek naar corridors.  Tijdens het bezoek zal verkend worden of de IULT geïnteresseerd is om aan de Poolse zijde van de corridor hetzelfde te doen en gezamenlijk studentenprojecten op te zetten op de Joint Corridor Moerdijk-Wroclaw.

Er zal een bezoek worden gebracht aan de railterminal in Moerdijk. Daarmee liggen alle noodzakelijke communicatielijnen open en zijn er volop mogelijkheden om van het project om het gebruik van de corridor te intensiveren, een succes te maken.

Economisch profiel van de agglomeratie Wroclaw:  

  • 640.600 inwoners
  • 1.8% werkloosheid
  • 1.170.000 m2 kantooroppervlakte
  • Business-friendly city in Poland award 2019 (Forbes)
  • 112.000 studenten
  • 25 universiteiten
  • 3 economische ontwikkelzones (industrieparken) 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


Logistics Community Brabant

Lean&Green Off-Road

NewWays Brabant


* Joint Corridor:

Een begrip van het programma NewWaysBrabant. Hierbij ontwikkelen zogenaamde Off-Road Runners, studenten van Breda University of Applied Sciences, innovaties die op dergelijke gezamenlijke transportcorridors kunnen worden toegepast om zo de verbindingen te versterken.  Dit vindt plaats onder de vlag van Logistics Community Brabant en Lean & Green Off-Road

Bekijk hier een filmpje over de Off-Road Runners.