Duits Foodconcern Lidl komt naar Etten-Leur

Dit is een nieuwsitem uit ons archief; afbeeldingen zijn weggelaten.

SAMENVATTING

De directie van de Duitse supermarktketen en voedingsconcern Lidl heeft na een breed locatieonderzoek  besloten een grootschalig distributiecenter met kantoren te vestigen in de gemeente Etten-Leur. Met het oog op de forse groei van de Lidl formule en de totstandkoming van veel nieuwe Lidl-supermarkten wordt de behoefte aan een tweede distributiecenter allengs groter…een centraal magazijn, dat de diverse winkels in het westen en zuiden van Nederland moet gaan bevoorraden. Lidl verwerft in Etten-Leur ruim 8 hectaren bedrijfsgrond en zal dat kavel benutten voor de bouw van een mega-districomplex en kantoren met een oppervlakte van ruim 34.000 m2. De investering is goed voor tientallen miljoenen guldens  en genereert werk voor ruim 400 medewerkers.

Directeur onroerend goed Lidl Nederland, de heer Harm van Oorschot, verklaart de keus op Etten Leur door allereerst te wijzen op de logistiek gunstige positie van Etten- Leur…….centraal gelegen in Zuid-West-Nederland met goede ontsluitingen en een relatief gunstige arbeidsmarkt. In de eindafweging speelde volgens de heer Van Oorschot ook een niet-onbelangrijke rol, dat de gemeente Etten Leur blijk gaf van een zeer coöperatieve houding. ”Het huiswerk werd elke keer snel en met kwaliteit  gedaan. Etten Leur bewees daarmede dat ze de vorig jaar binnengehaalde prijs als de meest ondernemersvriendelijke gemeente in Noord-Brabant, waar maakte”, aldus de heer Van Oorschot. 

Burgemeester Van Agt is op zijn beurt verguld met het binnenhalen van deze mega-investering. “Een investering die voor de hele linie van de arbeidsmarkt in Etten Leur en de regio bijzonder interessant is. Van hoog tot laag, want alle niveau´s van de arbeidsmarkt  kunnen hier terecht met bovendien het wenkend perspectief van e-commerce en andere virtuele ict-activiteiten. Bovendien is Lidl een degelijk en deugdelijk kwaliteits-investeerder die met het aankondigen van deze investering de stad Etten Leur ongetwijfeld weer beter op de kaart zet. De verkoop  aan Lidl – aldus burgemeester van Agt – is de eerste verkoop op het bedrijventerrein Vosdonk-West. In de komende tijd zullen meerdere verkopen worden gerealiseerd, die ongetwijfeld een nieuwe impuls geven aan de werkgelegenheidsstructuur van Etten Leur”

Lidl is operationeel in tien landen in Europa en is de nummer een discounter in Europa. Daarmede is Lidl een van de belangrijkste Europese levensmiddelenorganisaties. De wortels van de onderneming liggen in Duitsland waar in 1957 werd gestart. Ooit begonnen met enkele winkels exploiteert Lidl vandaag duizenden supermarkten en mag het tientallen miljoenen consumenten in Europa tot haar trouwe en vaste cliëntèle rekenen. Het concern heeft een omzet van vele miljarden guldens per jaar en heeft tienduizenden medewerkers in dienst. Lidl staat bekend als een degelijk, solide concern met een hoge ratio eigen vermogen vreemd vermogen.

De formule van Lidl is gericht op het op de markt brengen van  kwaliteitsproducten tegen lage prijzen. Een discountformule dus! Een blik in de Lidl supermarkt leert dat de inrichting

doelmatig, degelijk en modern is, maar wars van  luxe en franje! In combinatie met een strakke assortimentskeuze en profiterend van haar schaalgrootte brengt dit voor de klanten van Lidl kostenvoordelen met zich mee en resulteert dit in producten met hoge kwaliteit tegen lage prijzen. Een bewezen marktconcept dat elders in Europa tot een sterke groei van het Lidlconcern heeft geleid.

Omzetgroei van supermarkten vindt in Nederland nog steeds plaats, waarbij het supermarktaandeel ook nog eens  marktaandeel wint op food-speciaalzaken. Men spreekt in dit verband over de slag over het maagaandeel. Een slag die gewonnen lijkt door de grote supermarktketens die vanwege schaalgrootte steeds meer omzet voor hun rekening nemen. Ook omdat de grote supermarktketens met het perspectief van de virtuele winkel als geen ander in staat lijken om dit proces logistiek goed in te vullen.

Sinds een vijftal jaren heeft Lidl ook een voet op de Nederlandse markt gezet. De strategie van Lidl was gericht om eerst positie op te bouwen in het noorden en oosten van het land om vervolgens uit te breiden naar het westen en het zuiden. Inmiddels beschikt Lidl over een negentigtal winkels die vanuit één centraal magazijn worden aangestuurd, namelijk een grootschalig distributiecenter in het Friese Heerenveen. Nu de groei van winkels ook in het westen en zuiden gestadig uitbreidt ontstaat behoefte aan een tweede grootschalig distributiecenter. Lidl heeft na een breed locatie onderzoek in de  Randstad en Noord-Brabant uiteindelijk besloten om het mega-districenter in Etten Leur te realiseren.

Een complex met een oppervlakte van ruim 35.000 m2 zal in de eerste fase worden gerealiseerd en dienst gaan doen als centraal magazijn voor de bevoorrading van de winkels van Lidl in Zuid- en West-Nederland. Daarnaast wordt een kantoor toegevoegd, waarin de medewerkers voor de logistieke planning zullen worden gehuisvest. Ook gaat het kantoor onderdak bieden aan de afdeling onroerend goed van Lidl Nederland die thans nog in Uden is gevestigd. Het kantoor zal eveneens een customer-service dienst – lees call-center – voor een juiste informatie aan de cliëntèle, huisvesten. Tenslotte zullen in dit kantoor  ook diensten worden gehuisvest die zich bezig gaan houden met  de virtuele winkel, daarbij inspelend op de verwachting dat het aandeel “internetomzet” de komende jaren behoorlijk zal kunnen gaan groeien.

Met inbegrip van transport en niet te vergeten magazijnmedewerkers zal de gehele activiteit werkgelegenheid bieden – uiteraard gefaseerd – aan ruim vierhonderd medewerkers. Met de bouw en de inrichting van kantoren en magazijnen is een investering gemoeid van tientallen miljoenen guldens.

De regionale ontwikkelingsmij NV REWIN West-Brabant heeft de acquisitie voor deze majeure investering verzorgd.

Breda,  maart 2001.

 

Info:  Gemeente Etten Leur                              M. in `t Groen   076 –50 24 00 0      

         NV REWIN West-Brabant.                  C. Nuijten. 06-53 33 22 70

 

 

Neem contact op
Carla Scheurink

Marketing en communicatie

c.scheurink@rewin.nl
06-28 35 27 21

Aanmelden nieuwsbrief

Ik stem in met de privacy-voorwaarden en ontvang graag de

REWIN. Vol energie voor hardwerkend, ondernemend en innoverend West-Brabant