Datum:

21-09-2022

Op 21 juni organiseert AgroFoodInnovation bij Curio in Breda een meet-up voor geïnteresseerden in het thema ‘Smart Farming Plantaardig’.

AgriFoodInnovation (AFI) is de resultaatgerichte netwerkorganisatie van partners in en rondom Brabant – waaronder REWIN – die samen werken aan grensverleggende innovaties in agrifood. Dit doet AFI door verbinding te maken tussen agrifood en high tech, ICT en data. Deze kansrijke cross-over levert zowel economisch rendement (nieuwe productmarktcombinaties, efficiency) als maatschappelijk rendement op (duurzamer boeren).

AgriFoodInnovation Meet-up | Smart Farming Plantaardig

Slim werken aan een duurzame en toekomstbestendige agrifoodsector.

Onderwerp Meet-up 21 september 2022

Op 21 september a.s. staat ‘Smart Farming Plantaardig’ centraal tijdens deze AFI Meet-up. Je bent daar als geïnteresseerde onderneming/organisatie van harte voor uitgenodigd.
Naast kennis delen, ervaringen uitwisselen, nieuwe contacten leggen en businesskansen verkennen, duiken de aanwezigen samen in het onderwerp ‘Smart Farming Plantaardig. Slim werken aan een duurzame en toekomstbestendige agrifoodsector.’

Er is volop ruimte voor interactie, vragen en discussie. Voor de liefhebber wordt de dag afgesloten met een rondleiding in drie groepen, begeleid door Curio en Avans, door De Robotboerderij, Proefveld en Farmbots.
Jij komt toch ook?

Locatie: Curio, Frankenthalerstraat 15, Breda.

Programma

13.30-14.00 uur | Ontvangst en registratie

14.00-15.25 uur | Smart Farming Plantaardig

 • Welkom en opening door Ton Hagelstein (programmamanager AgriFoodInnovation),  gespreksleider Elske Verbraak en sidekick Tamme van der Wal (partner Aerovision).
 • Het maatschappelijk perspectief van Smart Farming wordt in een gezamenlijk gesprek besproken door Arend Koekoek, directeur Pixelfarming Robotics en Jacob van den Borne, directeur Van den Borne Aardappelen, oprichter Brabantse Boerderij van de Toekomst, met speciale aandacht voor de AFI projecten Autonome Akker, Slimmer Telen en AgroBots.
 • Keynote spreker Harrie Schonewille, managing director VDL ETC Projects, presenteert zijn visie op Smart Farming Plantaardig, het ecosysteem in Brabant en de rol van VDL en hoe deze past in het ecosysteem. We gaan in de opvraag wat versnelling in de weg staat en hoe we in Brabant die blokkades kunnen wegnemen.
 •  De samenhang der dingen; AgriFoodInnovation, Innovatieagenda Lanbouw en Voedsel provincie Noord-Brabant en Regiodeal Noordoost-Brabant: een reflectie op het belang van talentontwikkeling. Hoe is ons onderwijs voorbereid op de beroepen van de toekomst en hoe zorg je dt je de toestroom houdt in deze sector?
  Aan de bestuurlijke tafel bespreken Elies Lemkes-Straver (gedeputeerde voor Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede welvaart provincie Noord-Brabant), Stephanie ter Borg (directeur REWIN West-Brabant), Judith Donkers (directeur Curio) en Chantal Dietvorst (Team Manager Ecosysteemontwikkeling Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) het belang en de noodzaak van onderwijsontwikkeling binnen de sector.

 

15.25-15.45 uur | Pauze, hapje en drankje.

15.45-16.30 uur | Inhoudelijke gesprekken met ondernemers o.l.v. Elske Verbraak en Tamme van der Wal.

 • Ronde 1, De balans tussen ecologie en chemie in open teelten.
  Tafelgasten:
  • Jonica de Bruijn, Programma manager REWIN West-Brabant
  •  Iljan Schouten, managing director Steketee o BBLeap
  • Vragen uit de zaal.
 • Ronde 2, Smart Farming – Techniek als oplossing voor het arbeidsvraagstuk Tafelgasten:
  • Linda van Hilten, Programma manager Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
  • AVL Motion
  •  Trabotyx
  • vragen uit de zaal
 • AgriFoodInnovation nader bekeken
  Elske Verbraak, Tamme van der Wal in gesprek met Ton Hagelstein,
  programmamanager AgriFoodInnovation
  • Hoe en waar kunnen geïnteresseerden zich melden
  • Wat kan men de komende tijd van AFI en het driverteam Smart Farming
   Plantaardig verwachten?
  • Wanneer is de volgende AFI meet-up?
  • Vragen uit de zaal
 • Judith Donkers, directeur Curio
  Korte toelichting Curio – talentontwikkeling met introductie op rondleiding.

 

16.30-17.05 uur | Rondleiding door De Robotboerderij, Proefveld & Farmbots. 
Rondleiding in 3 groepen, begeleid door Curio en Avans

17.05-17.45 uur| Borrel, hapjes en drankjes, deels verzorgd door studenten van Curio.

17.45 uur: Einde

Zie voor aanvullende informatie en nadere specificaties over het middagprogramma de informatiepagina op de Agrofood Innovations website. 

Over AgrofoodInnovation

Op initiatief van TU/e, WUR, HAS en ZLTO is in samenwerking met bedrijven, ontwikkelingsmaatschappijen en de provincie Noord-Brabant AgriFoodInnovation ontwikkeld: een gezamenlijke aanpak gericht op het bewerkstelligen van systeemsprongen in de AgriFoodketen door middel van de cross-over tussen agrifood, high tech en data. AgriFood Capital BV is verantwoordelijk voor de projectleiding en werkt hierin samen met Brainport Development NV, REWIN West-Brabant en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM). AgriFoodInnovation wordt ondersteund door de provincie Noord-Brabant. AgriFoodInnovation is een van de sleutelprojecten binnen de Regio Deal Noordoost Brabant.

Deze Meet-up wordt mede mogelijk gemaakt door:

AgriFoodInnovation