Nieuw: Kennisloket in Delta Agrifood Business

Vanaf september beschikt Delta Agrifood Business (DAB) over een Kennisloket. Het Kennisloket is het loket waar agrifoodbedrijven kunnen aankloppen voor eerstelijns informatie over de dienstverlening van de onderwijsinstellingen en stageplekken/afstudeeropdrachten gekoppeld kunnen worden. Regio West-Brabant ondersteunt deze ontwikkeling met een subsidie van €50.000,-.

Partners
DAB wil samenwerkingen tussen bedrijfsleven, overheden en onderwijsinstellingen in de agrifoodsector stimuleren en te faciliteren. Belangrijk doel daarbij is om bij te dragen aan de blijvende toestroom van (jong) talent naar de sector en met name binnen de Zuidwestelijke Delta. Om deze ambitie te realiseren, hebben de partners Curio, HAS Hogeschool en REWIN met het bedrijfsleven besloten om een Kennisloket in DAB in te richten.

Fysiek en digitaal
Het Kennisloket wordt een fysiek en digitaal loket vanuit het gebouw van Delta Agrifood Business. Bedrijven kunnen er terecht voor vragen over stagiairs, afstudeerders, ondersteuning bij onderzoek en ondersteuning bij innovatie. Ook kunnen ze bij het loket terecht voor het melden van afstudeeropdrachten. Het Kennisloket biedt daarmee voor het bedrijfsleven een specifiek op de agrifoodsector gerichte toegang tot een uniek cluster van onderwijsinstellingen op mbo- en hbo niveau. Op hun beurt kunnen studenten en medewerkers uit het onderwijs er aankloppen met onder andere vragen over beschikbare stageplekken, onderzoeksopdrachten, colleges, excursies, etc.

Videorondleiding
In onderstaande video loopt docent Suzanne Wierckx vanuit DAB een selectie van de HAS afstudeeropdrachten langs die plaatsvinden in de regio Zuidwestelijke Delta.

Studenten, bedrijven of andere instellingen kunnen het Kennisloket fysiek, digitaal of telefonisch benaderen. De informatie die wordt verstrekt, kan heel divers zijn. REWIN koppelt haar netwerk aan het Kennisloket en helpt bij het vinden van oplossingen voor innovatieprojecten die via het loket binnenkomen. Daarnaast worden bedrijven vanuit het Kennisloket ook actief benaderd.

Het Kennisloket wordt momenteel ingericht en zal vanaf het nieuwe schooljaar operationeel zijn.


Marc-Paul van Halderen
Marc-Paul van Halderen

Programmamanager Agrofood/Biobased


06 30 987 667