Snoepfabriek Lonka naar Roosendaal

Dit is een nieuwsitem uit ons archief; afbeeldingen zijn weggelaten.

SAMENVATTING

De stad Roosendaal wordt binnenkort een grote snoepfabriek rijker. De directie van het Belgische Lonka heeft namelijk besloten haar zoetwarenfabriek vanuit Essen in Vlaanderen te verplaatsen naar het industrieterrein Borchwerf in Roosendaal. Op een van de laatst beschikbare kavels zal een moderne zoetwarenindustrie verrijzen met een vloeroppervlak van ruim tienduizend vierkante meter! De investering beloopt ca. tien miljoen gulden en zal  werkgelegenheid betekenen voor meer dan 75 werknemers.

Lonka NV is een internationaal opererende snoepindustrie die in 1920 is opgericht in Breda. In 1930 werd een tweede fabriek operationeel in het Belgische Essen, waarna vervolgens in 1965 ook de Bredase fabriek werd toegevoegd aan de snoepfabriek in Essen. Dit familiebedrijf werd in 1996 overgenomen door de familie de Bock die het bedrijf saneerde en in korte tijd weer winstgevend wist te maken. Het management legde tevens een basis voor verdere groei en expansie.

Lonka is groot geworden door de productie van caramels. Naar oud Engels recept worden in allerlei soorten, maten, gewichten en smaken harde en zachte caramels op de markt gebracht die vervolgens hun weg vinden  in de Europese supermarkten. Naast het supermarktkanaal wordt het produkt ook afgezet bij de horeca en cateringbedrijven en niet te vergeten de speciaalzaken! In de caramels wordt een ruim assortiment geboden. In de loop der jaren heeft Lonka in eigen huis nieuwe produkten ontwikkeld die met succes op de markt worden gebracht. Old English fudge is daar een treffend voorbeeld van. Weliswaar vormt de caramel het grootste deel van de koek van Lonka, maar de nieuwe loot in de vorm van de fudge draagt steeds meer bij aan de jaaromzet. Een jaaromzet die gedurende een aantal jaren explosief is gestegen. De directie van Lonka kan de laatste jaren terugzien op dubbele groeicijfers, terwijl tegelijkertijd de winstpositie een gelijke tred hield. Lonka is zonder te overdrijven een sterke onderneming die met een geheel eigen dynamiek een nadrukkelijk eigen positie heeft opgebouwd in de Nederlandse snoepdoos, c.q. snoepindustrie.

Met een omzet van 1,1 miljard gulden in 1999 is de Nederlandse snoepindustrie volop in beweging. Gedwongen door de veranderende consument die steeds impulsiever snoep koopt en daarom meer waarde hecht aan merken en duidelijk herkenbare produkten. En vooral gedwongen door de krachtenbundeling bij de supermarkten. Die willen niet langer zakendoen met veertig, maar met vier leveranciers, waarvan er ook nog één wordt uitverkoren om het meest rommelige schap in de winkel in te richten en te beheren. Het heeft ertoe geleid, dat de snoepmakers – aldus de heer Aimé de Bock, directeur van Lonka – zich bewuster zijn van de noodzaak van schaalgrootte en van het hebben van een breed portofolio. Hoewel groei en schaalgrootte evident is, streeft Lonka ernaar als nichespeler te opereren of in de termen van haar algemeen directeur Aimé de Bock te blijven….”Lonka opereert in die hoek van de kamer waar de olifant zijn poot niet kwijt kan”. Lonka heeft ook nieuwe verpakking geïntroduceerd – stazakken – waardoor de winkelverkopen belangrijk zijn toegenomen.

De fabriek van Lonka is thans nog gevestigd in het hartje van Essen. Uitbreiding ter plekke is niet meer mogelijk, omdat daartoe de fysieke ruimte ontbreekt en dus moest worden uitgezien naar een alternatieve locatie. De directie van Lonka heeft een breed locatieonderzoek verricht. Locaties in Belgie en Nederland zijn uitvoerig tegen het licht gehouden Uiteindelijk is een voorkeur uitgesproken voor het industrieterrein Borchwerf in Roosendaal. De directie heeft daarbij een aantal kritische factoren getoetst zoals de bereikbaarheid, beleggingswaarde, arbeidsmarkt en telecomstructuur. Een benchmark, c.q. kostenvergelijking met Belgie – in beeld gebracht door de regionale ontwikkelingsmij NV Rewin West-Brabant – toonde aan dat de concurrentiepositie, c.q. het concurrerend vermogen van West-Brabant gunstig uitpakte. Met name kon worden aangetoond, dat de kostenstructuur (lonen, sociale premies, fiscaliteit enz.) sterk kan concurreren met die in Belgie, reden waarom gekozen werd voor een investering in Nederland. Niet voor niets trouwens dat Nederland in termen van concurrerend vermogen op de wereldranglijst een vierde plaats bekleedt, terwijl de zuiderburen de tweeentwintigste plaats mogen bezetten.

Jaka B.V. te Edam is een zusterbedrijf van Lonka. Deze eveneens internationaal opererende zoetwarenindustrie is gespecialiseerd in de vervaardiging van pralines en rumkogels. Ook dit bedrijf is zonder te overdrijven een successtory. De productie vindt plaats volgens the state of the art. Een volledig geautomatiseerde produktielijn realiseert op jaarbasis een produktie van ruim 40.000 kg rumkogels. Enkele jaren geleden werd een nieuwe produktielijn in gebruik genomen ten behoeve van de Praline Italiana. Een chocoladeprodukt met knapperig gepofte rijst, dat het in de Europese markt goed doet.

Lonka en Jaka werken al jaren nauw samen, vooral op het gebied van inkoop, verkoop, produktontwikkeling, sales en marketing! Die synergie en symbiose maakt de groep sterk. De directies van beide bedrijven streven naar een verdere integratie met de ambitie om de activiteiten in Roosendaal te concentreren, waardoor op termijn een zoetwarenindustrie ontstaat met ruim 75 werknemers. 

Het spreekt voor zich, dat het gemeentebestuur van Roosendaal – bij monde van zijn wethouder economische zaken, mevrouw Conny Kerkhof – blij is met de komst van deze dynamische snoepmaker naar Roosendaal: “Roosendaal is met bedrijven als Suikerunie, Leaf, Hooijmeyer, Venco, Penotti en Henkel nog steeds sterk in de voedingsindustrie. Deze nieuwe loot versterkt die structuur en is ook voor toeleveranciers een waardevolle toevoeging. Wij hebben hoge verwachtingen van Lonka en verwachten dat het bedrijf sterk zal expanderen. Niet voor niets heeft de directie van Lonka ruim 2 ha grond gekocht om te beschikken over een voldoende strategische voorraad om aldus  de ambitie van verdere groei te kunnen waarmaken. Daarnaast vormt deze vestiging opnieuw een bewijs, dat ons economisch klimaat nog steeds aantrekkelijk is voor produktieinvesteringen. Investeringen met een hoog maatschappelijk rendement als gelet wordt op de grote indirecte werkgelegenheid die de produktiesector genereert”, aldus mevrouw Conny Kerkhof, wethouder economische zaken van Roosendaal .

Breda,  december 2000.

voor informatie: REWIN West-Brabant
Cees Nuijten 076 56 46 780

Neem contact op
Carla Scheurink

Marketing en communicatie

c.scheurink@rewin.nl
06-28 35 27 21

Aanmelden nieuwsbrief

Ik stem in met de privacy-voorwaarden en ontvang graag de

REWIN. Vol energie voor hardwerkend, ondernemend en innoverend West-Brabant