Nieuwe partners en nieuw internationaal project voor Breda Robotics

Mkb'ers kunnen een case inbrengen.

Eind september was het weer tijd voor de partnerbijeenkomst van Breda Robotics. Hét moment om alle verbonden partijen mee te nemen in de ontwikkelingen binnen Breda Robotics, de lopende projecten en de komende activiteiten. 

Samen sterk

Deze keer was het gezelschap te gast bij de nieuwste partner van Breda Robotics: Breda University of Applied Sciences (BUas). Op het Innovation Square werd de samenwerkingsovereenkomst getekend en lichtte Jorrit Snijder (voorzitter College van Bestuur BUas) het belang van samen sterk staan toe. Data science & AI raakt steeds verder verweven met robotica. De kennis vanuit deze opleiding binnen BUas is een uitstekende aanvulling in projecten met andere kennisinstellingen.

De avond bleef een feestelijk tintje houden, want ook met de Rabobank, in de persoon van Johan Staes, werd die avond de samenwerking geformaliseerd. Door deze overeenkomst krijgen de Rabobank-adviseurs meer bagage om hun achterban van de juiste kennis en informatie te voorzien en krijgt Breda Robotics een groter bereik. De partners gaan ook samen optrekken om op regionale Rabobank-events de ontwikkelingen in de robotica/techniek in diverse branches toe te lichten.

Smart Farming Smart Foodprocessing

Project Smart Farming, Smart Foodprocessing

Ook het lopende Interreg Vlaanderen-Nederland project Smart Farming & Food Processing werd uitgebreid besproken.
Het hele voedselsysteem – landbouw en voedselverwerkende industrie – moet beter in balans komen met natuur, milieu en gezondheid. Nieuwe technologieën zoals robots, drones, sensoren, AI en big data zijn noodzakelijk om die transitie te kunnen maken. Het grensoverschrijdende Smart Farming & Food Processing-project helpt hierbij. De komende tijd brengen de projectpartners akkerbouwers, technologie-ontwikkelaars, verwerkende bedrijven, kennisinstellingen, fieldlabs en netwerkorganisaties samen rond 8 concrete vraagstukken, op het gebied van

Smart Agro

  • Inzet van autonome robots voor onkruidbestrijding, snoeien, oogsten, precisiebemesting, herkenning en beheersing van gewasziekten en -plagen
  • Automatisering van kleine teelten zowel op het land als in kassen, o.a. koolgewassen, witlof en aardbeien.

Smart Food processing:

  • Smart automatisering van food handling processen inclusief flexibele en robuuste productiesystemen, onder andere voor geringe seriegroottes. 

 

De focus in het project ligt op mkb’ers, maar waar nuttig/nodig worden ook grootbedrijven aangehaakt.

In alle cases/pilots binnen deze twee thema’s ligt de uitdaging om gebruik te maken van slimme data binnen de eigen organisaties en in de waardeketen, onder meer ten behoeve van energiereductie, betrouwbaarheid (van een proces), tracering van grondstoffen, circulariteit en afvalvermindering.

Breng een case in!

Heb jij, West-Brabantse mkb’er, een case voor zo’n pilot? Wil je weten of jouw innovatie-uitdaging wellicht samen met (Vlaamse) partners in het kader van dit project kan worden opgepakt? Neem dan contact op met Chantal van Spaendonck van Breda Robotics via chantal@breda-robotics.nl.

Het project loopt nog tot eind april 2026.   

Meer informatie over ALLE initiatieven rond digitalisering, dataficering en robotisering in West-Brabant is te verkrijgen bij John den Ridder. Zijn contactgegevens vind je rechtsboven.

Neem contact op
John den Ridder

Digitalisering, dataficering en robotisering

j.denridder@rewin.nl
06-27 90 90 67

Aanmelden nieuwsbrief

Ik stem in met de privacy-voorwaarden en ontvang graag de

REWIN. Vol energie voor hardwerkend, ondernemend en innoverend West-Brabant