Regionaal ICT-centrum Rabobank naar Bergen op Zoom

Dit is een nieuwsitem uit ons archief; afbeeldingen zijn weggelaten.

SAMENVATTING

 

Bergen op Zoom wordt de vestigingsplaats van het regionaal servicecentrum systeembeheer van Rabobanken in West-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland. Dat is deze week bekend geworden. Daarmee verwerft Bergen op Zoom veertig hoogwaardige arbeidsplaatsen in een economisch belangrijke sector. Het regionaal servicecentrum systeembeheer zal vanaf 1 september aanstaande onder de naam Sigma het systeembeheer overnemen van ruim 30 Rabobanken. Van deze banken treden de systeembeheerders in dienst van Sigma. Daarmee vindt een bundeling van kennis plaats, die de vooruitstrevende positie van de Rabobank als internetbank zekerstelt. Naast beheer van de systemen zal Sigma de lokale banken adviseren over computer gerelateerde diensten van de Rabobank. Sigma Zuidwest Nederland in Bergen op Zoom wordt het zesde servicecentrum voor systeembeheer van Rabobanken in Nederland.

 

De convergentie van de markten voor informatietechnologie en telecommunicatie zet de laatste jaren sterk door. In de 21e eeuw wordt informatietechnologie steeds meer een integraal onderdeel van de economie. Ook op managementniveau  wordt het belang van IT als strategisch middel steeds vaker onderkend. Elektronisch zaken doen – just in time leveringen en het tijdig beschikken over de juiste informatie – worden steeds belangrijker. Het belang van e-commerce zal alleen nog maar toenemen, ook in de consumer-market die nu al goed is voor zo´n 18% van de e-commerce-aktiviteiten. Groeicijfers van 6 tot 9% per jaar zijn realistisch.

 

De Rabobank heeft vanouds een vooruitstrevende positie als het gaat over allerlei on line diensten ten behoeve van haar klanten. Zo was de Rabobank één van de eerste banken die internetbankieren introduceerde. Er is een tendens in gang gezet waarbij een duidelijke verschuiving plaatsvindt van het traditionele loket naar een it-dienst, c.q. een virtuele handeling. Daarmede wordt het goed organiseren van de it-dienstverlening, die tot voor kort door de Rabobanken voornamelijk op lokaal niveau werd georganiseerd, steeds belangrijker. Los van die externe ontwikkeling moet er binnen de Rabobank intern een schat aan it-diensten worden georganiseerd. Denk aan de interne datanetwerken en de computersystemen. Ook die systemen moeten worden beheerd en onderhouden wat vraagt een professionele it-ondersteuning en/of advisering.

 

Rabobank Nederland heeft enige tijd geleden besloten al die it-diensten verder te professionaliseren en te specialiseren. Dat betekent dat  de diverse it-beheerders en it-technologen van de diverse lokale Rabobanken die hiervoor kiezen in één dienst worden ondergebracht en vervolgens voor die verschillende Rabobanken de veelheid aan datanetwerken, computerbestanden, het installeren en onderhouden van hardware, het installeren en het onderhouden van software en het verlenen van adviesdiensten  op het gebied van automatisering gaan verzorgen. Met die operatie wordt een belangrijke kwaliteitsslag gemaakt, want met de samenvoeging van de verschillende lokale it-diensten  wordt het niveau van de it-activiteiten belangrijk verbeterd en versterkt.    

 

 

 

 

Daarom moest voor het kantorennetwerk in Zuid-West-Nederland een kantoorvestiging worden gekozen. Na een uitgebreide oriëntatie heeft de directie van Sigma besloten haar nieuwe kantoor te vestigen in de stad Bergen op Zoom. Een locatie die de kantoren in Zeeland, Noord-Brabant en de Zuidelijke Randstad optimaal kan aansturen. Sigma start met ruim veertig medewerkers.

 

Rabobank directeur van de stad Bergen op Zoom, de heer Wim van Breda, is verguld met deze beslissing. “Bergen op Zoom heeft ongetwijfeld potenties om uit te groeien naar een ware kantorenstad. De uitstraling van de stad Bergen op Zoom met zijn rijke historie, zijn talrijke monumenten en niet te vergeten de centrale ligging in het werkgebied heeft een belangrijke rol gespeeld in de uiteindelijke locatiekeuze. Met deze vestiging wordt Bergen op Zoom toch weer aardig op de kaart gezet en dat moet een katalysator zijn of worden voor nieuwe kantoorzoekers, c.q. nieuwe bedrijvigheid! Bovendien wordt Sigma gehuisvest in het Rabobank kantoor aan de Jacob Obrechtlaan, zodat daarmede het bezettingscoëfficiënt van de bank op een bijna ideale score komt.

 

Wethouder Economische Zaken van de gemeente Bergen op Zoom, de heer Cees van der Weegen, steekt niet onder stoelen of banken dat ook hij in zijn nopjes is met deze nieuwe loot van de Rabobank: “De regionale ontwikkelingsmij REWIN  West-Brabant heeft van ons de opdracht gekregen zich niet alleen te focussen op zaken waar we sterk in zijn zoals  distributie en productie, maar ook zwaar in te zetten op investeringen van de zogeheten nieuwe economie, de kennisintensieve bedrijven. We moeten ons opmaken voor een brede economische structuur. Enerzijds moet productie en  distributie onze aandacht hebben, maar anderzijds  mogen we de nieuwe economische kansen uitdrukkelijk niet uit het oog verliezen. Daarmede voorkomen we onder andere dat een brain drain plaats vindt van goede opgeleide Bergenaren, c.q. West-Brabanders die hun heil elders moeten zoeken, omdat er geen adequaat aanbod is.”   

 

De regionale ontwikkelingsmaatschappij NV REWIN West-Brabant is bij deze acquisitie betrokken geweest.

 

Breda, april 2003

REWIN West-Brabant

 

 

Info:

 

W. van Breda, directeur Rabobank Bergen op Zoom                    0164-272200.

C. van der Weegen, wethouder economische zaken                      0164-277000.

C.Nuijten, NV REWIN West-Brabant                                               076-5646780.

 

Neem contact op
Carla Scheurink

Marketing en communicatie

c.scheurink@rewin.nl
06-28 35 27 21

Aanmelden nieuwsbrief

Ik stem in met de privacy-voorwaarden en ontvang graag de

REWIN. Vol energie voor hardwerkend, ondernemend en innoverend West-Brabant