Kantoormachine-gigant Ricoh naar Bergen op Zoom

Dit is een nieuwsitem uit ons archief; afbeeldingen zijn weggelaten.

SAMENVATTING

Zeer onlangs heeft ’the board’ van Ricoh besloten haar Europees distributiecenter in Bergen op Zoom te vestigen. De Japanse kantoormachine-gigant Ricoh bouwt een logistiek centrum volgens the state of the art ter grootte van maar liefst 46.713 m2 in de stad Bergen op Zoom.  Ongeveer 300 mensen kunnen in het centrum aan de slag voor het marktgebied van Europa, het Midden Oosten en Noord-Afrika. Bergen op Zoom bleek met haar uitstekende bereikbaarheid en gunstige operationele kosten uiteindelijk meer troeven in handen te hebben dan de concurrerende alternatieven in België, Venlo en Tilburg.

Ricoh is wereldwijd een toonaangevende leverancier van kantoorapparatuur zoals kopieermachines, scanners, faxen, printers , maar is ook bekend als producent van digitale camera’s, dvd/cd-recordables en dvd/cd-writers. Het hoofdkantoor is gevestigd in Tokyo al waar haar 74.400 medewerkers worden aangestuurd. Deze aan de beurs genoteerde onderneming haalt een jaarlijkse omzet  van  ca.11,7 miljard euro.

Ricoh is sinds 1971 onder eigen naam actief op de Europese markt en voorziet bedrijven van geavanceerde kantoorapparatuur en document management systemen. Het Europese hoofdkantoor, Ricoh Europe BV, is gevestigd in Amstelveen. Destijds begonnen met een bescheiden kantoor, coördineert Ricoh er nu R&D, productie, marketing, sales, distributie en support van Ricoh producten in 130 landen in Europa, het Midden -Oosten en Afrika. De sterke groei van Ricoh is een duidelijke success story!  Ricoh is de marktleider in Europa in zwart/wit digitale kantoor kopieer machines met een marktaandeel van ruim 27%.

Ricoh staat te boek als een financieel solide onderneming met een hoge ratio eigen vermogen vreemd vermogen en een hoge return on investment! Alle andere financiële ratio’s duiden op een financieel solide onderneming.  Ricoh realiseert in Europa dubbele groeicijfers, hetgeen in de huidige recessie zonder te overdrijven als uitzonderlijk kan worden bestempeld.

Los van het feit dat Ricoh zich heeft ontwikkeld tot een onderneming die gedreven is door innovatie en technisch hoogstaande componenten heeft Ricoh zich ook onderscheiden als een onderneming die affiniteit heeft met het milieu en aspecten als duurzaamheid in de samenleving hoog in haar vaandel voert! Het gehele beleid van Ricoh is doortrokken met die gedachte en daarom mocht het Ricoh management in 2003 de gouden medaille (gold medal for international Corporate Achievement in sustainable development) in ontvangst nemen als dank voor haar bijdrage aan het wereldwijde milieu en duurzaamheid. Het Ricoh Management werd in een survey door de Financial Times wereldwijd als de nummer zes aangewezen voor haar succesvolle inspanningen op het terrein van milieu en zorg. Een jaar eerder bezette Ricoh nog de zevende plaats.

De core-business van Ricoh Europe  bestaat uit twee typen producten, namelijk de ontwikkeling en productie van document management systemen (dms) en kantoormachines (printers, scanners, faxen en copiers), waarbij beide ongeveer de helft van de totale omzet voor hun rekening nemen. Producten uit deze groep zullen straks geassembleerd, geconfigureerd en verzonden gaan worden vanuit Bergen op Zoom naar alle landen in Europa, het Midden Oosten enAfrika. Het gaat daarbij nadrukkelijk niet alleen om het ‘dozen schuiven’. Er zal sprake zijn van value added logistics (VAL) in zijn zuiverste vorm. De apparatuur komt namelijk in onderdelen bij het distributiecenter aan en wordt niet alleen geassembleerd, maar vervolgens worden IT processen ngebouwd, c.q. geconfigureerd die de betreffende apparatuur geschikt maken voor lokaal gebruik.

Tenslotte  zal het distributiecenter ontwikkeld en gebouwd worden onder auspiciën van Prologis. Een Amerikaans, beursgenoteerde onroerend goed onderneming die wereldwijd dergelijke megacenters bouwt en exploiteert en op alle strategische locaties in en buiten Europa aan triple A-investeerders verhuurt. Vice-president Europe van Prologis, de heer Ko Nuijten, zegt ” fier te zijn, dat Prologis nota bene in zijn eigen woonplaats  dit grootschalig distributiecenter voor een prominente partij als Ricoh kan realiseren. Het zal Bergen op Zoom geen windeieren leggen”  is zijn stellige overtuiging! 

De directie van Ricoh heeft na een breed locatieonderzoek in Belgie en Nederland uiteindelijk besloten om dit mega distributiecenter in West-Brabant en/of Bergen op Zoom te vestigen. Naast de argumenten als goede bereikbaarheid, gunstige kostenstructuren en arbeidspotenties speelde een snelle realisering een belangrijke rol. Een rol die volgens Hein Meiland -, general manager Ricoh Europe B.V. ” uitstekend door de gemeente  Bergen op Zoom is ingevuld. Wij ontmoetten een enthousiast gemeentebestuur dat met kennis van zaken een marsroute uitstippelde en voldoende waarborgen bood voor een snelle start van onze activiteiten.Daarnaast werden interessante scholings- en trainingstrajecten aangeboden die getuigden van een adequate aanpak en het vertrouwen schepte dat men eager was om onze activiteiten te ondersteunen!.”

De wethouder Economische Zaken van de gemeente Bergen op Zoom, de heer Cees van der Weegen, is op zijn beurt verguld met de komst van deze gigant.: ?lt;I>Een majeur en innovatief investeerder die naast veel arbeidsplaatsen ook in de toekomst perspectieven biedt en voor de Bergse arbeidsmarkt  interessant is. Een gem¨ºleerde bedrijfsactiviteit: kantoor, servicecenter, assemblage, logistiek en distributie. Van hoog tot laag, want alle niveaus van de arbeidsmarkt kunnen hier terecht met bovendien het wenkend perspectief van nieuwe ict-ontwikkelingen? Werk op alle niveau’s waardoor ook een zekere brain drain wordt voorkomen van hoger opgeleiden die noodgedwongen moeten verhuizen omdat geschikt werk niet voorhanden is.  Wethouder Cees van der Weegen zegt, dat het hem ook voldoening geeft, dat Bergen op Zoom met zijn basis-infrastructuur en arbeidsmarkt blijkt goed te kunnen concurreren met andere steden in binnen- en buitenland. Zo verwacht hij dat Ricoh gebruik gaat maken van de containerterminal voor de binnenvaart, waarmede ook deze voorziening een belangrijke drager krijgt en wellicht als katalysator dient voor een verdere uitbouw.

De burgemeester van Bergen op Zoom, de heer Peter van der Velden, voegt eraan toe “dat het onderscheidende element in deze grote investering is, dat deze activiteit niet gericht is op het simpel ‘dozen schuiven’ of bulkverrichtingen, maar aansluit bij de moderne, kennis gerelateerde bedrijfsactiviteiten waar onze samenleving om zit te springen! Door beschikbare technologieën  en  logistieke middelen optimaal te combineren wordt het excellente logistiek. Vervolgens  ontstaan kansen voor het optimaal beheersen en besturen van pan-Europese netwerken. Ik ben er trots op dat de stad Bergen op Zoom onderdak mag bieden aan een dergelijk hoogwaardig  en  toonaangevend innovatief bedrijf als Ricoh! Een high-techonderneming die ongetwijfeld verder zal groeien. Daarom wordt in de huidige plannen al voorzien in een verdere uitbreiding van de vestiging in Bergen op Zoom. Ook dat zal gepaard gaan met groei van de werkgelegenheid, aldus burgemeester Peter van der Velden! Daarnaast verheelt hij niet dat een management dat zo begaan is met milieu en duurzaamheid in de samenleving toch een bijzonder cachet aan deze bedrijfsvestiging geeft. Een vestiging met een gouden randje, aldus burgemeester Peter van der Velden “Met de komst van Ricoh is een investering gemoeid van ca. 40 miljoen euro. Met inbegrip van directe en indirecte werkgelegenheid zal het complex werk bieden aan ruim 300 medewerkers. 

De regionale ontwikkelingsmij NV REWIN West-Brabant heeft deze acquisitie begeleid.

NV REWIN West-Brabant
Breda, september 2003

Info: gemeente Bergen op Zoom,wethouder Cees van der Weegen             0164-277000 
NV REWIN West-Brabant, Cees Nuijten                                             06-53 33 22 70.

Neem contact op
Carla Scheurink

Marketing en communicatie

c.scheurink@rewin.nl
06-28 35 27 21

Aanmelden nieuwsbrief

Ik stem in met de privacy-voorwaarden en ontvang graag de

REWIN. Vol energie voor hardwerkend, ondernemend en innoverend West-Brabant