Strategische acquisitie

REWIN bouwt aan een economisch sterk West-Brabant waarbij we ondernemers helpen groeien, innoveren en vestigen. De Economic Board West-Brabant heeft daarbij de gewenste koers van de regio duidelijk aangegeven in de Economische Agenda; West-Brabant, hub voor vernieuwend ondernemerschap.

We hebben de activiteiten die zich richten op acquisite en vestiging van bedrijven in West-Brabant op 3 verschillende manieren ingericht om zo ook het aantrekken van vernieuwend ondernemerschap te faciliteren. We maken daarbij een driedeling.   

1. Algemene, generieke acquisitie
de deur staat altijd open voor bedrijven die zich willen vestigen en we ondersteunen hen daarbij. 

2. Acquisitie op basis van de behoeften van de sterke sectoren.
we acquireren gericht bedrijven met toegevoegde waarde voor de regio, zoals aangegeven vanuit de sectorprogramma's  (HighTech Maintenance, Agrofood/Biobased, Logistiek en Creatieve Dienstverlening).  

3. Strategische acquisitie op basis van innovatievragen
We inventariseren de vraagstukken van grote bedrijven in West-Brabant en koppelen die via challenges aan innovatieve oplossingen. Deze intensieve samenwerking kan leiden tot vestiging in de regio.

De onderstaande animatie licht dit toe.

Guido van Liefland
Guido van Liefland

Teammanager Vestigen


06 53 587 654
Bob Houpst
Bob Houpst

Business Developer Innovatie


06 14 314 825
Tjeerd Janssens
Tjeerd Janssens

Adviseur Vestigen


06 22 776 907