AgroBOTS | ‘Tech en Tuinboon’-serie | 2e sessie: bemesting en bodembeheer

De partners in het project agroBOTS organiseren een lezingencyclus, als brug tussen boer en techneut. 27/1 de tweede!

Datum:

27-01-2022

In agroBOTS werken bedrijven en eindgebruikers samen aan slimme, gebruiksvriendelijke hightech oplossingen voor boeren en tuinders. De focus ligt op de inzet van data, robotica en AI in de open teelten. REWIN is projectpartner.
We voeren onder andere samen innovatie- en demonstratieprojecten uit. Ook bieden we netwerk- en kennisevents aan.

2e sessie: bemesting en bodembeheer

In de eerste sessie ging het over de biologie van het zaaien en maken van bouwplannen. Deze tweede editie van de cyclus ‘Tech en Tuinboon’ staat het  thema bemesting en bodembeheer op de agenda.

  • Wat is de rol van bemesten en bodembeheer vanuit de biologie, en
  • Hoe gaat de boer hiermee om?
  • Welke uitdagingen komen hierbij kijken
  • Waar kan technologie een oplossing bieden
  • Welke ontwikkelingen liggen er al?

 

Boeren/telers en leveranciers van high tech oplossingen hebben elkaar nodig. AgroBOTS  draagt graag bij aan de verbinding!

Tijdens het webinar is er volop ruimte voor vragen en discussie.

Datum en tijd

Donderdag 27 januari 20.00-21.00 uur | online via Teams

Programma

In deze editie komen de volgende onderdelen aan bod:

  • De biologie en huidige praktijk van bemesten en grondbewerking | Elles Leijdekkers (NEDAP Livestock Management en bestuurslid GAJK)
  • Een blik op de toekomst van bemesten en grondbewerking| Joris Hiddema (AgXeed)
agroBOYS

‘Tech en Tuinbouw’

In de lezingencyclus ‘Tech en Tuinbouw’ behandelen we diverse uitdagingen die robotica in de landbouw met zich meebrengt, bv.

  • Sluit mijn technologie oplossing aan op de biologie, plantenteelt en de behoeftes van de teler?
  • Welke technologie is beschikbaar om de bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen op mijn landbouwbedrijf te ondersteunen?

In Tech en Tuinbouw behandelen we deze onderwerpen en meer, in tweemaandelijkse gratis lezingen. We volgen daarbij de natuurlijke cyclus en gerelateerde thema’s van het boerenbedrijf; van teeltplan tot oogst.

De lezingen bieden op een laagdrempelige manier een eerste inzicht in de thema’s.

Voor wie

Deze lezingenreeks is interessant voor zowel de boer als voor de techneut. We willen er wederzijds begrip en kennisuitwisseling mee stimuleren tussen de teelt (biologie) en technologie/robotica.

Het agroBOTS project en deze bijeenkomst worden mede mogelijk gemaakt door Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van de respons van de Europese Unie op de COVID-19-pandemie (REACT-EU),  OPZuid en  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

REACT-EU
OPZuid
Ministerie EZK