Let op: het kan zijn dat deze pagina verouderde informatie bevat
De pagina staat in het archief

Samen voor de economische ontwikkeling van West-Brabant

Hoe tillen we het West-Brabants ontwikkelsysteem op een hoger plan? Met deze opdracht uit het productplan 2017 is REWIN aan de slag gegaan.

Gezamenlijke agenda
Onze visie: regionaal economische ontwikkeling op basis van een gezamenlijk vast te stellen agenda, breed gedragen door ondernemers, onderwijs en overheid, waarbij REWIN zorgt voor een deel van de uitvoering. Uitvoering vindt plaats in regionale programma's. Het waarom en hoe hebben we nog eens verduidelijkt in de animatie "Samen voor een sterk West-Brabant".

Faciliteren & ondersteunen EBWB
Een update. REWIN heeft gezorgd voor de inrichting van de Economic Board West-Brabant (EBWB). Hierin zitten ondernemers, onderwijsbestuurders en overheidsvertegenwoordigers (zie hieronder voor de samenstelling van de board). Hun taak is duidelijk: de EBWB stelt de economische koers en ambitie van West-Brabant vast. REWIN faciliteert en ondersteunt de board. Om de inhoud van de economische koers te bepalen heeft prof. Tordoir een analyse opgesteld van de economische kracht en toekomst van de regio. De EWBW heeft een strategie verkend en besloten de achterbannen te raadplegen via een consultatieronde op basis van een "koersdocument". Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest met vertegenwoordigers van de 3 O's. Voor de overheidsgeleding heeft het strategisch beraad van Regio West-Brabant (RWB) een besluit opgesteld, waarop de gemeenten tot begin oktober kunnen reageren.

Koers van de regio
Wat zijn belangrijke elementen van de koers die EBWB ziet? De economische speerpuntsectoren zijn aangescherpt tot de volgende 4 domeinen: de combi van agrofood & biobased economy, de high tech maintenance, de logistiek (smart logistics) en de kennisdiensten & creatieve sector. Die werken we uit in regionale programma's. Waarin de 3 O's ieder hun eigen sterktes inbrengen en we gaan voor verbinden, verslimmen en verduurzamen.

Taakverdeling REWIN - RWB
Wie doet nu wat? De taakverdeling tussen REWIN en RWB is duidelijk. RWB zorgt voor de beleidsafstemming binnen de overheid en REWIN voor de samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven. REWIN is actief met uitvoering en steekt daarbij ook specifiek in op vestigen, scale-ups en start-ups.


Economic Board West-Brabant
De Economic Board West-Brabant (EBWB), samengesteld uit vertegenwoordigers van bedrijfsleven, overheid en onderwijs uit West-Brabant, formuleert de ambitie van de regio en functioneert als informele opdrachtgever voor REWIN West-Brabant.

Boaz Adank
Gemeente Breda

   Paul Rüpp
Avans Hogeschool
Paul Depla (voorzitter)
Gemeente Breda
Guust Verpaalen
Orange Solar Power

Willemijn van Hees
Gemeente Geertruidenberg

Miranda de Vries
Gemeente Etten-Leur
Albert Markusse
Cosun Food Technology Center
Iwan de Waard
Improvia BV
Rob Neutelings
ROC West-Brabant
Henk Rosman (secretaris)
REWIN West-Brabant
Elisabeth Minneman
NHTV International Hogeschool Breda
Dennis van der Pas (ambtelijk secretaris) REWIN West-Brabant
Jacqueline de Rijk-Heeren
Jan de Rijk Logistics
Erik Kiers (ambtelijk support voorzitter) RWB - Regio West-Brabant
Henk Rosman
Henk Rosman

Directeur


06 39 185 790