Werksessie ‘Circulair Bouwend Zuid-Nederland’

Denk mee over en werk mee aan nieuwe projecten

Datum:

18-04-2024

Op 18 april van 13.30 uur tot 17.00 uur organiseren de partners in het programma ‘Circulair Bouwend’ een werksessie. In deze sessie gaan bedrijven, regio’s, clusters, kennisinstellingen, lokale en landelijke overheden en investeerders aan de slag om nieuwe samenwerkingen op te zetten en projecten voor te bereiden voor o.a. OPZuid- en Interreg-aanvragen. 

Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen.

De aftrap is plenair. Daarna gaan we graag met jou aan de slag in een van vijf verdiepende werksessies. Daarin gaan we concreet stappen zetten naar nieuwe innovatieprojecten. 

Maak je keuze uit een van deze vijf werksessies:

Sessie 1 | Korte ketens biobased bouwmaterialen
Deze sessie wordt georganiseerd door het team Circulair Ondernemen van REWIN.

Het vormen van korte ketens in de circulaire bouweconomie verloopt niet zonder slag of stoot. Letterlijk korte ketens, met slechts een handvol ketenpartners, van telers tot en met bouwers. Ketens met weinig en niet-gecompliceerde handelingen en zonder overdadig energiegebruik. Van plant tot pand! 

In deze werksessie brengen we de kansen en obstakels middels een ‘serious game’ in kaart. Deze werksessie is in het bijzonder interessant voor ondernemingen uit de keten telers – verwerkers –  bouwers.


Sessie 2 | Nieuwe business- en financieringsmodellen
Circulaire innovaties benutten pas hun volle potentieel als het businessmodel ook wordt aangepast om een lange levensduur en hoogwaardig hergebruik mogelijk te maken. Dit vraagt een andere manier van denken bij leveranciers en klanten, maar ook bij andere partijen zoals financiers. 

Sessie 3 | Bouwprojecten
De ontwikkelde circulaire en duurzame aanpak en kennis moeten uiteindelijk worden toegepast in bouwprojecten. In ‘Circulair Bouwend’ willen we aan de slag met circulaire, tijdelijke huisvesting/ flexibele woonvormen, (gebieds)transformatie & verduurzaming en grote werklocaties. 

Sessie 4 | Grondstoffen/materialenhubs
Hergebruik en recycling van materialen en grondstoffen zijn belangrijke circulaire strategieën, ook voor de bouw. Hoe zorg je dat nieuwe activiteiten en diensten op dit vlak succesvol van de grond komen, met voldoende schaal en kwaliteit? 

Sessie 5 | Installaties in een circulair gebouwde omgeving

Wat kun je als organisatie of onderneming bijvoorbeeld verwachten van de transitie naar circulaire installaties en het ecosysteem daaromheen? Hoe kan je daarop voorbereid zijn of beter gezegd: een voorsprong op nemen? 

Meer details over de werksessie 2 t/m 5 vind je in het aanmeldformulier.

Kies welk onderwerp je het meest aanspreekt, en meld je aan voor deze werksessie via de knop hieronder:

Wanneer en waar?

Wanneer: Donderdag 18/4 van 13.30-17.00 uur, met netwerkborrel
Waar: Eigentijdserf | Spreeuwelsedijk 9, Westelbeers

Wat is ENZuid?

De drie zuidelijke provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg vormen samen de tweede economie van Nederland. Maar Zuid-Nederland staat ook voor grote uitdagingen rond bouw en ruimtegebruik. Het bundelen van regionale krachten in ENZuid levert schaal- en netwerkvoordelen op, goed voor versnelde innovatieeconomische ontwikkeling en welvaart.

Met het ENZuid-programma ‘Circulair Bouwend Zuid-Nederland’ willen de regio’s de transitie naar een circulaire en duurzame bouw aanjagen. Dat is nodig, in antwoord op de grote bouwopgave in Zuid-Nederland en de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid (klimaat, energie en grondstoffen) en ruimte (lucht, water, bodem en natuur). In het programma brengen we vraag en aanbod bij elkaar, ontwikkelen we nieuwe ecosystemen (coalities) en nemen we belemmeringen weg.

ENZuid

Aanmelden nieuwsbrief

Ik stem in met de privacy-voorwaarden en ontvang graag de

REWIN. Vol energie voor hardwerkend, ondernemend en innoverend West-Brabant