Ericsson kiest voor Oosterhout

Dit is een nieuwsitem uit ons archief; afbeeldingen zijn weggelaten.

SAMENVATTING

Opnieuw  mag de regio West-Brabant een majeur investeerder verwelkomen. Ditmaal een wereldwijd marktleider in tele- en datacommunicatie met zo´n 100.000 medewerkers in 140 landen. Ericsson is de naam! De directie van Ericsson West-Europa heeft besloten haar nieuw “financial shared centre Europe” in combinatie met een reserearch & developement center voor mobiele telephonie te vestigen in de West-Brabantse stad ………….De vestiging genereert een investering van ruim vijftig miljoen gulden en biedt werkgelegenheid aan ruim 300 medewerkers. Met de komst van deze ICT-gigant zet West-Brabant zich in één klap op de kaart als het gaat over informatie- en communicatietechnologie of specifieker nog als e-service-regio! West-Brabant als digi-valley en als cyberstad als dat niet te buitensporig klinkt.

Ericsson is de wereldwijde marktleider in tele- en datacommunicatie met zo´n 100.000 medewerkers in 140 landen en maakt communicatie eenvoudiger voor haar klanten, network operators, service providers, ondernemingen en consumenten. Met de combinatie van mobiliteit en internet creëert Ericsson een nieuw tijdperk voor mobiel internet. Ericsson levert totaaloplossingen: van systemen en applicaties tot mobiele telefoons en andere communicatiemiddelen.  

De historie van Ericsson begint in 1876 toen in Zweden door Lars Magnus Ericsson een reparatiebedrijfje gestart werd voor seintoestellen. In datzelfde jaar lanceerde hij zijn eerste telefoon, al spoedig gevolgd door de introductie van de eerste telefooncentrale. De produktie en verkoop groeide en bloeide en binnen tien jaar werden produktievestigingen van Ericsson geopend op het Europese continent. In 1920 schreef Rijen geschiedenis toen Ericsson besloot in dat dorpje een produktievestiging te starten. Daartoe werd besloten omdat toen nog  in de Brabantse provincie een grote hoeveelheid hout voorradig was in de vorm van uitgebreide bossen. Dit hout was noodzakelijk om telefoonmasten te kunnen maken die aan het begin van deze eeuw op grote schaal geplaatst moesten worden. Inmiddels zijn de Nederlandse Ericsson-vestigingen, met ruim 3000 medewerkers, in 2000 goed voor een omzet van ca. twee miljard gulden. Ericsson Nederland heeft thans vestigingen in Rijen, Enschede, Emmen en Hoofddorp.

Ongeveer 40% van alle vaste telefoonaansluitingen is aangesloten op een Ericsson-centrale. Een groot gedeelte van de gesprekken via een mobiele telefoon komt tot stand dank zij Ericsson-systemen. Ericsson spendeert jaarlijks 15 procent van haar omzet aan research en development. Meer dan 23.000 medewerkers in 23 landen zijn voor Ericsson actief in research en development. Die investeringen dragen bij aan het marktleiderschap  van Ericsson in mobiele infrastructuur en het mobiele internet. Een omzet in de mobiele telefonie die bijna tweemaal zo groot is als de naaste concurrent. Van elke tien mobiele calls die wereldwijd plaats vinden worden er maar liefst vier verricht met het equipement van Ericsson. Ook de fameuze 06/0800/09000 centrales en de internationale centrales zijn van Ericsson-makelij. Ericsson levert oplossingen middels produkten en diensten aan operators als KPN Telecom, Libertel en Telfort, maar ook aan service-providers, ondernemingen en consumenten.

In financiële termen gesproken is dit beursgenoteerd bedrijf eveneens een gigant. Een omzetvolume in 1999 van maar liefst ruim vijfentwintig  miljard gulden. Tegelijkertijd met een rendement op geïnvesteerd vermogen van ruim 16 procent. Dat spreekt boekdelen. Een solvabel concern, getuige de hoge ratio eigen vermogen vreemd vermogen.  Ericsson heeft wereldwijd een forse marktpositie. In de Verenigde Staten is bijvoorbeeld een marktaandeel verworven van ruim 10%. China, Engeland en Brazilie volgen op korte afstand met marktaandelen van respectievelijk negen en zeven procent.

Zonder te chargeren staan we met de introductie van de nieuwe generatie mobiele telefoons aan de vooravond van een technologische mobiele internetrevolutie. Mobiel internet – zo is de algemene verwachting van de deskundigen – zal ons dagelijks leven ingrijpend gaan wijzigen. Het veroorzaakt een andere wijze van communiceren, een nieuwe wijze van het vergaren van nieuws, informatie en entertainment. De manier waarop we winkelen, betalen voor consumentengoederen en ons geld beheren, gaat drastisch veranderen. Betalen bij de parkeermeter, afrekenen in de supermarkt, de laatste informatie over uw aandeel, dan wel de uw exacte plaatsbepaling met GPS. Alles via een mobieltje!! En volgens diezelfde deskundigen is dat nog maar het begin! Zeker is dat Ericsson in dat proces een belangrijke rol zal vervullen!

Ericsson West-Europe heeft haar financiële administraties thans gestructureerd via afzonderlijke landendivisies. Thans wordt in elk Europees land  de administratie van Ericsson verricht. Met de komst van de Euro en de introductie van nieuwe IT-systemen is het  efficiënter en slagvaardiger om die verschillende administratieve handelingen in één kantoor te bundelen. Een proces dat wij duiden als Pan-Europeseren. Op West-Europese schaal heeft de directie van Ericsson besloten al haar financiele kantoren te sluiten en de administratie in één kantoor onder te brengen.. Vervolgens heeft een uitgebreid locatieonderzoek plaats gevonden naar de ideale locatie van dat nieuwe kantoor. Uiteindelijk is Nederland uitverkoren als geschikte vestigingslocatie, waarna vervolgens een uitgebreide studie plaats vond naar de mogelijk geschikte steden die aan het nieuwe kantoor huisvesting zou kunnen bieden. Vele Brabantse en randstedelijke steden stonden aanvankelijk op de shortlist.  

Ericsson heeft zich dus breed georienteerd en heeft uiteindelijk Oosterhout uitverkoren voor de vestiging van haar financial shared centre. Daarbij is gekozen voor vestiging in de prestigieuze America Tower. 27. Belangrijke kritische factoren waren een goede bereikbaarheid in combinatie met een royale parkeervoorziening en last but not least een adequate arbeidsmarkt.

Het kantoor zal allereerst onderdak bieden aan het shared centre. Die activiteit genereert ruim 150 arbeidsplaatsen. Een deel van dat personeel zal gerekruteerd worden uit de huidige kantoren in Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk, Belgie Luxemburg en Nederland.  Daarnaast zal een deel van het nieuwe kantoor ook als “produktieruimte” worden ingezet. En dan met name voor de ontwikkeling van nieuwe software voor de mobiele telefonie. IT-ers van Ericsson zullen hier de nieuwste programma´s en applicaties ontwerpen voor de ontwikkeling van mobiele standaarden van GSM, GPRS, UMTS, DECT en niet te vergeten de nieuwste eigen toepassing van Ericsson …..Bluetooth. De nieuwe draadloze technologie die Ericsson onder eigen label op de markt heeft gebracht.

Onnodig te zeggen, dat het gemeentebestuur van Oosterhout verguld is met de komst van een prominent ICT-er als Ericsson, een van de parels onder de bedrijven die zich de laatste jaren in de regio West-Brabant gevestigd heeft. Het bevestigt de strategisch goede keus die het gemeentebestuur heeft gemaakt door de vizier ook te richten op de zakelijke dienstverlening met thans als nieuwe loot, de ICT-sector en E-commerce. Een sector met evidente groeipotenties!

Daarnaast is het – aldus de wethouder – verheugend vast te stellen, dat zich naast het beneluxeringsproces een nieuwe trend aftekent en dat is die van – vergeef ons het lelijke woord – paneuropesering! Niet langer op de schaal van Benelux worden de kantoren gebundeld, maar nu ook op West-Europese schaal, waarbij ook de regio West-Brabant nog steeds prominent in beeld blijft. De regionale ontwikkelingsmij NV Rewin West-Brabant bevestigt desgevraagd, dat dit patroon herkenbaar is en die is dat onder invloed van de introductie van de Euro het proces van bundeling en schaalvergroting van internationale bedrijven wordt versterkt. Naast een aantal Beneluxeringskandidaten praat de NV Rewin namelijk ook met andere grote partijen die een Pan-Europesering in West-Brabant overwegen!

De NV Rewin West-Brabant heeft overigens deze acquisitie mogen begeleiden in de vorm van het aanleveren van studies inzake de arbeidsmarkt, het aanleveren van een benchmark tussen de diverse steden buiten de regio, informatie over kostenstructuren, alsmede tenslotte beschikbare kantoorlocaties in West-Brabant. 

 

Breda,  december 2000.
NV Rewin West-Brabant.

 

 

Neem contact op
Carla Scheurink

Marketing en communicatie

c.scheurink@rewin.nl
06-28 35 27 21

Aanmelden nieuwsbrief

Ik stem in met de privacy-voorwaarden en ontvang graag de

REWIN. Vol energie voor hardwerkend, ondernemend en innoverend West-Brabant