EDIH SNL | European Digital Innovation Hub South Netherlands een feit

In EDIH-SNL investeren 15 partners, waaronder REWIN, samen met de 3 provincies gericht in de versnelling van de digitale transformatie van het mkb.

De Nederlandse European Digital Innovation Hubs zijn een feit. Met de oprichting van de vijf hubs is een investering van 30 miljoen euro gemoeid, dat door de Europese Commissie, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en een aantal provincies ter beschikking wordt gesteld. De komende drie jaar zullen ongeveer 3.500 bedrijven en 200.000 mensen worden ondersteund bij het toepassen van nieuwe digitale technologieën.

Digitalisering; de spil van de innovatiestrategie

Digitalisering is inmiddels de spil van de innovatiestrategie van het bedrijfsleven. De inzet van technologieën als AI, het Internet of Things of 3D-printen zijn steeds vaker de norm. Waar grote bedrijven hierin stevig investeren, is dit voor het midden- en kleinbedrijf, en vooral de industrie, lastiger.

De Europese Unie heeft daarom een Europees netwerk opgericht dat bedrijven helpt met het ontdekken en testen van digitale technologieën, het opdoen van digitale vaardigheden en het helpen verkrijgen van financiering om deze technologieën te implementeren. Door Europese samenwerking kunnen de beste voorbeelden uit Europa als inspiratie dienen voor Nederlandse bedrijven. Ook hebben Nederlandse bedrijven gemakkelijk toegang tot unieke kennis uit andere landen en kunnen bedrijven zich profileren op een Europees podium. In Nederland is ervoor gekozen om vijf van deze ‘European Digital Innovation Hubs’ (EDIH’s) op te richten.

De afgelopen jaren werd aan mkb’ers al vergelijkbare ondersteuning gegeven via vijf regionale zogenaamde ‘Smart Industry Hubs’. Deze vijf steunpunten hebben dan ook model gestaan voor de vijf nieuwe Nederlandse EDIH’s. De EDIH’s zijn sinds het vierde kwartaal van 2022 aan de slag om bedrijven in een groot aantal economische sectoren te ondersteunen bij de digitale transformatie van hun bedrijfsvoering.

EDIH's per regio

De Nederlandse EDIH’s hebben ieder een eigen regionale focus en expertise en maken deze expertise via elkaars netwerk in heel Nederland beschikbaar. Het Smart Industry programma zal in de komende jaren de samenwerking met de EDIH blijven opzoeken en verder intensiveren waardoor de kennis en expertise vanuit de regio’s op landelijke schaal kan worden gedeeld.

EDIH Zuid-Nederland: EDIH-SNL

In EDIH-SNL investeren 15 partners, waaronder REWIN, met de 3 provincies gericht in de versnelling van de digitale transformatie van het mkb. Samen gaan we bedrijven ondersteunen bij de digitalisering van hun bedrijfsprocessen, producten, diensten en de supply chain.

De focus ligt in ons gebied vooral op:

  • digitalisering & data delen in hightech leveringsketens en de daarvoor relevante technologieën als AI, cybersecurity en digital twinning, en op
  • AR/VR voor zeer complexe, gemengde toepassingen in bijv. halfgeleiders, medtech, agrifood, de automobielindustrie en de chemische industrie.

We gaan het programma uitvoeren via de inzet van adviseurs, en het beschikbaar maken van expertise en faciliteiten waar bedrijven aan de slag kunnen met digitale technologie. Ook het ontwikkelen en trainen van digitale skills voor ondernemers en hun medewerkers is een belangrijk aandachtspunt.

EDIH-SNL
Minister Mickey Adriaansens (links) met de vertegenwoordigers van de 5 Nederlandse EDIH's, waaronder Gerard Blom (Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij) namens EDIH-SNL, uiterst rechts.

De andere 4 Nederlandse EDIH's

De regionale focus van de andere Nederlandse EDIH’s is:

  • Noord-Nederland | EDIH-NN profileert zich op autonome systemen en focust op Smart Agri, Factory of the Future, Life Science & Zorg en Gebouwde omgeving, nutsbedrijven en mobiliteit.
  • Oost-Nederland | EDIH-BOOST houdt zich bezig met robotica en sensortechnologie in cyber-physical systems en de toepassing van AI en cybersecurity in met name de sectoren maakindustrie, agri-food en MedTech.
  • West-Nederland | EDIH-SMITZH is er voor XXL-schaal robotica, 3D-printen, IoT en connectiviteit en cybersecurity binnen de maakindustrie, de haven en de maritieme sector en de glastuinbouw.
  • Noordwest-Nederland |
    EDIH-NWNL profileert zich op AI en High Performance Computing (HPC) binnen alle economische sectoren.

EDIH's & Smart Industry

De EDIH’s spelen een belangrijke rol binnen de nieuwe digitaliseringsagenda 2022 -2026 van het programma van Smart Industry Nederland (in 2014 opgericht door o.a. het Ministerie van Economische Zaken). Samen met de vijf regionale Hubs-EDIH’s leggen we slimme leerpaden aan en delen we kennis en innovaties waarop bedrijven en hun medewerkers kunnen aanhaken om het gebruik van meer technologie te stimuleren.

Neem contact op
John den Ridder

Digitalisering, dataficering en robotisering

j.denridder@rewin.nl
06-27 90 90 67

Aanmelden nieuwsbrief

Ik stem in met de privacy-voorwaarden en ontvang graag de

REWIN. Vol energie voor hardwerkend, ondernemend en innoverend West-Brabant