Provinciale subsidie voor doorbraakprojecten in de Circulaire Economie

Focus op bouw, maakindustrie en biomassa & voedsel.

Provincie Noord-Brabant heeft als doel om in 2030 50% minder primaire grondstof te gebruiken. Daarom komt de provincie Noord-met een subsidieregeling om bedrijven te stimuleren en faciliteren om toe te werken naar een duurzame, innovatieve en circulaire industrie.

Er is geld beschikbaar voor een ‘doorbraakproject met een ingrijpende impact’ op de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. De focus ligt hierbij op de thema’s bouw, maakindustrie en biomassa & voedsel

De subsidie wordt opengesteld in twee tijdvakken:

  • 3 mei t/m 6 september 2023
  • 29 november 2023 t/m 10 april 2024

Samenwerkingsverbanden met minimaal één mkb-onderneming een aanvraag kunnen indienen.

Doorbraakprojecten?

Het gaat om innovatieve circulaire projecten die de circulaire toekomst concreet en tastbaar maken. Ze moeten dus verder gaan dan een individuele product- of procesinnovatie.

Het zijn meestal projecten die nieuwe, ingrijpende innovaties opleveren rond samenwerking in ketens of netwerken, nieuwe verdienmodellen en financiering of andere organisatievormen.

Infogrpahic subsidie provincie circulaire economie
Klik op de infographic voor een vergroting

Subsidie aanvragen

Klik op onderstaande knop, vul het aanvraagformulier in, upload de verplichte bijlagen en onderteken met eHerkenning.

Digitale informatiebijeenkomst

Op 15 mei om 16:00 uur is er een digitale informatiesessie voor ondernemers die vragen hebben over de nieuwe subsidieregeling. Ook is er de mogelijkheid om advies te vragen voor doorbraakprojecten die in aanmerking komen voor de subsidie.

Aanmelden voor deze informatiesessie kan via het e-formulier.

Meer weten?

Heb je vragen over deze subsidieregeling? Kan je support gebruiken bij een aanvraag? Mail naar of bel met REWIN’s adviseur Financiering, Rom van Oers. 

Neem contact op
Rom van Oers

Business development

r.vanoers@rewin.nl
06-57 56 76 62

Aanmelden nieuwsbrief

Ik stem in met de privacy-voorwaarden en ontvang graag de

REWIN. Vol energie voor hardwerkend, ondernemend en innoverend West-Brabant