710.000 euro uit Regiodeal voor Delta Agrifood Business in Bergen op Zoom

De gemeente Bergen op Zoom ontvangt € 710.000 regionale subsidie voor de ontwikkeling van het agrofoodcentrum DAB (Delta Agrifood Business) dat gevestigd is in het Suikerlab. Deze week is duidelijk geworden dat de subsidieaanvraag is goedgekeurd. De subsidie voor DAB wordt toegekend vanuit de Regiodeal Midden- en West-Brabant. Wethouder Van der Velden reageert verheugd: “Duidelijk is dat DAB in de zuidwestelijke delta steeds meer vorm en invulling krijgt.”

Samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven
Van der Velden is blij met met deze concrete financiële ondersteuning van de ontwikkelingen in het DAB vanuit het Rijk en de Provincie Noord-Brabant, Breda en Tilburg. De aanvraag is ingediend samen met HAS Hogeschool en REWIN. Het bedrijfsleven heeft de aanvraag ook ondersteund. "
Samen met onze strategische partners zetten we deze middelen in om de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs in de Agrofoodsector te stimuleren en te faciliteren. Het DAB dient daarbij als ontmoetingsplaats, opleidingscentrum, en onderzoeks- en ontwikkelfaciliteit’, aldus wethouder Van der Velden.

Uitbreiding Agrofood-netwerk
Daarnaast zullen de middelen gebruikt worden om de opdracht van de raad aan het college verder in te vullen. “De opdracht houdt in dat het (bedrijven)netwerk van Agrofood gerelateerde activiteiten in de Regio West-Brabant uitgebreid wordt, de binding van het aantal studenten en young professionals aan de regio wordt verhoogd en dat de praktijkactiviteiten in Bergen op Zoom vanuit de HBO en MBO-locaties in de regio zal toenemen.”

Delta Agrifood Business krijgt steeds meer vorm en invulling, zo constateert Van der Velden. “De machines voor het Kunststoffen Applicatie & Training Centrum (KATC) van CURIO worden momenteel geplaatst. Ook zal FoodQloud (leverancier van de nieuwste generatie bedrijfssoftware voor food specialisten) per april zijn intrek nemen. Verder zijn er gesprekken over de invulling van bedrijfsopleidingen van zowel CZAV en LambWeston/Meijer.”

.DAB Bergen op Zoom

Publiek erbij betrekken
Om ook het publiek meer bij de ontwikkelingen te betrekken zullen er daarnaast bijeenkomsten worden gepland. Gezien de actualiteit in verband met de coronacrisis, zijn daar vooralsnog geen data voor te noemen – aldus de gemeente.

DAB Bergen op Zoom

bron: KijkopBergenopZoom.nl

Meer weten?
Programmamanager Marc-Paul van Halderen is  betrokken bij de totstandkoming van DAB. Hij praat u graag bij.

Marc-Paul van Halderen
Marc-Paul van Halderen

Programmamanager Agrofood/Biobased


06 30 987 667