Penske Logistics bundelt activiteiten in Roosendaal

Dit is een nieuwsitem uit ons archief; afbeeldingen zijn weggelaten.

SAMENVATTING

Het Amerikaanse Penske Logistics, dochteronderneming van General Electric – een van de grootste transportondernemingen in de wereld en niet te vergeten de op drie na grootste transporteur in Nederland – gaat een belangrijk deel van haar distributrie en logistieke activiteiten in het West-Brabantse Roosendaal bundelen. In eerste instantie zal een nieuwe distributiehal van ca. 10.000 m2 aan het bestaande complex worden toegevoegd, waarna vervolgens fase twee van het plan wordt gerealiseerd namelijk de verplaatsing van het hoofdkantoor vanuit Amersfoort naar Roosendaal. Met deze investering is een bedrag gemoeid van ca. 15 miljoen euro, terwijl het werkgelegenheid geeft voor meer dan 250 werknemers.

Penske Logistics is in 1969 in de USA opgericht door Roger Penske om vervolgens enige jaren later partner te worden van een van  s’werelds meest bewonderde ondernemingen, namelijk General Electric; de nummer 2 op de Fortune 500 lijst. 

Penske Logistics is een van de grootste logistieke dienstverleners in de wereld. Wereldwijd heeft  Penske een omzet van ruim USD 5 miljard en meer dan 25.000 medewerkers.

Penske is dus een wereldspeler en heeft op alle continenten in de wereld  vestigingen, waardoor de onderneming in staat is om “global solutions” voor transport, distributie, logistiek en daaraan gerelateerde diensten aan te bieden. Zoals haar klanten wereldwijd opereren en op allerlei locaties in de wereld nieuwe operaties starten is Penske in staat de clientele te volgen en aldus ondersteuning te bieden voor logistieke activiteiten.

Penske Logistics is toonaangevend in toepassing van de nieuwste IT-technologieen en combineert tradioneel vervoer en logistiek met  internet toegangen gerelateerd aan de  operationele  ontwikkelingen. De klant kan “real time”een inzicht krijgen in de vraag waar zijn product zich op dat moment bevindt, wanneer het product arriveert . Penske is in de ban van de nieuwste technologieen als Effective Consumer Response (ECR), waarmede bijvoorbeeld ook het aankoopgedrag van de consument zo snel mogelijk kan worden vertaald richting produktie en logistiek. Naast de  logistieke activiteiten worden op het toekomstig hoofdkantoor in Roosendaal eveneens de sales, marketing en fiunance  operationeel. Daarmede wordt het kantoor en distributiecenter als europees hoofdkwartier actief en is er sprake van een gemeleerde bedrijfsactiviteit. Dat betekent ook dat de gehele dwarsdoorsnede van de arbeidsmarkt in dit distributiecenter wordt aangetroffen;  met name voor de West-Brabantse arbeidsmarkt een interessante ontwikkeling, omdat nu ook hoogwaardige banen op distributiecenters worden gevraagd. 

De historie van Penske Logistics in Nederland reikt nog niet zo ver, want eerst in 1998 zette het concern de eerste stap in Nederland door aankoop van de Transportgroep Van der Graaf. Een eerste “parel”in het logistieke  netwerk dat Penske gaandeweg in Europa  opbouwt. Inmiddels zijn in nagenoege alle landen in West-Europa vestigingen van Penske operationeel.

Vanwege de sterke groei bestond behoeft aan nieuwe distributieruimte. Penske heedft zich voor haar locatiekeus breed georienteerd, t.w. in de  Zuidelijke Randstad, Oost-Brabant, Noord-Limburg en West-Brabant. Uiteindelijk is de keus gevallen op West-Brabant, t.w. de stad Roosendaal. De heer Rob Martens, projectmanager van Penske Logistics verklaart dat de verschillende locaties op hun logistieke ligging, arbeidsmarkt en kostenfactoren zijn getoetst. De stad Roosendaal scoorde in die “benchmarkt” uiteindelijk het beste. Daarbij speelde naast de logistieke ligging ook mee, dat het stadsbestuur van Roosendaal met zijn ambtelijke staf getuigde van een cooperatieve houding. De bereidheid werd uitgesproken om de verschillende procedures met voortvarendheid in behandeling te nemen en aldus deze investering prioriteit. Een element – zo verklaart  – de heer Rob Martens – dat gegeven het korte tijdschema een belangrijke afweging vormde. De regionale ontwikkelingsmij Rewin West-Brabant heeft zich sterk gemaakt voor het behoud en toevoeging van Penske voor West-Brabant door de verschillende  mogelijkheden en kostenstructuren van de regio in beeld te brengen.

De wethouder Economische Zaken van de gemeente Roosendaal, de heer  Dr. J.Pelle, is verguld met de beslissing van Penske Logistics. De beslissing – aldus  wethouder  Jan Pelle – bevestigt dat de logistieke ligging van Roosendaal ook in het huidig tijdsbeeld nog steeds sterk is. Als een prominente logistieke partij als Penske Logistics – nota bene wereldwijd marktleider in de logistiek en distributie – besluit tot concentratie van haar activiteiten in Roosendaal is dat ook voor andere investeerders een goed signaal! Dat werkt als een katalysator temeer, omdat gaandeweg distributiecenters  hoogwaardige werkgelegenheid genereren die de werkgelegenheidsstructuur ook voor de hoger opgeleiden in West-Brabant zonder te overdrijven versterkt.

De consolidatie en samenvoeging zal in twee fasen plaats vinden. De eerste fase, t.w. de bouw van het nieuwe distributiecenter zal binnenkort starten. Vervolgens zal eind dit jaar de verhuizing van het kantoor vanuit Amersfoort plaats vinden.

Breda,  augustus 2002.
NV Rewin West-Brabant.

 

Neem contact op
Carla Scheurink

Marketing en communicatie

c.scheurink@rewin.nl
06-28 35 27 21

Aanmelden nieuwsbrief

Ik stem in met de privacy-voorwaarden en ontvang graag de

REWIN. Vol energie voor hardwerkend, ondernemend en innoverend West-Brabant