Er is nog hoop………..

Dit is een nieuwsitem uit ons archief; afbeeldingen zijn weggelaten.

Relaas van een (nog) niet succesvol acquisitietraject

De regio West-Brabant is de laatste jaren opmerkelijk succesvol geweest in het aantrekken van nieuwe vestigers. Door dat succes lijkt het soms alsof ieder nieuw acquisitiecontact dat zich bij REWIN West-Brabant aandient, automatisch en zonder al te veel obstakels leidt tot een nieuwe bedrijfsvestiging. Niets is minder waar.

Om in 2001 uiteindelijk 79 nieuwe bedrijven in de regio te kunnen verwelkomen, is er informatie en begeleiding op maat verstrekt aan meer dan 500 bedrijven. Het lukt dus duidelijk vaker niet dan wel.

De redenen dat klanten toch besluiten zich elders te vestigen (of voorlopig helemaal niet te verhuizen of uit te breiden) zijn divers. Ook om u een beeld te geven van die omstandigheden, belichten we in deze editie van de Nieuwsbrief eens een acquisitietraject dat – tot op heden – niet tot concrete resultaten heeft geleid, maar waarvoor wel behoorlijke inspanningen zijn geleverd. Vanwege het vertrouwelijke karakter van onze werkzaamheden, gebruiken we voor het betreffende bedrijf de fictieve naam KLANT

In januari vorig jaar verstuurde REWIN West-Brabant een mailing naar potentiële Beneluxeerders, om ze te wijzen op de voordelen die de regio West-Brabant biedt voor het samenvoegen van Nederlandse en Belgische bedrijfs- of kantoorvestigingen. Het bedrijf KLANT uit Amsterdam respondeerde in februari op die mailing omdat men van plan was een tweede kantoorvestiging in Nederland te realiseren.

KLANT, een organisatie in de ICT sfeer, bekeek daarbij nadrukkelijk de opties buiten het Amsterdamse. Redenen: onder andere de hoge plaatselijke huisvestings- en gerelateerde kosten, de enorme druk op de hoofdstedelijke arbeidsmarkt en de perikelen rondom de beschikbaarheid van voldoende elektriciteit om continuïteit van de bedrijfsvoering te kunnen garanderen. Bovendien wilde de directie alle activiteiten in Europa samenvoegen en zocht men daarvoor een geschikte, min of meer centrale locatie.

In de eerste, oriënterende gesprekken die REWIN West-Brabant met KLANT voerde, bleek dat in het nieuw te vestigen kantoor 100 tot 120 werknemers dagelijks zouden moeten kunnen communiceren met een 12-tal landen in Europa en daarbuiten, zoals Italië, Spanje, Frankrijk, Zweden Denemarken, de Verenigde Staten en Engeland. Die medewerkers zouden daarbij gebruik maken van de meest moderne communicatiemiddelen. Belangrijkste voorwaarde bij de nieuw te werven medewerkers was, dat KLANT uitsluitend wilde werken met mensen met een uitstekende beheersing van de gewenste taal, bij voorkeur native speakers. Een niet onbelangrijk deel van het nieuwe personeel diende Duits als moedertaal te hebben. Al vrij snel bleek KLANT vooral geïnteresseerd te zijn in een vestiging in Breda.REWIN West-Brabant maakte vervolgens een arbeidsmarktanalyse, toegespitst op het zoekprofiel van KLANT. De conclusie uit het onderzoek luidde, dat West-Brabant met zijn relatief hoge aantal, goedopgeleide arbeidskrachten de gezochte medewerkers kon leveren. Echter; de conclusies van de analyse bleken niet overtuigend voor de directie van KLANT. REWIN West-Brabant plaatste toen een wervende advertentie in BN/De Stem, waarin kandidaten werden opgeroepen die beschikten over de vereiste kwalificaties. De respons was overweldigend! Nu was de directie van de Amsterdamse vestiging overtuigd dat men voor Breda moest kiezen. Helaas?deze beslissing werd overruled door het management in Londen, dat opteerde voor Maastricht. Alleen in die regio, aldus de Engelse managers, was het vanwege de geografische ligging absoluut zeker dat men voldoende Duitse native speakers zou vinden. Het was inmiddels augustus 2001, en ondanks 15 (!) verschillende sessies met evenveel op maat gemaakte presentaties, de ¨¦¨¦nduidige arbeidsmarktstudie, een tailormade benchmark studie die uitviel in het voordeel van Breda, een voor KLANT verkregen taxruling en subsidie voor scholing & training, gelegde contacten met uitzendorganisaties en opleidingsinstituten koos KLANT toch niet voor West-Brabant. Het dossier KLANT werd afgerond en uitsluitend nog passief beheerd.

Toen werd het 11 september 2001. In tegenstelling tot wat andere bedrijven in economisch opzicht overkwam na de gebeurtenissen op die dag, betekende het voor KLANT een enorme hausse in de werkzaamheden. Een van de belangrijkste activiteiten van KLANT is namelijk het faciliteren van videoconferencing; op afstand met elkaar vergaderen, maar wel met een live beeld- en geluidsverbinding. Omdat veel managers van bedrijven na 11 september zakelijk vliegen voor besprekingen zoveel mogelijk vermeden, steeg het aantal aanvragen voor teleconferencing-sessies explosief. Dit was voor REWIN aanleiding om opnieuw met KLANT contact op te nemen, om na te gaan of deze groei aanleiding was om naast Maastricht toch een extra vestiging in Breda te openen. Het management staat daar inderdaad positief tegenover en REWIN West-Brabant mag dan ook op termijn beschikbare vestigingslocaties in Breda in beeld brengen. Omdat KLANT echter wil afwachten of de groei zich voortzet, of dat er wellicht sprake is van een tijdelijke opleving in werkzaamheden, schuift men een en ander voorlopig even voor zich uit.

Maar?…er is nog hoop!

Neem contact op
Carla Scheurink

Communicatiemanager

c.scheurink@rewin.nl
06-28 35 27 21