Engelse reus en 2 Amerikaanse multinationals in Raamsdonksveer

Dit is een nieuwsitem uit ons archief; afbeeldingen zijn weggelaten.

SAMENVATTING

De directie van Hays Logistics heeft na een breed locatieonderzoek besloten een grootschalig distributiecenter met kantoor te vestigen in het West-Brabantse Raamsdonksveer. Hays Logistics gaat de distributie verzorgen voor twee andere buitenlandse giganten namelijk Unilever en Kimberly Clark. Hays Logistics heeft een nieuwe formule ontwikkeld om onder één dak  voor deze twee  prominente producenten van voeding- en genotmiddelen de opslag en distributie te verzorgen. Een nieuw marketingconcept waardoor belangrijke besparingen kunnen optreden in logistiek, kosten en kilometers. Op een terrein van ruim 8 hectaren wordt een megadistributiecenter gebouwd van ca. 40.000 m2. De investering is goed voor ruim vijfentwintig miljoen euro en zal direct en indirect werk genereren voor oneveer 250 medewerkers.

Beneluxdirecteur Hays Logistics, de heer Cees Smilde, verklaart de keus op Raamsdonksveer door allereerst te wijzen op de logistiek gunstige positie van Raamsdonksveer….”centraal gelegen in Zuid-West-Nederland, bijna onder de rook van Utrecht met goede ontsluitingen en een relatief gunstige arbeidsmarkt”. In de eindafweging speelde volgens de heer Smilde ook een niet-onbelangrijke rol, dat de gemeente Geertruidenberg – waarvan Raamsdonksveer deel uitmaakt – blijk gaf van een zeer coöperatieve houding “Het huiswerk werd elke keer snel en met kwaliteit gedaan.. Zonder te kort te doen aan andere maatschappelijke belangen bleek het college van burgemeester en wethouders van Geertruidenberg en in zijn voetspoor de ambtelijke staf haar ondernemersvriendelijke ambitie absoluut waar te maken, aldus de heer Smilde.

Burgemeester Mathieu Meijer, is op zijn beurt verguld met het binnenhalen van deze mega investering. “Een investering die voor de hele linie van de arbeidsmarkt in Geertruidenberg en de regio interessant is. Van hoog tot laag, want alle niveau’s van de arbeidsmarkt kunnen hier terecht met bovendien het perspectief van e-commerce en andere interessante ict-ontwikkelingen.. Daarnaast staat Hays en niet te vergeten Unilever en Kimberly Clark te boek als een degelijk en deugdelijk kwaliteitsinvesteerder, waarmee de stad Geertruidenberg ongetwijfeld weer beter op de kaart wordt gezet”. De burgemeester waardeert ,dat de directie van Hays – mede in het belang van een intensief ruimtegebruik en gevoed door de schaarse ruimte in Nederland – bereid is het bebouwingsconcept te intensiveren door een grotere fysieke hoogte  toe te passen.

Hays opereert in de Europese markt met drie kernactiviteiten. Distributie, post-, expresservice, personeelswerving en –training zijn haar core-business. De totale groep biedt in Europa werkgelegenheid aan  ca. 26.000 mensen en heeft een  bruto-jaaromzet van bijna 7,5 miljard gulden, waarbij ruim 65% van de business wordt gegenereerd op het vaste land van Europa en het resterende in Engeland.

Hays staat bekend als een degelijk en solide concern met een hoge ratio eigen vermogen vreemd vermogen, dubbele groeicijfers en respectabele winstcijfers.

Hays verzorgt de logistiek voor gerenommeerde bedrijven in alle belangrijke sectoren zoals retail, automotive, voeding- en genotmiddelen, consumentenelektronica. Prominente investeerders mag Hays Logistics tot haar clientèle rekenen  zoals Shell, Albert Heyn, Carefour, BP, Ikea, Sony, Danone, Master Foods,  NCR, Cisco, Philips enz. enz. Hays verzorgt op verzoek van de klant het totale pakket, waarbij de gehele keten wordt verzorgd van productie, verpakken, ompakken, opslag, warehouse-management, transportplanning, distributie tot zelfs de facturatie.

De distributie, het beheer en de logistieke handeling wordt met gebruikmaking van hoogwaardige informatietechnologie door Hays volgens the state of the art aangestuurd en beheerst. Daardoor is het mogelijk om op elk moment inzicht te hebben in de positie van de in- en uitgaande goederenstromen die op weg zijn naar de duizenden klanten in Europa. Hays Logistics is al volledig in de ban  van de nieuwste informatietechnologie. Het gaat dan met name om het verder automatiseren en om technieken als Effictive Consumer Response, waarmede het aankoop gedrag van de consument zo snel mogelijk kan worden vertaald richting productie en logistiek. Naast de logistieke activiteiten worden op de nieuwe site van Raamsdonksveer eveneens de sales, marketing, finance en customer-service operationeel.

Er is dus sprake van een gemêleerde bedrijfsactiviteit, waarbij de gehele dwarsdoorsnede van de arbeidsmarkt in het nieuwe megadistributiecenter zal worden aangetroffen.

Hays Logistics start in Raamsdonksveer met een voor Europa volstrekt nieuw concept en dat is samen met haar twee opdrachtgevers – Unilever en Kimberly Clark – onder één dak de goederenstromen in het distributiecenter beheren. Dit is een duidelijke afwijking van het tot dusver bestaande patroon, waarbij sprake is van “dedicated warehousing”. Voordeel van het nieuwe concept is dat – om het plastisch te zeggen – met volle vrachtwagens kan worden gereden waarbij belangrijk op efficiency en kilometers kan worden bespaard. Goed voor de operationele kosten en niet te vergeten goed voor het milieu!

De concerns Unilever en Kimberly Clark – welke bedrijven wereldwijd opereren, op de Forune-500 lijst prijken en dus nauwelijks een introductie behoeven – hebben er voor gekozen in het nieuwe distributiecenter uitsluitend hun zogenaamde personal care producten onder te brengen. Goederen zoals zeep, shampoo, tissues, crèmes, deodorants, parfums, badoliën, tandpasta’s, make up, lotions, enz. zullen in dit centrum binnen strikte milieurandvoorwaarden opgeslagen, geprijsd, gelabeld en gedistribueerd worden. Hoewel darover nog geen definitieve besluitvorming heeft plaats gevonden wordt op dit moment gestudeerd op de mogelijkheid om in het nieuwe distributiecenter te zijner tijd ook de productie en verpakking van een aantal personal care producten te gaan verzorgen. Daarmede zou het aantal arbeidsplaatsen opnieuw stijgen.Het spreekt voor zich, dat het mogelijk opstarten van een produktieactiviteit  met inachtneming van de milieuregelgeving zal plaats vinden.

In Raamsdonksveer zal het Hays-megadistricenter een oppervlakte van ca. 40.000 m2 krijgen.

Inmiddels is met de bouw een aanvang gemaakt. Uitgangspunt,c.q. streven  is dat het complex in de loop van 2003 operationeel wordt.

Unilever, Kimberly Clark en in haar verlengde uiteraard Hays Logistics kiezen voor een investering die getuigt van maatschappelijk ondernemen, want de ambitie bestaat om op langere termijn te streven naar vervoer over het water. Een faciliteit die in of nabij Raamsdonksveer nadrukkelijk kan worden geboden en dat leidt tot reductie van vrachtwagenkilometers.

De directie van Hays Logistics Benelux heeft na een breed locatieonderzoek in de omgeving Nijmegen, Tiel, Oost-Brabant en de Randstad uiteindelijk besloten om dit megadistricenter in West-Brabant te vestigen. Naast logistieke aspecten, kostenstructuren en arbeidspotenties speelde ook een snelle realisering een belangrijke rol. Een rol die zoals gezegd uitstekend door d gemeente Geertruidenberg is ingevuld.

Het complex zal overigens door Hays Logistics worden gehuurd, reden waarom een belegger is aangezocht die onder haar auspiciën het gehele complex zal ontwikkelen en exploiteren. De belegger – Borghese – is inmiddels gestart met de bouw.

De regionale ontwikkelingsmij NV REWIN West-Brabant heeft de acquisitie voor deze majeure investering mogen begeleiden.

Breda , oktober 2002.

NV REWIN West-Brabant.

Info:
Hays Logistics, de heer C. Smilde 
Gemeente Geertruidenberg, burgemeester de heer M. Meijer
NV REWIN West-Brabant, C.Nuijten

Neem contact op
Carla Scheurink

Marketing en communicatie

c.scheurink@rewin.nl
06-28 35 27 21

Aanmelden nieuwsbrief

Ik stem in met de privacy-voorwaarden en ontvang graag de

REWIN. Vol energie voor hardwerkend, ondernemend en innoverend West-Brabant