Let op: het kan zijn dat deze pagina verouderde informatie bevat
De pagina staat in het archief

Financieel voordeel voor boomkwekers door bodemscan

Boomkwekers die een bodemscan laten uitvoeren van een perceel, gevolgd door bodemverbeterende maatregelen, behalen extra rendement op korte of lange termijn. Dat extra rendement is uit te drukken in concrete cijfers, zo blijkt uit het rapport ’Remote sensing met behulp van bodemscans in de boomteelt’ van drie studenten aan HAS Hogeschool. Bart Nelen, Roy Mouris en Twan Kranenburg zijn afgestudeerd op het onderwerp; begin juli hielden ze hierover een symposium in Zundert. Bij remote sensing wordt data geregistreerd via apparatuur die onder drones hangt, of aan robots of tractors is gemonteerd. Een bodemscan brengt verschillen in een perceel aan het licht. Als die vervolgens worden aangepakt met bijvoorbeeld een afgestemde bemesting, lonen deze maatregelen daadwerkelijk, concluderen de studenten. 

Het onderzoek van de studenten vond plaats in het kader van het Smart Industry project 'Innovatiecluster Boomteelt', dat weer een spin-off is van het ICAReS project. In het Innovatiecluster Boomteelt worden twee hightech innovaties geschikt gemaakt voor de boom- en sierplantenteelt. Deze kunnen vervolgens uitgerold worden bij de West-Brabantse kwekers van deze gewassen.
West-Brabant is dé boomteeltregio van Nederland. Een vitale bodem afgestemd op de geteelde soorten is doorslaggevend voor een goede en duurzame oogst. Maar boomteeltpercelen worden doorgaans uniform bemest en bewerkt. Het ontwikkelen van nieuwe sensortechnieken maakt het mogelijk om de bodemgesteldheid nauwkeurig in kaart te brengen. Hiermee kan de bodem verbeterd, en de teelt geoptimaliseerd worden.

Voor het afstudeerproject zijn diverse opties van bodemscans bekeken en diverse scenario’s van bodemaanpak. Bij de aanpak van een storende laag is bijvoorbeeld € 1.876 per hectare te verdienen. Wanneer er grote verschillen in bodem-pH zijn, kan middels variabel bekalken een extra opbrengst van € 2.866 per hectare worden behaald.

REWIN is penvoerder van het Innovatiecluster Boomteelt, waarin met 11 partners uit de branche wordt samengewerkt: Treeport, ZLTO, Loonbedrijf Huijbregts, Vantage Agrometius, HAS University of Applied Sciences, Dictus Hereijgers Boomkwekerij, Boomkwekerij Poppelaars, Boomkwekerijen Louis van den Broek, Lodders Boomkwekerijen en Plantenkwekerij Joost Sterke.

Remote sensing in Boomkwekerij

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant.

Bron: deels Hortipoint.nl

Wiebe Logghe
Wiebe Logghe

Projectmanager ICAReS


06 28 76 24 84