Onderzoek | Bekijk het rapport over productieautomatisering mkb-maakindustrie

Wat zijn uitdagingen, behoeften en toekomstperspectief?

De maakindustrie in Midden- en West-Brabant staat voor grote uitdagingen: de (arbeids)productiviteit stagneert, terwijl de concurrentiedruk toeneemt. Productieautomatisering is een van de sleutels tot toekomstbestendigheid. Door slimmer te werken kunnen maakbedrijven – zelfs met hetzelfde aantal mensen – hun productiviteit verhogen.

Officieel van start

Om de stand van zaken rondom productieautomatisering in Midden- en West-Brabant in beeld te brengen, deden de samenwerkende partners Fontys Hogeschool, REWIN, Koninklijke Metaalunie, FME en Midpoint Brabant een grootschalig marktonderzoek bij mkb-maakbedrijven. Dit marktonderzoek is uitgevoerd in het eerste en tweede kwartaal van 2024, en aangevuld met belangrijke inzichten uit een rondetafelbijeenkomst tussen leiders en belangenorganisaties in de maakindustrie op 17 april jl.

rapport productieautomatisering rondetafel

De links in het rapport zijn klikbaar, afhankelijk van je browserinstelling. Om de links te kunnen openen, download het rapport of open het in Microsoft Edge.

Wat lees je in dit rapport?

  • Collectieve uitdagingen: waar lopen mkb-maakbedrijven tegenaan en wat zijn verklaringen voor de stagnerende arbeidsproductiviteit?
  • Behoeften en oplossingen: welke behoeften zijn er binnen de sector en op welke gebieden wordt productieautomatisering wel of niet toegepast?
  • Toekomstperspectief en kansen: conclusies en aanbevelingen voor de mkb-maakindustrie, de rol van de mens in Smart Industry 6.0.

Praatplaat

Bijlage 2 in het rapport bevat een praatplaat; een visuele samenvatting van de uitdagingen en oplossingen. Deze helpt jou om binnen je eigen organisatie het gesprek aan te gaan over productieautomatisering en de stappen die nodig zijn voor een toekomstbestendig bedrijf.

Meer weten?

Heb je behoefte aan een sparringpartner? Neem dan contact op met John den Ridder. 

Neem contact op
John den Ridder

Digitalisering, dataficering en robotisering

j.denridder@rewin.nl
06-27 90 90 67

Aanmelden nieuwsbrief

Ik stem in met de privacy-voorwaarden en ontvang graag de

REWIN. Vol energie voor hardwerkend, ondernemend en innoverend West-Brabant