Mooi openingsevenement Klikopmorgen.nl voor mkb in Zuid-Nederland

Gratis ondersteuning en tools

Op 27 september jl. officieel geopend: Klikopmorgen.nl, hét matchmaking platform voor mkb-bedrijven binnen de maakindustrie, die werk willen maken van digitalisering in hun bedrijf.

Officieel van start

Tijdens een feestelijk evenement op de Brainport Industries Campus werd de officiële aftrap verzorgd door Stephanie ter Borg (directeur REWIN, voorzitter Klikopmorgen.nl), Brigit Van Dijk-van de Reijt (directeur Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, penvoerder Klikopmorgen.nl), Maddy Reijers (Strateeg Digitalisering Provincie Noord-Brabant), Robert van der Zwan (MT-lid directie Ondernemingsklimaat, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) en Rard Metz (programma manager Smart Industry).

Klikopmorgen

Wat biedt Klikopmorgen.nl?

Bedrijven uit de regio Zeeland, Noord-Brabant en Limburg kunnen bij Klikopmorgen.nl aankloppen voor ondersteuning bij digitaliseringsvraagstukken. Dit kan advies zijn, coaching, workshops, assessements, toegang tot fieldlabs of de inzet van een expert.
Wat het extra aantrekkelijk maakt voor ondernemers die aan enkele basiscriteria voldoen, is dat deze ondersteuning door funding vanuit de EU, het Rijk en de provincies in veel gevallen kosteloos wordt aangeboden.

Netwerk van 'hubs'

Klikopmorgen.nl is één van de ruim 200 European Digital Innovation Hubs (“EDIH’s”), een Europees initiatief om de digitalisering in het bedrijfsleven te ondersteunen en te versnellen. Met support  vanuit de EDIH’s kunnen ondernemingen competitief en weerbaar blijven in een wereld die het komende decennium steeds sneller zal digitaliseren. Nederland telt 5 hubs (Noord- Nederland, Zuidwest-Nederland, Noordwest-Nederland en Oost-Nederland) waarvan Klikopmorgen.nl de EDIH Zuid-Nederland vormt. Alle EDIH’s samen moeten een krachtig Europees netwerk gaan vormen van kennisdeling, innovatie en duurzame digitale groei.

15 sterke partners

Het ondersteunen en versnellen van digitalisering voor het midden- en kleinbedrijf binnen de maakindustrie is een stevige opgave, waarbij zo goed en zo breed mogelijk samenwerken essentieel is. Daarom bundelen in Klikopmorgen.nl maar liefst 15 sterke partners hun krachten om een optimaal resultaat te bereiken, overal in Zuid-Nederland:
LIOF, BOM, Brainport Industries, TNO, REWIN, Impuls Zeeland, EIT Digital, Brightlands Smart Services Campus, Midpoint Brabant, Metaalunie, FME, JADS, Agrifood Capital, Brainport Development, EAISI/TU/e.

Meer weten?

Vanaf vandaag ook online: www.klikopmorgen.nl. Hier kan je je oriënteren en aanmelden voor ondersteuning. Of: neem contact op met John den Ridder, het REWIN-aanspreekpunt voor alles op het gebied van digitalisering, dataficering en robotisering.

Neem contact op
John den Ridder

Digitalisering, dataficering en robotisering

j.denridder@rewin.nl
06-27 90 90 67

Aanmelden nieuwsbrief

Ik stem in met de privacy-voorwaarden en ontvang graag de

REWIN. Vol energie voor hardwerkend, ondernemend en innoverend West-Brabant