Aanvragen O&O subsidie nog mogelijk t/m 13 oktober

Speciaal voor West-Brabantse bedrijven

Tot 13 oktober a.s. is het weer mogelijk om subsidie uit het regionale Onderzoek & Ontwikkelfonds aan te vragen. Heb jij een goed idee/concept of ken jij iemand met een goed idee voor een proef, project of pilot? Maar zoekt diegene nog hulp om op te starten? De afgelopen jaren hebben we in West-Brabant al vele projecten gesteund.

Voor wie?

West-Brabantse bedrijven kunnen een aanvraag indienen. Er moet echter wel sprake zijn van samenwerking met minimaal een andere triple helix-partij (onderwijs, overheid, ondernemers).  

Van een onderzoek naar het duurzamer verwerken van klikobanden in de gemeente Oosterhout tot een Bredaas project voor het tegengaan van voedselverspilling van voedseloverschotten: verschillende partijen hebben de afgelopen jaren gebruik gemaakt van O&O-subsidie. De financiële prikkel vormde vaak een extra zetje om een project op te starten of te beginnen. Misschien helpt het jouw initiatief ook op weg?

Over het O&O-fonds

Het O&O-fonds is een subsidiefonds, bedoeld voor projecten die bijdragen aan de realisatie van de regionale opgaven, zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma van de Economische Agenda West-Brabant en/of het actieprogramma RWB. Het O&O-fonds is een regionaal subsidiefonds waar iedere West-Brabander aan bijdraagt door middel van een inwonerbijdrage.

Wat komt in aanmerking?

Kennisdeling moet centraal staan. Het project heeft bovendien een vernieuwend, op innovatie gericht karakter. Zoals het uitvoeren van een studie, verkenning, het voorbereiden of uitvoeren van een proef of pilot.
Let op: projecten gericht op business development of projecten die een beproefd concept betreffen, komen niet in aanmerking voor subsidie uit het O&O-fonds.

Subsidieronden

Het beschikbare jaarlijkse subsidiebudget wordt in drie ronden toegekend. Per ronde kunnen subsidieaanvragen gedurende een periode van zes weken worden ingediend. Hoe eerder, hoe beter. Het is namelijk mogelijk feedback te krijgen op een concept subsidieaanvraag. Wacht daarom niet tot de deadline voor indiening bijna is verstreken. Na sluiting van de indieningperiode worden alle aanvragen gelijktijdig beoordeeld door de toetsingscommissie. Het strategisch beraad of het algemeen bestuur van Regio West-Brabant besluiten uiteindelijk over de subsidietoekenning.

Meer weten?

Heb je interesse, ben je innovatief bezig in bijvoorbeeld circulair ondernemen of plantbased ondernemen en wil je weten of je in aanmerking komt voor een aanvraag bij het O&O-fonds? Neem dan contact op met Stefan van Seters. Hij helpt je graag op weg.

Neem contact op
Stefan van Seters

Business development

s.vanseters@rewin.nl
06-24 26 78 66

Aanmelden nieuwsbrief

Ik stem in met de privacy-voorwaarden en ontvang graag de

REWIN. Vol energie voor hardwerkend, ondernemend en innoverend West-Brabant