DALI | Artificial Intelligence in logistiek en supply chain

Meer dan 150 deelnemers woonden recent het webinar van het DALI-project bij over de mogelijkheden van AI in de logistiek.

Voor iedereen die dat gemist heeft: kijk het hieronder terug en krijg overzicht, inzicht en inspiratie om zelf op zoek te gaan naar toepassingsmogelijkheden van Artificial Intelligence in jouw organisatie. TNO, University of Twente en Van Berkel Logistics delen hun kennis en ervaring, inclusief adviezen aan mkb’ers hoe ze met AI aan de slag kunnen gaan.

Het belang van data voor bedrijven in de logistiek & supply chain staat buiten kijf. Er komt steeds meer interne en externe data beschikbaar. En het gebruik ervan wordt als cruciaal gezien om de concurrentie voor te blijven. Conventionele werkwijzen om deze data te gebruiken schieten tekort. Bieden Artificial Intelligence, algoritmes, machine learning en de toenemende rekenkracht van computers oplossingen en hoe kan jouw organisatie hier gebruik van maken? Kom erachter door hieronder de verschillende onderdelen van het webinar te bekijken. 

 

Introductie in Artificial Intelligence | Christian van Ommeren –  Software engineer & Logistics Consultant –  TNO
Wat is Artificial Intelligence? Wat is het niet? Hoe slim is het eigenlijk? En hoe creëer je het? Aan de hand van voorbeelden geven we je antwoorden op deze vragen en doen we een voorzet voor de stappen die jij kunt zetten om kunstmatige intelligentie in jouw logistieke bedrijfsprocessen toe te passen. 

 

Toepassing van Artificial Intelligence in Logistiek, Food & Retail | Sebastian Piest –  onderzoeker vakgroep Industrial Engineering & Business Information Systems – University of Twente
Wat kan Artificial Intelligence betekenen voor MKB-bedrijven in de Logistiek & Supply Chain? Vanuit de Topsector Logistiek worden toepassingen van kunstmatige intelligentie onderzocht én ontwikkeld. Ook met de focus op het mkb. Inzichten uit recent onderzoek en praktijkvoorbeelden uit o.a. de food en retail.

 

Artificial Intelligence en het intermodaal vervoer van containers en discussie tussen sprekers | Michel van Dijk – Directeur Logistics – Van Berkel Logistics
Om één container te vervoeren tussen de zeehavens van Antwerpen, Rotterdam en klanten in het achterland zijn ca. 300 datavelden nodig. Data komt uit vele bronnen en op verschillende momenten bij elkaar en creëert voor elke container zijn eigen DNA. Om Artifical Intelligence in het intermodaal vervoer toe te passen, moeten we deze DNA-structuur ontrafelen en afgeleid gedrag gaan herkennen. En hoe ziet dat eruit in de praktijk?

 

Het webinar is in zijn geheel hier terug te zien.

 

Meer over DALI
Het project DALI is de proeftuin voor logistieke innovatie. Het ontsluiten en gebruiken van data resulteert in strategisch inzicht, de voorspelling van de vraag en de input voor planning. De sector zit op een goudmijn aan logistieke data, met DALI gaan we dat goud delven.

In dit project worden in uiteenlopende bedrijfscases concrete toepassingen van data science in de supply chain gerealiseerd. Meer informatie over de bedrijfscases en de deelnemende bedrijven vind jehier.
Stefan van Seters beantwoordt met plezier je vragen over DALI.

Neem contact op
Stefan van Seters

Programmamanager Logistiek

s.vanseters@rewin.nl
06-24 26 78 66