Internetbedrijf Ecommany

Dit is een nieuwsitem uit ons archief; afbeeldingen zijn weggelaten.

 

“Gemotiveerde medewerkers zijn net zo belangrijk als klanten”

Het toenemende gebruik van computers heeft ertoe geleid dat onze maatschappij snel verandert. Kennis waarmee je gisteren nog heel wat kon, is vandaag al weer verouderd. Het vergaren en het gebruik van kennis staat tegenwoordig centraal. Dat gebeurt steeds meer via de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën (ICT). Ecommany uit Oosterhout is een full-service internetbureau gespecialiseerd in het ontwikkelen van internet- en intranettoepassingen.

De drie compagnons zijn allen werkzaam geweest bij een grote telecom multinational. Toen het plan ontstond voor zichzelf te beginnen, werd er vanuit St. Michielsgestel gezocht naar een centrale locatie in Brabant. Via het contact met REWIN heeft het nieuwe bedrijf zich uiteindelijk gevestigd in het business center Tricorp in Oosterhout.

De internethype die de laatste jaren door ons land raasde, is volgens Mark van Loon van Ecommany voorbij. “Je ziet nu steeds meer bedrijven die pas op de plaats maken en opnieuw bekijken wat de nieuwe technologieën voor hen kunnen betekenen”, vertelt hij. “Iedereen moest en zou het wereldwijde web op een aantal jaar geleden. Wij zeggen altijd: Eerst denken dan doen. Een internet­toepassing moet aansluiten op de bedrijfsvoering.” De kennismaatschappij gaat om meer dan technologische hoogstandjes. “Het gaat er ook over dat iedereen de mogelijkheden moet krijgen om met de nieuwe techno­logieën om te gaan”, vertelt Jean-Paul van Leeuwen. “We zien voorbeelden te over van bedrijven die voor een tekstuele aanpassing in hun website iedere keer weer terug moeten naar het bedrijf waar zij destijds hun website hebben laten bouwen. Ons uitgangspunt is dat het onderhoud van de toepassing door de klant zelf kan worden uitgevoerd.”

Geïntegreerde toepassing

“Wij spreken van een geïntegreerde internet of intranet toepassing. Een bedrijf heeft haar eigen mensen nodig om een toepassing tot een succes te maken. Gemotiveerde medewerkers zijn in onze ogen even belangrijk als goede klanten. Medewerkers moeten juist geïnformeerd zijn over de te verrichten werkzaamheden en ontwikkelingen binnen een organisatie. Eigen werknemers communiceren met elkaar, met de klant en mogelijk ook met potentiële klanten. Het belang van deze interne communicatie vind je ook terug in onze naam. Ecommany: Employees COMmunicate to MANY”, vertelt Van Leeuwen.


Mark van Loon en Jean-Paul van Leeuwen

Specifieke doelgroep

Welke toepassing binnen een bedrijf wenselijk is, ligt aan het soort informatie en de doelgroep. “Intranet wordt bij bedrijven intern gebruikt om de eigen medewerkers documenten en informatie met elkaar te laten delen. Daarnaast is het voor het management een aanvullend medium om medewerkers te informeren over bijvoorbeeld het gevoerde beleid. Via het internet treden bedrijven echt naar buiten en doen daarmee aan een stuk marketing communicatie. Extranet is een afgeschermd gedeelte binnen een website dat gebruikt kan worden voor communicatie met klanten of leveranciers. Via deze toepassing kunnen bedrijven interne informatie, op een veilige manier, naar buiten toebrengen en beschikbaar stellen aan een meer specifieke doelgroep”, zegt Van Loon.

Informatiekanalen

Het opdoen van kennis zal in de toekomst steeds vaker via het internet of intranet verlopen. Er is vandaag de dag echter zoveel informatie beschikbaar dat mensen steeds selectiever worden in het tot zich nemen van die informatie. “Iedereen zoekt de voor hem of haar van belang zijnde informatiekanalen. Aansluiting bij REWIN en de Kamer van Koophandel vinden wij op onze beurt vrij essentieel; zij fungeren voor ons als een kenniscentrum. Via deze kanalen blijven wij op de hoogte van beleidsontwikkelingen binnen de regio, de politiek en mogelijke subsidietrajecten. Momenteel is REWIN bijvoorbeeld hard bezig met de ontwikkeling van een Digi-centrum; iets dat zeker onze aandacht heeft. Die informatie halen wij onder andere van het internet”, aldus Van Loon en Van Leeuwen. (Overigens heeft Ecommany de technische realisatie van de nieuwe REWIN-site verzorgd – red.)

“Veel bedrijven zullen in de nabije toekomst internet op moeten nemen in hun bedrijfsstrategie. Als ze dat niet doen, verliezen ze zeker aan concurrentiekracht. Ecommany biedt haar klanten een effectieve oplossing waarmee zij altijd zelf greep blijven houden op de dagelijkse gang van zaken.”

Neem contact op
Carla Scheurink

Marketing en communicatie

c.scheurink@rewin.nl
06-28 35 27 21

Aanmelden nieuwsbrief

Ik stem in met de privacy-voorwaarden en ontvang graag de

REWIN. Vol energie voor hardwerkend, ondernemend en innoverend West-Brabant