AgroBOTS: techneut en teler werken samen aan toekomstbestendige teelt

In het agroBOTS-project ontwikkelen technologie-aanbieders en eindgebruikers in de agrofood samen negen concrete oplossingen voor de open teelten. REWIN is projectpartner.

Door slim(mer) te werken kan een teler zijn werk vergemakkelijken, automatiseren, optimaliseren en opwaarderen. Robotisering verlaagt de arbeidsintensiviteit van de teelt. Slim datamanagement draagt bij aan reductie in gebruik van water, meststoffen, gewasbescherming en energie.


agroBOTS project
In agroBOTS ontwikkelen technologie-aanbieders en eindgebruikers in de agrofood samen negen concrete, gebruiksvriendelijke oplossingen voor boeren en tuinders in de open teelten. Ze maken daarbij gebruik van robotica en kunstmatige intelligentie. De negen innovaties dienen als voorbeeld en inspiratie voor de hele sector en worden daarom gedeeld via bijeenkomsten en een online platform. Op dit platform kunnen partijen elkaar makkelijk vinden en samenwerkingen aangaan.


AgroBOTS-innovaties hard nodig

Boeren en tuinders zijn van cruciaal belang voor de Nederlandse maatschappij. De sector staat echter behoorlijk onder druk. Door de groeiende wereldbevolking zijn er steeds meer monden te voeden. Daarnaast stellen we steeds hogere eisen aan de kwaliteit en herkomst van ons voedsel, waarbij de beschikbare landbouwgrond schaarser en schaarser wordt. De regelgeving rondom voedselproductie wordt verder aangescherpt en er zijn steeds meer eisen op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Daarbij kampt de sector met een groot tekort aan arbeidskrachten. 

Krachtenbundeling door samenwerking
Om snel en effectief stappen te kunnen zetten, hebben verschillende bedrijven, sterke landelijke en regionale netwerkorganisaties en ontwikkelingsmaatschappijen – waaronder REWIN – hun krachten gebundeld. We werken binnen agroBOTS samen aan de volgende punten:

  • De agrosector in Nederland versterken en verduurzamen door het versneld op de markt brengen van robotica- en datatoepassingen
  • Het versnellen van innovatie in de agrosector.
  • De acceptatie van nieuwe technologieën vergroten
  • Het verbinden van de agrosector en de hightechsector, door het opzetten van een community en versterking van het ecosysteem
  • Ondersteuning van mkb-bedrijven in de agro- en hightechsector (o.a. via inspiratiesessies)


Sterk netwerk
Het gezamenlijke netwerk van deze partijen omvat een groot deel van de Zuid-Nederlandse ondernemingen in de agro- en hightechsector. Hierbij zoeken de projectpartners ook nadrukkelijk naar samenwerking met andere initiatieven binnen de agrofoodsector. Op deze manier levert het project een steeds grotere maatschappelijke én economische bijdrage aan de (nationale) agro- en hightechsector.
Het project ontvangt financiële steun uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), in het kader van REACT-EU. De subsidie van ruim 2,5 miljoen euro wordt beschikbaar gesteld onder het lopende EFRO-programma voor Zuid-Nederland OPZuid 2014-2020.

 

Projectpartners
Holland Robotics (High Tech NL), BOM, REWIN, FME, ZLTO, Aris, Avular, BioTrio de Nieuwe Weg, Brom Mechatronica, CJ Huiberts & Zn, Demcon, van Eijck, Loonbedrijf Verschuur & Oomen, Loop Robots, Odd.Bot, Technolution, Tective Robotics, Trabotyx, TU Eindhoven, Landgoed Velhorst en VOF van der Spek, ondersteund door Berenschot.
De vetgedrukte namen zijn partijen uit West-Brabant.

 

REACT-EU voor economisch herstel
Onder de noemer REACT-EU stelt de Europese Unie binnen de lopende Europese regionale programma’s extra middelen beschikbaar voor een versneld en veerkrachtig economisch herstel van de regio’s na de coronacrisis. De inzet van deze middelen draagt bij aan de transitie naar een groene en digitale economie. Van de Europese REACT-EU-middelen gaat 49,5 miljoen euro naar het lopende OPZuid-programma voor Zuid-Nederland. Daarvan is twintig miljoen euro gereserveerd voor Brabantse projecten die zich richten op de thema’s die Brabant aangewezen heeft om veerkrachtig, groen en digitaal uit de crisis te komen. Klik hier voor meer informatie over deze thema’s.

 

Blijf op de hoogte!
Actualiteiten over agroBOTS zijn te volgen via de LinkedIn pagina van het project. Jonica de Bruijn vertelt je er met plezier ook meer over!

AgroBOTS wordt mede mogelijk gemaakt door

REACT-EU
OPZuid
Ministerie EZK
Neem contact op
Jonica de Bruijn

Programmamanagement Plantbased Ondernemen

j.debruijn@rewin.nl
06-30 98 76 67

Aanmelden nieuwsbrief

Ik stem in met de privacy-voorwaarden en ontvang graag de

REWIN. Vol energie voor hardwerkend, ondernemend en innoverend West-Brabant