Hoogste punt Rootz, kenniscentrum voor boomkwekerij gevierd

Mijlpaal op meest duurzame bedrijventerrein van Nederland

Op 16 januari werd een nieuwe mijlpaal gevierd in de bouw van het nieuwe innovatie- en kenniscentrum van de boomkwekerij, Rootz, gevestigd op Business Centre Treeport (BCT) in Zundert. De bouw ging in oktober 2023 van start en in januari werd al het hoogste punt bereikt.

Meest duurzame bedrijventerrein van Nederland

BCT is ontsproten aan de Coöperatieve Vereniging Treeport en heeft de potentie om het meest duurzame bedrijventerrein van Nederland te worden. Dankzij de ongeveer 175 leden van deze vereniging kan het BCT rekenen op een sterk draagvlak in de sector. Het terrein van zo’n 60 ha richt zich  volledig op de boomkwekerij en daaraan gelieerde bedrijvigheid. 

Rootz heeft Europese ambitie

Het innovatie- en kenniscentrum Rootz is een bijzondere aanwezigheid op het bedrijventerrein. Rootz benadert ‘de plant’ meer dan alleen decoratief en kijkt naar de toegevoegde waarde die de plant heeft op het gebied van materie, energie en inhoudsstoffen. De ambitie is op Europese schaal en hiervoor liggen er volop kansen. Bijvoorbeeld door de aanwezige kennis, de locatie van het centrum, het ecosysteem en de drive vanuit het bedrijfsleven. Er werden dan ook op 16 januari al vijf intentieverklaringen getekend voor samenwerking en vestiging in Rootz.

Bekijk hieronder de aftermovie van de viering van het hoogste punt.

Innovatief in vorm en rol

Vanzelfsprekend is bij de bouw van het innovatie- en kenniscentrum gekozen voor een groen en innovatief ontwerp. Daar horen onder meer een warmtekoude-opslag, wateropvang en een groen dak bij. De buitengevel is bekleed met wandpanelen van reststromen van hout. De naam Rootz is voorgedragen vanuit de sector en staat voor Ruimte voor Onderzoek en Ontmoeting met Treeport Zundert. Daarnaast ligt hierin natuurlijk de link naar het Engelse woord ‘roots’, dat in deze context speels verwijst naar het ‘gegronde’ karakter van de boomkwekerijbranche.

Het bedrijfsleven is op BCT in the lead. Rootz vervult een belangrijke rol als initiator en facilitator. Daarnaast ondersteunen de samenwerkende kennisinstellingen als Aeres, AVANS, Curio, Yuverta en HAS verschillende projecten.

Al nieuwe ketens opgezet

De focus op de boomkweeksector is bewust niet dogmatisch. Innovatie ontstaat juist door verschillende ontwikkelingen, technieken en bedrijven bij elkaar te brengen. Vandaar dat er nadrukkelijk verbinding gezocht wordt met techniek, bouw, farmacie en andere sectoren. Er worden daarom activiteiten ontwikkeld rond plantonderzoek, vertical farming, onderzoek naar inhoudsstoffen, opleidingen, robotisering, energie, biobased bouwen en bodem- en wateranalyses.

Concreet zijn er al (lange en korte) ketens opgezet rondom biobased bouwen, agroforestry, mycorrhiza, farmacie en water. Bomen spelen een belangrijke rol in een (non-food) plantbased economie.

De nieuwe website is in ontwikkeling https://bct-rootz.eu

Neem contact op
Jonica de Bruijn

Programmamanagement Plantbased Ondernemen

j.debruijn@rewin.nl
06-30 98 76 67

Aanmelden nieuwsbrief

Ik stem in met de privacy-voorwaarden en ontvang graag de

REWIN. Vol energie voor hardwerkend, ondernemend en innoverend West-Brabant