Corona - Ondernemershulp en Taskforce MKB

Het zijn bijzondere tijden voor ondernemers. Met veel vragen en onzekerheden over  bedrijfsvoering en de impact van Corona. Maar REWIN is er juist nu voor u. Met concrete informatie over waar u met uw vragen terecht kunt. En we houden de vinger aan de pols en gaan met u in gesprek. Daarvoor hebben we nu de speciale Taskforce MKB opgericht. Om met u te sparren over uw specifieke uitdagingen en behoeften en om te kijken waar we kansen kunnen creëren. Alle hens aan dek om West-Brabantse ondernemers met groeipotentie en veelbelovende startups juist nu te ondersteunen.    

Informatie voor ondernemers
Heeft u specifieke Corona-vragen? Met het ondernemershulpschema krijgt u een overzicht in 1 oogopslag en met een klik komt u direct met uw vragen op de juiste plek. En verder bieden wij u een overzicht met contactgegevens van provinciale, regionale en lokale contactpersonen, loketten en regelingen.

Géén Corona-loket
REWIN is echter nadrukkelijk geen Corona-loket. Ondernemers kunnen met hun Corona-vragen terecht bij andere instanties, die dit vanuit hun eigen specifieke kennisterreinen prima oppakken. We weten hen wel te vinden en zijn een ‘doorgeefluik’ naar bijvoorbeeld de loketten van de gemeente, provincie of KvK. Maar onze echte kracht ligt elders. En die kracht is de basis voor Taskforce MKB. Inhoudelijk sparren met ondernemers en daarbij waardevolle verbindingen leggen. 

Taskforce MKB
Wij hebben onze organisatie tijdelijks anders ingericht waardoor wij de Taskforce MKB  mogelijk kunnen maken.  En we zijn al volop aan de slag. Door u en uw West-Brabantse collega ondernemers pro-actief te benaderen en het gesprek aan te gaan. Telefonisch en al dan niet met beeld. Om op  informele wijze te sparren over de uitdagingen waarmee u zich als West-Brabantse ondernemer geconfronteerd ziet. 

Groei MKB-ers en startups
Wij richten ons in eerste instantie op de ondernemers die we al kennen uit het Startup programma en het Groei-MKB programma. En dan specifiek de bedrijven die zich richten op innovatie, internationalisering en schaalbaarheid van hun product of dienst. Juist deze bedrijven zullen zich in het post-corona tijdperk het snelste herstellen en dus zorgen voor een stevige economische basis in onze regio.

Sparringpartner 
Maar er zijn natuurlijk meer West-Brabantse ondernemers en startups die in dit plaatje passen. Juist deze ondernemers willen we ook graag spreken. Om een waardevolle sparringpartner te zijn. Inventariseren welke kansen en uitdagingen u als ondernemer ziet en wat u juist in deze tijd zou helpen. Want we merken dat daar een grote behoefte aan is. En wij kunnen helpen. Omdat we sterk zijn in het leggen van verbindingen en waardevolle koppelingen. 

Waardevolle koppelingen tussen bedrijven.
Denk bijvoorbeeld aan gebruik van elkaars resources nu er over- en ondercapaciteit ontstaat in bijvoorbeeld personeel, grondstoffen of producten. Maar denk ook aan ondersteuning bij financiering via adviesvouchers (bijvoorbeeld in relatie tot de tijdelijke maatregelen van het Rijk) of digitale financieringstafels 

Oproep
Bent u de innovatieve ondernemer met groeikansen na deze Coronadip? Of een veelbelovende startup die in bovenstaand plaatje past ? Of een ZZP-ers in de Creatieve Industrie, één van onze regionale programma's? En bent u nog niet benaderd door een van de REWIN Taskforce medewerkers? Neem dan contact met ons op. De contactgegevens vindt u hieronder.

Samen sterk
We zijn momenteel fysiek dan wel even op afstand, maar digitaal dichtbij. Om samen de grondslagen te leggen om er straks economisch sterker uit te komen als regio West-Brabant. Zoals Mark Rutte ook zei: “Samen komen we deze moeilijke periode te boven.''

taksforce

Guido van Liefland
Guido van Liefland

Teammanager Vestigen


06 53 587 654
Yvette Estourgie
Yvette Estourgie

Programmamanager Groei MKB


06 12 580 183
Mathijs van Campenhout
Mathijs van Campenhout

Business Developer Groei MKB en Financiering


06 51 997 675
Arthur Nijhuis
Arthur Nijhuis

Business Developer Startups


06 10 211 889
Tjeerd Janssens
Tjeerd Janssens

Adviseur Vestigen


06 22 776 907
Geert van de Wouw
Geert van de Wouw

Programmanager Creatieve Dienstverlening


06 57 595 219