Subsidie voor innovatieve mkb’ers en startups

REWIN begeleidt mkb'ers en startups die een aanvraag willen doen voor een provinciale subsidieregeling. Wees er snel bij!

Voor veel ondernemers zijn het uitdagende tijden. Door de krapte op de arbeidsmarkt, toenemende digitalisering, nieuwe technologieën en duurdere grondstoffen is het belangrijk om alert te blijven op mogelijkheden om te verbeteren of te vernieuwen. Om het innovatieve vermogen van het Brabantse bedrijfsleven te ondersteunen, heeft de provincie Noord-Brabant de regeling Stimulering van Innovatie in de Regio (SIR) opengesteld. Deze regeling is  ook bekend onder de eerdere naam subsidieregeling econonomie, kennis en talentontwikkeling (EKT).

Waarom deze subsidie?

De Provincie Noord-Brabant wil een impuls geven aan het innovatieve vermogen van bestaande midden- en kleinbedrijven (mkb) en innovatieve startups. 

Provincie Noord-Brabant stimuleert ondernemers bij het ontwikkelen van innovatieve producten, diensten en productieprocessen die leiden tot oplossingen voor maatschappelijke problemen zoals klimaatverandering en mobiliteit. De projecten die in aanmerking komen voor een subsidie moeten worden uitgevoerd in de regio’s Noordoost-Brabant, Midden-Brabant of West-Brabant. Zuidoost-Brabant kent haar eigen gelijksoortige subsidieregeling.

Subsidiepercentage

Het subsidiepercentage voor bestaande ondernemingen is 40% van de subsidiabele kosten met een maximaal subsidiebedrag van € 50.000. Voor innovatieve startups is dat 50% van de subsidiabele kosten met een maximaal subsidiebedrag van € 15.000. Door deze regeling wil provincie Noord-Brabant ondernemers in de vroegste fase van ontwikkeling ondersteunen.

Dit jaar is de subsidieregeling opengesteld tot en met 1 oktober. Er is sprake van een subsidieplafond per regio. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen. Wees er dus snel bij!

Indienen aanvraag

Bestaande mkb-ondernemingen in West-Brabant (minimaal drie jaar ingeschreven bij KVK) die een aanvraag voor deze subsidieregeling overwegen, kunnen  contact op nemen met Rom van Oers van REWIN West-Brabant, r.vanoers@rewin.nl, tel. 06-57 56 76 62. Rom is ook de contactpersoon voor innovatieve startups en scale-ups in West-Brabant die een aanvraag voor deze subsidieregeling overwegen.

Ondersteuning vindt plaats vanuit B’WISE, het startup programma van REWIN. De ondersteuning en advies bij de ontwikkeling van de aanvraag is uiteraard kosteloos. Bij de startupsbegeleiding werkt REWIN nauw samen met Braventure (www.braventure.nl).  

Op de website van de Provincie vind je de aanmeldmogelijkheid van deze subsidieregeling 

De contactgegevens van Rom van Oers vind je ook bij dit nieuwsbericht. 

Neem contact op
Rom van Oers

Business development

r.vanoers@rewin.nl
06-57 56 76 62

Aanmelden nieuwsbrief

Ik stem in met de privacy-voorwaarden en ontvang graag de

REWIN. Vol energie voor hardwerkend, ondernemend en innoverend West-Brabant